Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Tillgänglighetsredogörelse

Bromölla kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur bromolla.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du behöver något behöver innehåll från bromolla.se i annat format än det som webbplatsen erbjuder, eller om något innehåll inte är tillgängligt för dig. Svarstiden är normalt fem arbetsdagar.

Formulär: Fylla i formuläret längst ner på sidan.
E-post: webmaster@bromolla.se
Telefon kommunens växel: 0456-82 20 00
Teletal: Behöver du hjälp eller stöd när du ringer? www.teletal.se, 020-22 11 44.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

E-post: webmaster@bromolla.se
Telefon kommunens växel: 0456-82 20 00
Teletal: Behöver du hjälp eller stöd när du ringer? www.teletal.se, 020-22 11 44.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service enligt nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedanför. Vår ambition är att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2023.

Allmänt

 • Vissa texter är för långa för att ge användaren en tydlig överblick över innehållet.
 • Vissa texter kan innehålla många facktermer och vara svåra att förstå.
 • Tydliga underrubriker saknas på en del sidor.
 • Sammanfattande ingresstext saknas på en del sidor.
 • Telefonnummer är inte länkade.
 • HTML-koden är inte helt tillgänglighetsanpassad.
 • Det kan förekomma olika sidor med samma sidtitel, till exempel ”Matsedel”, vilket kan skapa förvirring. 

Dokument och blanketter

 • Många PDF-filer och blanketter på webbplatsen är gamla och inte tillgänglighetsanpassade.
 • Det förekommer inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade.
 • Vissa filnamn förklarar inte dokumentets innehåll, vilket gör det svårt för användaren att veta vad dokumentet innehåller när sökfunktionen används.

Filmer

 • Det finns filmer på webbplatsen som inte är textade eller syntolkade. 

Bilder

 • Det kan finnas meningsbärande bilder som inte har alternativ text eller alternativtext som inte är tillräckligt beskrivande.
 • Det kan finnas bilder med för låg upplösning för att vara läsbara vid förstoring.
 • Vissa bilder innehåller text vilket gör att användare som behöver anpassa till exempel storleken på texten eller behöver en högre kontrast inte kan ta del av innehållet.

Länkar

 • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga,  självförklarande eller unika.
 • Länkar till externa webbplatser och dokument öppnas i nytt fönster vilket kan försvåra navigering.
 • Länkar finns både i länkblock och i löpande text.

Tabeller

 • Det kan finnas tabeller utan tabellbeskrivning.
 • På några sidor används tabell för att formatera text. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för dig som använder ett skärmläsningsverktyg.

Formulär

 • Det finns formulär som inte är korrekt uppmärkta.

Kopplade system

 • Det finns system, som du når via bromolla.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna. Det är oftast system som vi inte själva äger eller kan justera i. Exempel på system är Anslagstavlan, Föreningsregistret, Företagsregistret, Lokalbokning för föreningar, Lediga jobb, Felanmälan, Mark och lokalregistret och Evenemangskalendern.
 • På bromolla.se visas äldre filmer via en så kallad inbäddningstjänst som inte följer tillgänglighetsprinciperna.

Webbsändningar från kommunfullmäktiges möten

 • Ljudinspelningar från kommunfullmäktiges möten textas inte, de kommer heller inte att textas i efterhand. Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi publicerar läsbara protokoll efter mötet.

Oskäligt betungande anpassning

Bromölla kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Textning av kommunfullmäktiges sändningar är i dagsläget inte möjligt.
 • Många av våra dokument och blanketter är i PDF-format och inte möjliga att tillgänglihetsanpassa. Ett arbete med förstudie kring införande av e-tjänster är påbörjat, tidplan är inte fastställd.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs nedan är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Kartor som inte är avsedda för navigering.
 • Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Bromölla kommun eller står under dess kontroll.

Hur vi testat webbplatsen

Tillgängligheten på bromolla.se är främst gjord genom självskattning och manuell granskning och till viss del med automatiska verktyg. Om ekonomiska förutsättningar ges kommer vi att ta expertgranskning till hjälp i det fortsatta arbetet.

Plan för att åtgärda brister

Bromölla kommun kommer att arbeta fortlöpande med att kartlägga tillgänglighetsproblem och åtgärda brister på bromolla.se. Kända tillgänglighetsproblem ska vara åtgärdade senast den 31 december 2023. Om tillgänglighetsbristerna inte kunnat lösas ska en handlingsplan finnas. Redogörelsen kommer att uppdateras löpande under arbetets gång, dock senast 31 december 2023.


Redogörelsen uppdaterades senast den 28 januari 2022
Webbplatsen i nuvarande utformning publicerades 11 april 2016

Sidan senast uppdaterad: den 5 december 2022