Enhetschef Individ och familjeomsorgen

03 december 2021

Placering: Barn och familj och vuxenenheten Individ och familjeomsorgen omfattar verksamheter riktade till barn och familj, vuxenvård, försörjningsstöd, integration och ensamkommande barn och ungdomar, här finns även myndighetsutövningen SoL/LSS. Vi söker nu en enhetschef till enheten barn och familj och vuxen. Inom enheten finns utredning och myndighetsutövning till barn, ungdomar och familjer, missbruk, vuxen, familjerätt samt öppenvård vuxna. I vårt förändrings- och utvecklingsarbete vill vi på ett målinriktat sätt snabbare komma från utredning till behandling/insats där målet är att arbeta så nära klientens egen vardag och miljö med olika hemmaplanslösningar. Vi vill hitta bra lösningar i samverkan med den enskilde och hans/hennes nätverk och i samverkan med andra samhällsinsatser. I din roll som enhetschef kommer du att vara ansvarig för att, utifrån uppsatta strategiska och operativa mål, driva och och vidareutveckla enheterna, samt ansvara för de kvalitativa och ekonomiska resultaten. Du är ansvarig för att enheten är en attraktiv arbetsplats där du arbetsleder, motiverar och engagerar dina medarbetare och får alla att arbeta mot gemensamma mål med individen i fokus. Du kommer att ingå i Individ och familjeomsorgens ledningsgrupp där vi arbetar utifrån en helhetssyn inom verksamhetsområdet. Vi är en utvecklingsinriktad och framåt verksamhet med höga ambitioner att göra det bästa för dem vi möter i vårt arbete och utifrån deras behov. Vi har ett gott arbetsklimat där vi tar hjälp och stöttar varandra, är omtänksamma och engagerade. Som enhetschef har du kontinuerlig extern handledning som stöd i uppdraget. Som chef kommer du bland annat att; *leda, planera och utveckla områdets arbete *vara budget och verksamhetsansvarig *vara personal och arbetsmiljöansvarig för enhetens personal *verkställa politiska beslut *samarbeta med både externa och interna aktörer

Familjerättssekreterare

29 november 2021

Placering: Individ och familjeomsorgen Vi söker dig som har socionomexamen och som har en bred erfarenhet och en god kompetens av att arbeta med familjerätt. Tjänsten kommer att vara som familjerättssekreterare på 75 %. Familjerättssekreteraren har gått i pension och därför behövs en ny familjerättssekreterare inom IFO Bromölla. Individ och familjeomsorgen söker en familjerättssekreterare till Individ och familjeomsorgen. I ditt arbete som familjerättssekreterare ingår du i ett team på barn och myndighet som tillsammans har mångårig erfarenhet inom yrket. Det är fördelaktigt om du har vana att arbeta i verksamhetssystemet Treserva men inget krav. Som familjerättssekreterare kommer du att arbeta med vårdnad, boende samt umgängesutredningar på uppdrag från tingsrätten. Du kommer att hantera faderskapsärenden, adoption, Samarbetssamtal och snabbupplysningar till tingsrätten. Familjerätten skall erbjuda råd och stöd till de i kommunen som behöver hjälp med familjerättsliga frågor samt kunna erbjuda frivilliga samarbetssamtal. Extern handledning erbjuds inom familjerättsnätverk.

Miljöinspektör

25 november 2021

Placering: Myndighetskontoret, Bromölla kommun Dina arbetsuppgifter innebär att handlägga inkommande miljöärenden, planera och genomföra tillsynsbesök samt utforma beslut, skrivelser och tjänsteutlåtanden. I arbetsuppgifterna ingår även att handlägga anmälningar och klagomål. En viktig del i arbetet är att ge information och vägledning till både verksamheter och enskilda och annat förebyggande arbete. Då kontoret är litet kan tillsynsinriktning variera efter behov. Du förväntas att förutom huvuduppdraget bidra med kontorets kvalitetsförbättrande åtgärder. Myndighetskontoret är ett litet kontor och vi är totalt 11 personer varav 6 är miljöinspektörer, 2 arbetar med administration och 2 med ärenden enligt PBL. Kontoret har hög kompetens där alla stöttar varandra i besvärliga ärenden och där vi ständigt lär av varandra.

