Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Rådet för funktionshinderfrågor

Det kommunala Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och en kontaktkanal mellan kommunen och handikapporganisationerna. Ledamöterna i Rådet för funktionshinderfrågor består av politiker samt representanter från handikapporganisationerna.

Rådet för funktionshinderfrågor ska hålla sig underrättat om befintliga verksamheter och insatser av betydelse ur handikappsynpunkt samt följa förändringar gällande kommunikationer/trafikmiljö, bostäder/bostadsmiljö, arbete/sysselsättning, kultur/fritid, skola, barnomsorg och andra frågor samt verka för att politik och förvaltning tar hänsyn till handikappaspekter.

Har du en funktionsnedsättning så kan du vara med och bestämma hur kommunens service till personer med funktionsnedsättning ska vara. Genom att vara med i Rådet för funktionshinderfrågor (tidigare Handikapprådet) kan du alltså påverka din situation.

Rådet för funktionshinderfrågor sammanträder fem gånger per år i studierummet på Lagunen.

Rådet för funktionshinderfrågor mötestider 2020

• Torsdagen den 27 februari kl. 10
• Torsdagen den 9 april kl. 10 [mötet är inställt]
• Torsdagen den 11 juni kl. 10 [mötet är inställt]
• Torsdagen den 3 september kl. 10
• Torsdagen den 19 november kl. 10

Kontakt

Gitana Grikainiene
Handläggare
0456-82 23 79
(SMS 0709-17 13 79)
gitana.grikainiene@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 29 maj 2020