Verksamhetschef, Utbildning

20 september 2022

Verksamheten omfattar ett brett område, som så ofta inom mellanstora och mindre kommuner där förmågan till helhetssyn är av stor betydelse. Ni är alla en del av helheten för att skapa livskvalitet för medborgarna i Bromölla kommun. Som Verksamhetschef och ledare för Utbildning leder du arbetet i ditt verksamhetsområde. I din egen ledningsgrupp har du erfarna och kunniga chefer/ledare som du coachar, utmanar och stöttar i sitt arbete att leda och utveckla sina ansvarsområden. Vi tror med andra ord inte att du måste ha erfarenhet av något specifikt område inom verksamhetens olika områden men att du har en bakgrund från utbildningsverksamhet i politiskt styrd organisation och en stor vilja och nyfikenhet utanför din ursprungliga hemvist. Bred erfarenhet från utbildning är givetvis meriterande då ditt ansvarsområde kommer att vara brett. Du har med andra ord ett starkt engagemang och nyfikenhet i frågor som rör Bromöllabornas bästa.

Slöjdlärare

20 september 2022

Placering: Näsums skola/Humleskolan Du kommer att arbeta med elever från åk 3-7 som bussas från olika skolor i kommunen. Du bygger din undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Du provar olika vägar för att ge eleverna en varierad undervisning.

Specialistundersköterska

19 september 2022

Placering: Bromölla kommun, Korsvångsgården Nu söker vi en specialistundersköterska till vårt särskilda boende, Korsvångsgården korttidsboende och demensboende. Arbetet som specialistundersköterska innebär att arbeta personcentrerat och tillgodose den enskildes basala och specifika omsorg- och omvårdnadsbehov såväl socialt och kulturellt som fysiskt och psykiskt. Förutom det ordinarie undersköterskeuppdraget ingår det att i rollen som specialistundersköterska aktivt arbeta med att handleda och utbilda personal enligt framtagen planering, men också där akuta behov uppstår både inom och utanför verksamheten. Du bidrar till att höja kvaliteten i sin egen, gruppens och verksamhetens utveckling och fungerar som bärare av värdegrund och bemötande i verksamheten. Du driver framtagna utvecklingsprojekt inom området samt administrerar kvalitetsregister och sammanställer statistik. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen, och i arbetet utförs även arbetsuppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen, efter delegering från sjuksköterska. Som medarbetare arbetar du utifrån Bromölla Kommuns värdegrund där bemötande är en viktig grund för god kvalitet i vår verksamhet. Vi ska förmedla trygghet och säkerställa att varje individ blir sedd i alla möten. Det innebär omtanke och medkänsla samt intresse och lyhördhet för individen. Vårt arbete utgår ifrån varje individs behov och önskemål.

Skolsköterska

19 september 2022

Placering: Centrala barn- och elevhälsan/Humleskolan Var med och utveckla framtidens barn- och elevhälsa! I Bromölla kommun söker vi nu en skolsköterska som vill vara med och anta utmaningen att fortsätta utveckla vårt arbete med målet att alla ska lyckas! Tjänsten är ett vikariat under vårterminen 2023 med eventuell möjlighet till förlängning på hel- eller deltid under höstterminen 2023. Ta chansen att prova på ett av de viktigaste och mest stimulerande yrkena som finns. Som skolsköterska har du en unik möjlighet till att positivt påverka ungas hälsa och därmed vara en viktig vuxen som bidrar till att alla elever lyckas. Du kommer att ingå i vår centrala barn- och elevhälsa och utgöra den medicinska insatsen tillsammans med tre skolsköterskekollegor och vår skolläkare. Din arbetsplats kommer att vara förlagd till Humleskolan som är en av kommunens 7-9 skolor. Humleskolan har cirka 300 elever fördelade i fyra spår. Här kan du läsa mer om Humleskolan: https://www.bromolla.se/utbildning-barnomsorg/grundskola/grundskolor/humleskolan/ Du kommer även att vara skolsköterska för cirka 10-15 elever som går på gymnasiets introduktionsprogram IMA (individuellt alternativ och IMS (språkintroduktion). Ditt ansvar är elevhälsans medicinska insatser vilket främst innebär förebyggande och hälsofrämjande arbete. I ditt uppdrag ingår att genomföra basprogrammets hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinationer. Du kommer att göra insatser på gruppnivå tillsammans med övrig elevhälsopersonal. Exempel på arbetsuppgifter: • Hälsobesök och vaccinationer • Öppet mottagningsarbete • Skolläkarmottagning • Aktivt deltagande i skolans elevhälsoteam • Samverkan med elev/vårdnadshavare, lärare och övrig personal på skolan • Samverkan med övriga inom centrala barn- och elevhälsan • Samverkan med externa aktörer/myndigheter • Enskilda stödsamtal • Samtal i elevgrupp med olika förebyggande teman

Grundskolelärare åk 6-9 spanska på Dalaskolan södra och på Humleskolan

14 september 2022

Placering: Dalaskolan södra Undervisning i spanska Du ska: * kunna leda arbetet i klassrummet samt kunna entusiasmera och inspirera eleverna. * ha förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal kopplad till skolan. * kunna arbeta självständigt och samarbeta i olika grupper. Mentorskap/klassföreståndarskap ingår i tjänsten. Vi ser att du tillsammans med övrig personal driver en verksamhet med eleven i centrum, där fokus ligger på att aktivt hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen.