Personlig assistent

24 november 2021

Placering: Bromölla kommun Bromölla kommuns gemensamma värdegrund är den kompass som talar om hur vi ska interagera med våra medmänniskor. Den speglar de värderingar och synsätt som ligger till grund för verksamheterna inom vår kommun. Vår värdegrund tar avstamp i Bromöllas vision, i de övergripande målen och i systemtänkande som vårt arbetssätt. • Gott bemötande - I Bromölla kommun har vi en välkomnande attityd. I alla möten är vi professionella, vänliga och respektfulla. • Delaktighet - Vi är alla en del av helheten och vi bidrar med kunskap, erfarenhet och engagemang för kommunens fortsatta utveckling. • Mod - Utifrån medborgarnas behov vågar vi välja nya arbetssätt och alternativa lösningar för att genomföra vårt uppdrag. Inom omsorg funktionsnedsättning arbetar du som stödbiträde, stödassistent, stödpedagog, grupphandledare eller personlig assistent med att hjälpa och stötta människor som har olika typer av funktionsnedsättning. Du kan arbeta i grupp- eller servicebostad, daglig verksamhet eller hemma hos en person i deras privata hem. Vi söker en trygg och stabil personlig assistent till en medborgare, i centrala Bromölla. I arbetet ingår personlig omvårdnad, skötsel av hemmet och matlagning. Hjälpmedel finns vid förflyttningar. Brukaren är intresserad av fotboll och läsa böcker. Gillar även att titta på filmer och serier. Brukaren har två katter.

Sjuksköterska till hemsjukvården - natt

24 november 2021

Placering: Kommunal hemsjukvård, ordinärt och särskilt boende Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta natt som sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Du kommer att arbeta självständigt och möta patienten i dennes hem där du utgår från patientens behov. Det finns ett väl fungerande samarbete och närhet till kollegor inom ditt område och/eller andra yrkesprofessioner för rådgivning och utbyte av kompetens. I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet med den enskilde patienten och dess närstående. Du bedömer och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Vi erbjuder dig ett stimulerande och flexibelt arbete med stort eget ansvar där du har möjlighet att vara med och göra skillnad. Hos oss blir du en del i ett härligt team av sjuksktöerskor och distriktssköterskor, där vi är ca tjugo kollegor som samarbetar och utbyter erfarenheter. Vi bedriver kvalitets- och förbättringsarbeten inom flera områden. Vi brinner för kompetensutveckling och är öppna för att prova nya arbetssätt. Verksamheten utvecklas dynamiskt i ett fint samarbete mellan chef och medarbetare. Den kollegiala dialogen har hög prioritet där vi har sjuksköterskemöte varje vecka Låter det som ett arbete för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!

Legitimerad arbetsterapeut

06 september 2021

Hos oss blir du en del i ett härligt team av arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt rehabassistenter. Verksamheten utvecklas dynamiskt i ett fint samarbete mellan chef och medarbetare. Den kollegiala dialogen är viktig och har hög prioritet och vi har möten tillsammans varje vecka. Vi har ett nära samarbete med varandra där vi drar lärdom av varandras erfarenheter och kompetenser. Utöver den egna gruppen ingår vi även i större team med övriga professioner. Arbetet hos oss erbjuder flexibilitet och variation. Vi finns i en gemensam hälso- och sjukvårdsgrupp och är samlade under en chef. Hela gruppen utgår från gemensamma lokaler belägna i centrala Bromölla. Vi fördelar arbetet över kommunen och ansvarar själva för upplägg och planering av arbetet. Som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter i åldersgruppen 20 år och uppåt. Arbetet omfattar bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt. Du gör också bedömning och skriver intyg för bostadsanpassning samt deltar i vårdplanering. Att medverka till god arbetsmiljö samt bidra till verksamhetens utveckling är också en given del i arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner som finns omkring patienten såsom enhetschef, fysioterapeut, sjuksköterska, rehabassistent, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare. Du kommer att tjänstgöra i ordinärt- och och vård/omsorgsboende. Ditt medarbetskap kännetecknas av en aktiv och ansvarstagande roll där serviceanda och ett gott bemötande är i fokus. Arbetet innebär stor möjlighet att planera självständigt. Inom ramen av anställningen bidrar du till utveckling och förändringsarbete i linje med framtidens utmaningar. Vi erbjuder dig stöd av erfarna kollegor både inom yrket och i teamet.