Skolkurator - vikariat

24 maj 2023

Vi söker en skolkurator som vill vara med och anta utmaningen att fortsätta utveckla vårt arbete med målet att alla ska lyckas! Tjänsten är ett vikariat under läsåret 2023/2024. Uppdraget består i att tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Genom att: - vara en del av skolornas elevhälsoteam - arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån vårt årshjul - arbeta elevstödjande med bland annat stödjande och motiverande samtal - göra sociala bedömningar som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola - ge stöd (exempelvis handledning och konsultation) till skolans övriga personal med ett psykosocialt perspektiv - ingå i skolornas krisgrupp - delta i arbetet med skolornas struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling, i att främja skolnärvaro samt i hälsofrämjande och förebyggande arbete - samverka på grupp-, organisations- och individnivå med övrig personal i skolorna, annan elevhälsopersonal samt externa verksamheter. Tjänsten är placerad på Humleskolan, som är en 7-9 skola. Samtidigt är du en del av centrala barn- och elevhälsan tillsammans med övriga kuratorer, skolsköterskor, psykologer, logoped, specialpedagog med inriktning tal och språk samt beteendevetare. Centrala barn- och elevhälsan leds av en egen chef och enheten har som uppdrag att bedriva barn- och elevhälsoarbete i kommunens olika utbildningsverksamheter.

Poolpersonal till Måltidservice

23 maj 2023

Vi söker två ansvarstagande och frigående måltidsbiträden som ska ingå i vår personalpool. I personalpoolen förväntas medarbetare att ha körkort, egen bil och kunna hoppa in i olika kök när en medarbetare i något kök behöver vara hemma från jobb av någon anledning. En av tjänsterna vi söker kommer att till största del jobba i någon av våra matsalar i Humleskolan och Tunnbyköket när vi behöver täcka upp med personal där. I tjänsten förekommer enklare köksarbete, städning, rengöring av matsalar, kök samt diskrum.

Rehabiliteringsassistent

23 maj 2023

Vi välkomnar nu en ny kollega till vår rehaborganisation . Vi är ett glatt och engagerat team som kan erbjuda dig ett stimulerande och omväxlande arbete där du får möjlighet att möta patienter med många olika behov. Du får också vara med och utveckla vår verksamhet och bidra till en hög kvalitet och patientetsäkerhet. Teamet består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistent, alla kompetenta och kreativa, beredda att ta emot dig på bästa sätt. Verksamheten utvecklas dynamiskt i ett fint samarbete mellan chefer och medarbetare. Den kollegiala dialogen är viktig och har hög prioritet och vi har möten tillsammans varje vecka. Vi har ett nära samarbete med varandra där vi drar lärdom av varandras erfarenheter och kompetenser. Arbetet hos oss erbjuder flexibilitet och variation. Vi finns i en gemensam hälso- och sjukvårdsgrupp och är samlade under två chefer. Hela gruppen utgår från gemensamma lokaler belägna i centrala Bromölla. Hos oss erbjuds du ett varierande, självständigt och inte minst ett värdefullt arbete. Dina arbetsuppgifter som rehabassistent innefattar framförallt patientarbete med därtill tillhörande administration. Administrativa arbetsuppgifter kan vara fakturahantering, hantera bokningar samt behörigheter, beställningar och förrådshantering. I patientarbetet assisterar du fysioterapeuter och arbetsterapeuter och arbetar med delegerade arbetsuppgifter såsom att utföra träning av individuellt utprovade program, prova ut och justera förskrivna hjälpmedel med mera. Du genomför dessutom hembesök tillsammans med legitimerad personal och har daglig telefontid. Patienterna finns inom kommunal hälso- och sjukvård och du besöker dem i deras hem, på vår korttidsenhet eller i särskilt boende.

Personlig assistent

17 maj 2023

Vi söker nu en personlig assistent till en kvinna i centrala Bromölla. Som personlig assistent arbetar du i brukarens egna hem. Din uppgift är att hjälpa brukaren att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du hjälper brukaren att få vardagen att fungera och stöttar med personlig omvårdnad, skötsel av hemmet, matlagning och sociala aktiviteter. Djur finns i hemmet. Brukaren gillar fotboll, sina djur och att lyssna på böcker. Arbetet innefattar omfattande omvårdnad.