Enhetschef Individ och familjeomsorgen

09 september 2022

Placering: Barn och familj och vuxenenheten Individ- och familjeomsorgen Bromölla kommun ansvarar för barn och familj, vuxen, försörjningsstöd, integration, myndighetsutövning ÄO och LSS samt service och öppenvård. Individ- och familjeomsorgen är en av tre verksamheter inom verksamhetsområdet Stöd och Omsorg. Vi söker nu enhetschef till enheterna barn och familj samt vuxen/missbruk. Vi söker en chef som kan vara med och påverka framtidens socialtjänst. I arbetet som enhetschef för barn och familj, vuxen/missbruk så har du ett helhetsansvar för myndighetsutövningen inom områdena. I chefsbefattningen ingår arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar samt utvecklingsarbete inom funktionen. Som chef ansvarar du för att verksamhetens strukturer implementeras och följs upp gällande bemanning, rutiner och verksamhetsplan. Som enhetschef arbetar du nära andra enhetschefer och ingår i Individ- och familjeomsorgens ledningsgrupp. Bromölla kommun arbetar utvecklingsinriktat utifrån en helhetssyn med ambitionen att göra det bästa för de medborgare vi möter i vårt arbete och utifrån deras behov. Genom tydligt och inspirerande ledarskap vill du vara med och skapa trygga miljöer för både medborgare och medarbetare. På ett självklart och engagerat sätt formar du verksamheten utifrån lagstiftning och de politiska beslut och riktlinjer som finns i kommunen. I det viktiga arbete som du, dina kollegor och chefer inom verksamheten utför, stöttar ni varandra genom utmaningar och hjälper varandra att tillsammans utveckla en ännu bättre välfärd.

1:e kock

02 september 2022

Placering: Tunnbyköket Nu söker vi en ny 1:e kock till Tunnbyköket då det är dags för vår nuvarande att gå i pension. Är du en person som vill vara med att leda och utveckla både köket och dess medarbetare kan du vara rätt person för oss! I rollen som 1:e kock finns stora möjligheter att leda och arbetsfördela utefter de egna och dina medarbetares styrkor och förutsättningar. Tunnbyköket är vårt största skolkök i kommunen där medarbetarna tillagar frukost, lunch och mellanmål till eleverna i Tunnbyskolan men också till flertalet andra skolor i närområdet. I köket tillagas det vardagligen cirka 800 portioner lunch. Vi söker dig som kan bli en värdefull tillgång i vår utveckling, både i det egna köket men som på sikt också kan gynna hela Bromölla kommuns Måltidsservice som helhet. Vi värderar stort om du har erfarenhet av att driva ett kök där maten i största möjliga mån lagas ifrån grunden samt om du har erfarenhet av vegetarisk kost. Vi ser gärna att du har en förmåga att vara flexibel och öppensinnad för förändringar då det

Timvikarie högstadiet

02 september 2022

Placering: Dalaskolan södra Vi söker dig som vill arbeta hos oss på Dalaskolan södra som timvikarie, när någon ordinarie lärare, pedagog eller resurspersonal är frånvarande. Vi är en 7-9 skola med ca 120 elever. Du är flexibel och mycket ansvarsfull samt har ett stort intresse för barn och elever. Du kommer samarbetar på en skola som har som mål att ge elever trygghet och goda kunskaper. För oss är det viktigt med eleven i centrum.

Omvårdnadspersonal - timvikarier

31 augusti 2022

Placering: Bromölla kommun Det viktiga arbetet med att vårda våra äldre och ta hand om dem som behöver stöd och assistans tar inte paus oavsett hur det ser ut i världen. Tvärtom är det kanske viktigare än någonsin att vi har bra och stabil personal som förstår vikten av trygghet när marken gungar lite. Vi behöver just nu förstärka vår bemanning på våra äldreboenden, servicebostäder och hemtjänst med timvikarier.

Grundskolelärare 7-9 i matematik, NO-ämnen och teknik

29 augusti 2022

Undervisning i matematik, NO-ämnen och teknik. Du ska: * kunna leda arbetet i klassrummet samt kunna entusiasmera och inspirera eleverna. * ha förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal kopplad till skolan. * kunna arbeta självständigt och samarbeta i olika grupper. Mentorskap/klassföreståndarskap ingår i tjänsten. Vi ser att du tillsammans med övrig personal driver en verksamhet med eleven i centrum, där fokus ligger på att aktivt hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen.