Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Översiktsplan

Översiktsplan 2014 - med sikte på 2030

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Planen ska fungera som vägledning både för den egna kommunen och omvärlden, när det gäller byggande , mark- och vattenanvändning och hushållning med våra gemensamma resurser. Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Sidan senast uppdaterad: den 18 mars 2024