Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Anpassad grund- och gymnasieskola

Anpassad grund- och gymnasieskola kan erbjudas elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada inte bedöms kunna nå upp till grundskolans eller gymnasieskolans betygskriterier. (Grundsärskola och gymnasiesärskola byter från 2 juli 2023 namn till Anpassad grund- och gymnasieskola)

Anpassad grundskola

Inom den anpassade grundskolan finns två inriktningar. Eleverna kan läsa en anpassad läroplan inriktad mot ämnen eller en anpassad läroplan inriktad mot ämnesområden. Det kan i vissa fall vara möjligt att läsa en kombination av båda inriktningarna.

Den anpassade läroplanen med inriktning mot ämnen påminner till stor del om läroplanen i grundskolan men eleverna läser i långsammare takt och läroplanen lägger mer tyngd på de praktiskt estetiska ämnena.

Den anpassade läroplanen med inriktning mot ämnesområden innehåller fem olika ämnesområden. Dessa är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Bromölla kommun erbjuder elever att läsa enligt en anpassad läroplan inriktad mot ämnen för klass 1-6 på Dalaskolan Norra och för klass 7-9 på Dalaskolan Södra.

Elever som är i behov anpassad skola inriktning ämnesområden får främst sin undervisning i Sölvesborgs kommun.

Anpassad gymnasieskola

Även inom den anpassade gymnasieskolan finns två olika inriktningar. Elever som läst ämnen i anpassad grundskola läser oftast ett nationellt program inom den anpassade gymnasieskolan. Elever som läst ämnesområden erbjuds ett individuellt anpassat gymnasieprogram.

Bromölla kommun arrangerar ingen undervisning på gymnasienivå utan eleverna erbjuds söka anpassad gymnasieskola i närliggande kommuner.

 

Kontakt

Åsa H Sturk
Mottagningsansvarig för anpassad grund- och gymnasieskola
0456-82 21 45
(SMS 0709-17 11 45)
asa.holmqvist-sturk@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 17 april 2023