Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Grundsärskola och Specialskola

Grundsärskola och Specialskola är skolformer för elever som på grund av funktionsnedsättning inte kan följa undervisningen i en vanlig skola.

Grundsärskola

Grundsärskola är en skolform anpassad för elever som inte bedöms kunna uppnå kraven i grundskolan på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Inom grundsärskolan finns två inriktningar, grundsärskola med inriktning ämnen och grundsärskola med inriktning ämnesområden. I Bromölla kommun har vi grupper för elever som läser inriktning ämnen på Dalaskolorna. De yngre eleverna går på Dalaskolan Norra och de äldre eleverna går på Dalaskolan Södra. De elever som läser inriktning ämnesområden går i Kristianstads eller i Sölvesborgs kommun. Elever som läser på gymnasiesärskolan går i Kristianstads, Sölvesborgs, Hässleholms eller Ronneby kommun.

Grundsärskola inriktning ämnen

Här går främst elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Läroplanen påminner till stor del om den i grundskolan men eleverna läser i långsammare takt och läroplanen lägger mer tyngd på de praktiskt estetiska ämnena.

Grundsärskola inriktning ämnesområden

Här går främst elever med medelsvår eller svår intellektuell funktionsnedsättning. Läroplanen innehåller fem olika ämnesområden. Dessa är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Gymnasiesärskolan

Även i gymnasiesärskolan erbjuds två olika inriktningar. Eleverna kan välja att läsa ett nationellt program eller ett individuellt program beroende på vad som passar den enskilda eleven bäst.

Specialskolan

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Kontakt

Åsa Holmqvist-Sturk
Särskolesamordnare
0456-82 21 45
(SMS 0709-17 11 45)
asa.holmqvist-sturk@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 7 november 2022