Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Rådet för funktionshinderfrågor

Det kommunala Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och en kontaktkanal mellan kommunen och handikapporganisationerna. Ledamöterna i Rådet för funktionshinderfrågor består av politiker samt representanter från handikapporganisationerna.

Rådet för funktionshinderfrågor ska hålla sig underrättat om befintliga verksamheter och insatser av betydelse ur handikappsynpunkt samt följa förändringar gällande kommunikationer/trafikmiljö, bostäder/bostadsmiljö, arbete/sysselsättning, kultur/fritid, skola, barnomsorg och andra frågor samt verka för att politik och förvaltning tar hänsyn till handikappaspekter.

Har du en funktionsnedsättning så kan du vara med och bestämma hur kommunens service till personer med funktionsnedsättning ska vara. Genom att vara med i Rådet för funktionshinderfrågor (tidigare Handikapprådet) kan du alltså påverka din situation.

Rådet för funktionshinderfrågor mötestider 2023

  • Torsdagen den 6 april kl. 10
  • Torsdagen den 1 juni kl. 10
  • Torsdagen den 31 augusti kl. 10
  • Torsdagen den 5 oktober kl. 10
  • Torsdagen den 30 november kl. 10

Sammanträdena sker i Sessionssalen, Kommunhuset.

Kontakt

Gitana Grikainiene
Handläggare
0456-82 23 79
(SMS 0709-17 13 79)
gitana.grikainiene@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 december 2022