Timvikarier till förskolan - Bemanningsenheten

16 maj 2023

Vi söker timavlönade barnskötare till vårt förskoleområde som består av flera förskolor både i centralorten och i ytterområdena. Här finns en fin miljö med närhet till många grönområden och temalekplatser. I kommunen finns det en variation av både lite mindre tvåavdelningsförskolor till större förskolor med fem- sex avdelningar. Att arbeta som barnskötare hos oss är utvecklande, roligt och flexibelt. Vi samarbetar över och mellan avdelningar på våra förskolor där du har möjlighet att skaffa dig erfarenheter och kunskaper som är meriterande. För att trivas som barnskötare hos oss är det viktigt att du har lätt för att ta egna initiativ är flexibel och bra på att samarbeta. Vi erbjuder en spännande, utvecklande arbetsplats där vi sätter barnet i fokus! Genom kollegialt lärande växer och utvecklas vi tillsammans. På förskolan är du med i starten på det livslånga lärandet. Här arbetar vi med en positiv barnsyn och att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Din huvuduppgift är att finnas i barngruppen och vara med våra barn i den verksamhet som planerats för dagen.

Sjuksköterskor

03 maj 2023

Söker du ett arbete där du får göra skillnad varje dag? Är du sjuksköterska och brinner för att ta hand om människor och har en stor portion humor? Då är du den vi söker! Vi gör nu en satsning inom Hälso- och sjukvårdsenheten och utökar vårt team med ytterligare sjuksköterskor. Vi är ett glatt och engagerat team som kan erbjuda dig ett stimulerande och omväxlande arbete där du får möjlighet att möta patienter med många olika behov. Du får också vara med och utveckla vår verksamhet och bidra till en hög kvalitet och patientsäkerhet. Vi arbetar med förhöjd grundbemanning där varje omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för ett begränsat antal patienter, ca 14-20 patienter. I första hand söker vi sjuksköterskor till särskilt boende, poolsjuksköterska och sjuksköterska till nattjänstgöring, men beroende på ditt intresse och din bakgrund kan även annat område vara aktuellt. I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet med den enskilde patienten, dess närstående och ditt team. I teamet ingår enhetschef, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och omvårdnadspersonal. Du bedömer, planerar och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Du leder och fördelar omvårdnadsarbetet samt handleder omvårdnadspersonalen. Som poolsjuksköterska jobbar du över hela verksamheten och täcker upp där behov finns. Hos oss blir du en del i ett härligt team av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, där vi är ca 25 kollegor som samarbetar och utbyter erfarenheter. Vi bedriver kvalitets- och förbättringsarbeten inom flera områden. Vi brinner för kompetensutveckling och är öppna för att pröva nya arbetssätt. Den kollegiala dialogen har hög prioritet där vi har gemensamma morgonmöten varje dag och även sjuksköterskemöte varje vecka.

Semestervikarier till Omsorg funktionsnedsättning

27 december 2022

Vill du hjälpa oss att göra skillnad i människors vardag? Vara stöttepelaren i våra brukares vardag i allt från omvårdnad till fritid och hushållssysslor. Nu söker vi dig som under sommarmånaderna vill vara del av teamet som utför ett av Sveriges viktigaste arbeten inom omsorg funktionsnedsättning. Vill du veta mer om vad arbetet hos oss innebär titta gärna på filmen från några av våra verksamheter.

Semestervikarier till Äldreomsorgen

27 december 2022

Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad i människors vardag under sommaren. Som semestervikarie i äldreomsorgen hjälper du våra medborgare i det vardagliga livet. Du arbetar med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Inom äldreomsorgen kan du antingen arbeta på ett vård- och omsorgsboende eller i hemtjänst. Inom båda verksamheterna hjälper du äldre personer med bland annat vardagliga sysslor, aktiviteter, personlig hygien och medicin. Inom hemtjänsten arbetar du oftast ensam och besöker flera olika personer under en dag. Därför är det ett krav att du ska kunna färdas med cykel och bil. I arbetet kommer du även att utföra dokumentation. Inom äldreomsorgen i Bromölla har vi stort medborgarfokus med hög kvalitet och gott arbetsklimat i centrum. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du får möta personer som är i behov av ditt stöd.