Elevassistent/ resurs

21 januari 2021

Placering: Dalaskolan Norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en elevassistent/ resurs för arbete i åk 1-3 samt Fritidshem under ht-19. Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har god erfarenhet av elever med neuropsykiatriska funktionshinder, NPF, språkstörning mm. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du ska vara behjälplig för elever i behov av särskilt stöd, där ditt bemötande och relationsskapande är en viktig förmåga. Du har ett lågaffektivt förhållningssätt och bemötande gentemot elever. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna. Alltid med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Enhetschef

21 januari 2021

Placering: Omsorgen Funktionsnedsättning. En kollega till oss har valt att gå i pension och vi fem enhetschefer söker därför efter en ny arbetskamrat. Brinner du för ledarskap och kvalitet, skulle du beskriva dig som modig, driven, utvecklingsbenägen och strategisk? I så fall är du den kollega vi söker. Hos oss är det viktigt med ett gott samarbete, delaktighet, brukarfokus och en positiv anda. Vi innehar olika styrkor och tillsammans utgör vi en dynamisk grupp med bred kompetens. De huvudsakliga arbetsuppgifterna på tjänsten är verkställighet av kontaktpersoner, ledsagare, avlösarservice samt ansvar för en gruppbostad där du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du kommer att ingå i verksamhetens ledningsgrupp. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.

Sjuksköterska, semestervikariat

14 januari 2021

Placering: Kommunal hemsjukvård Till dig som söker ett spännande och omväxlande arbete i vår hemsjukvård i sommar! Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta som semestervikarie i hemsjukvården i Bromölla kommun. Vi erbjuder dig ett stimulerande och flexibelt arbete med stort eget ansvar där du har möjlighet att vara med och göra skillnad. Vi erbjuder även individuell bredvidgång. Du kommer att få arbeta självständigt och möta patienten i dennes hem där du utgår från patientens behov. Det finns ett väl fungerande samarbete och närhet till kollegor inom ditt område och/eller andra yrkesprofessioner för rådgivning och utbyte av kompetens.

Semestervikarier till omsorg funktionsnedsättning

12 januari 2021

Bromölla kommuns gemensamma värdegrund är den kompass som talar om hur vi ska interagera med våra medmänniskor. Den speglar de värderingar och synsätt som ligger till grund för verksamheterna inom vår kommun. Vår värdegrund tar avstamp i Bromöllas vision, i de övergripande målen och i systemtänkande som vårt arbetssätt. • Gott bemötande - I Bromölla kommun har vi en välkomnande attityd. I alla möten är vi professionella, vänliga och respektfulla. • Delaktighet - Vi är alla en del av helheten och vi bidrar med kunskap, erfarenhet och engagemang för kommunens fortsatta utveckling. • Mod - Utifrån medborgarnas behov vågar vi välja nya arbetssätt och alternativa lösningar för att genomföra vårt uppdrag. Inom omsorg funktionsnedsättning arbetar du som stödbiträde, stödassistent, stödpedagog, grupphandledare eller personlig assistent med att hjälpa och stötta människor som har olika typer av funktionsnedsättning. Du kan arbeta i grupp- eller servicebostad, daglig verksamhet eller hemma hos en person i deras privata hem. Vi söker nu semestervikarier till omsorg funktionsnedsättning i Bromölla inom följande verksamheter. Grupp- och serviceboende Att få flytta till ett eget boende är något de flesta vill och som ger möjlighet till självständighet. Gruppbostad är ett hem för den som behöver stöd och service dygnet runt. Den egna lägenheten ligger i direkt anslutning till gemensamma lokaler där det finns möjlighet för de som bor på gruppbostaden att umgås med andra och äta gemensamt. Ditt uppdrag här är att stötta de som bor på gruppbostaden till att leva ett så självständigt liv som möjligt, där ditt stöd kan innefatta allt ifrån omvårdnad till sociala aktiviteter. Personlig assistans Som personlig assistent arbetar du i brukarens egna hem. Din uppgift är att hjälpa brukaren att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du hjälper brukaren att få vardagen att fungera och stöttar med personlig omvårdnad, skötsel av hemmet, matlagning och sociala aktiviteter. Det kan förekomma rökning och djur i hemmen, därför är det viktigt att du inte har allergi. Daglig verksamhet Som grupphandledare handleder du brukarna i deras dagliga verksamhet. Rollen som grupphandledare innebär ett brukarnära arbete där du vägleder brukarna i deras arbete. Verksamheten drivs utifrån brukarnas förmågor och behov och du som grupphandledare ansvarar, tillsammans med övrig personal, för att planera och genomföra aktiviteter utifrån detta.

Semestervikarie till Äldreomsorgen

11 januari 2021

Placering: Hemtjänst och särskilda boenden i Bromölla kommuns äldreomsorg. Som semestervikarie i äldreomsorgen hjälper du våra medborgare i det vardagliga livet. Du arbetar med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att ge stöd gällande personlig hygien, medicinering, vid måltider samt social samvaro. I arbetet kommer du även att utföra dokumentation. Inom äldreomsorgen i Bromölla har vi stort medborgarfokus med hög kvalitet och gott arbetsklimat i centrum. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du får möta personer som är i behov av ditt stöd. Inom äldreomsorgen i Bromölla har vi stort medborgarfokus med hög kvalitet och gott arbetsklimat i centrum.

Distriktssköterska / Sjuksköterska

05 januari 2021

Placering: Hemsjukvården Bromölla Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta som distriktssköterska/sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet med den enskilde patienten, dess närstående och ditt team. I teamet ingår enhetschef, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och omvårdnadspersonal. Du bedömer, planerar och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Du leder och fördelar omvårdnadsarbetet samt handleder omvårdnadspersonalen. Hos oss blir du en del i ett härligt team av sjuksköterskor och distriktssköterskor, där vi är ca tjugo kollegor som samarbetar och utbyter erfarenheter.

LSS/SoL handläggare, 2 tjänster

04 januari 2021

Placering: Individ- och familjeomsorgen, LSS/SoL Som handläggare hos oss skall du informera, utreda, bedöma och besluta om insatser enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade och socialtjänstlagen. Du kommer också att följa upp och ompröva beviljade insatser. Arbetet innebär samverkan med andra professioner samt myndigheter och du kan komma att representera verksamheten i olika grupper, både lokalt och regionalt. I arbetet är det centralt att samarbeta både internt inom Stöd- och Omsorg och externt med andra professioner. Vi ser vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv där vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt och där personen som är i behov av hjälp sätts i centrum. För att lyckas i våra uppdrag agerar vi efter våra värdeord; Gott bemötande, delaktighet och mod. Värdeorden är vår kompass i hur vi agerar i förhållande till vårt uppdrag, våra arbetsuppgifter och i relationen till de människor vi möter i arbetet. Tillsammans skapar vi en stimulerande arbetsplats där varje medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar.

Legitimerad arbetsterapeut

04 januari 2021

Placering: Hemsjukvården Bromölla kommun Som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter i åldersgruppen 20 år och uppåt. Arbetet omfattar bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt. Du gör också bedömning och skriver intyg för bostadsanpassning samt deltar i vårdplanering. Att medverka till god arbetsmiljö samt bidra till verksamhetens utveckling är också en given del i arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner som finns omkring patienten såsom enhetschef, fysioterapeut, sjuksköterska, rehab-assistent, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare. Du kommer att tjänstgöra i både ordinärt och vård/omsorgsboende. Ditt medarbetskap kännetecknas av en aktiv och ansvarstagande roll där serviceanda och ett gott bemötande är i fokus. Arbetet innebär stor möjlighet att planera självständigt. Inom ramen av anställningen bidrar du till utveckling och förändringsarbete i linje med framtidens utmaningar. Vi erbjuder dig stöd av erfarna kollegor både inom yrket och i teamet.

Grundskollärare åk 1-6

16 december 2020

Placering: Dalaskolan Norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare med placering på Dalaskolan Norra i åk 4 med start under vt-21. Tjänsten är under detta läsår i en åk 4 som vikarie, då ordinarie pedagog är frånvarande. Vi söker dig, som precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.