Socialsekreterare

22 april 2021

Placering: Individ- och familjeomsorgen, ekonomiskt bistånd Som socialsekreterare hos oss skall du informera, utreda, bedöma och besluta om rätten till försörjningsstöd enligt gällande lagstiftning. Tillsammans med den enskilde försöker vi hitta lösningar som stärker hans eller hennes resurser och möjligheter att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. Arbetet innebär samverkan med andra professioner samt myndigheter och du kan komma att representera verksamheten i olika grupper, både lokalt och regionalt. I arbetet är det centralt att samarbeta både internt inom Individ- och familjeomsorgen och externt med andra professioner. Vi ser vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv där vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt och där personen som är i behov av hjälp sätts i centrum. För att lyckas i våra uppdrag agerar vi efter våra värdeord; Gott bemötande, delaktighet och mod. Värdeorden är vår kompass i hur vi agerar i förhållande till vårt uppdrag, våra arbetsuppgifter och i relationen till de människor vi möter i arbetet. Tillsammans skapar vi en stimulerande arbetsplats där varje medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar.

Digitaliseringsutvecklare

19 april 2021

Placering: Stöd och omsorg I rollen som digitaliseringsutvecklare är du en viktig stödresurs inom digitalisering för att driva och medverka till att utveckla stöd och omsorgs verksamheter genom nytänkande och innovation. Stöd och omsorg omfattar Individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt omsorg funktionsnedsättning. Du är ansvarig för införandet av digitala verktyg och system, med ett särskilt fokus på nyttor och effekter som ska realiseras, inom dessa områden. Rollen som digitaliseringsutvecklare ligger formellt i staben inom stöd och omsorg. Arbetet utförs inom hela verksamhetsområdet och du blir en samarbetspartner till vår IT-samordnare, men ett nära arbete sker också tillsammans med kommunens IT-enhet, chefer, externa leverantörer, ekonom samt upphandlingsenhet för att nämna några exempel. Ditt arbete är både strategiskt och operativt, med en nyckelroll att driva, utveckla, omvärldsbevaka och leda arbetet framåt. Uppdraget innebär bland annat behovsanalyser, nyttovärderingar, förstudier, projekt, processer, avtal och upphandling, samt uppföljningar.

Skolsköterska

19 april 2021

Placering: Centrala barn- och elevhälsan/Humleskolan Var med och utveckla framtidens barn- och elevhälsa! I Bromölla kommun söker vi nu en skolsköterska som vill vara med och anta utmaningen att fortsätta utveckla vårt arbete med målet att alla ska lyckas! Du kommer att ingå i vår centrala barn- och elevhälsa och utgöra den medicinska insatsen tillsammans med tre skolsköterskekollegor och vår skolläkare. Din arbetsplats kommer att vara förlagd till Humleskolan som är en av kommunens 7-9 skolor. Humleskolan har cirka 310 elever fördelade i fyra spår. Ditt ansvar är elevhälsans medicinska insatser vilket främst innebär förebyggande och hälsofrämjande arbete. I ditt uppdrag ingår att genomföra basprogrammets hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinationer. Du kommer att göra insatser på gruppnivå tillsammans med övrig elevhälsopersonal. Exempel på arbetsuppgifter: • Hälsobesök och vaccinationer • Öppet mottagningsarbete • Skolläkarmottagning • Aktivt deltagande i skolans elevhälsoteam • Samverkan med elev/vårdnadshavare, lärare och övrig personal på skolan • Samverkan med övriga inom centrala barn- och elevhälsan • Samverkan med externa aktörer/myndigheter • Enskilda stödsamtal • Samtal i elevgrupp med olika förebyggande teman

Semestervikarier till omsorg funktionsnedsättning

12 april 2021

Bromölla kommuns gemensamma värdegrund är den kompass som talar om hur vi ska interagera med våra medmänniskor. Den speglar de värderingar och synsätt som ligger till grund för verksamheterna inom vår kommun. Vår värdegrund tar avstamp i Bromöllas vision, i de övergripande målen och i systemtänkande som vårt arbetssätt. • Gott bemötande - I Bromölla kommun har vi en välkomnande attityd. I alla möten är vi professionella, vänliga och respektfulla. • Delaktighet - Vi är alla en del av helheten och vi bidrar med kunskap, erfarenhet och engagemang för kommunens fortsatta utveckling. • Mod - Utifrån medborgarnas behov vågar vi välja nya arbetssätt och alternativa lösningar för att genomföra vårt uppdrag. Inom omsorg funktionsnedsättning arbetar du som stödbiträde, stödassistent, stödpedagog, grupphandledare eller personlig assistent med att hjälpa och stötta människor som har olika typer av funktionsnedsättning. Du kan arbeta i grupp- eller servicebostad, daglig verksamhet eller hemma hos en person i deras privata hem. Vi söker nu semestervikarier till omsorg funktionsnedsättning i Bromölla inom följande verksamheter. Grupp- och serviceboende Att få flytta till ett eget boende är något de flesta vill och som ger möjlighet till självständighet. Gruppbostad är ett hem för den som behöver stöd och service dygnet runt. Den egna lägenheten ligger i direkt anslutning till gemensamma lokaler där det finns möjlighet för de som bor på gruppbostaden att umgås med andra och äta gemensamt. Ditt uppdrag här är att stötta de som bor på gruppbostaden till att leva ett så självständigt liv som möjligt, där ditt stöd kan innefatta allt ifrån omvårdnad till sociala aktiviteter.

Musiklärare Sång / Musik åk 4-6

06 april 2021

Placering: Musikskolan Vi söker dig som är sugen på en unik musiklärartjänst. Du kommer jobba som sångpedagog på musikskolan (50%) samt musik i klass på Alvikenskolan åk 4-6 (50%). Här kommer du tillsammans med kollega att undervisa i musik på Alvikenskolan samtidigt som du i halva din tjänst kommer undervisa sångelever på musikskolan inom olika genrer. På musikskolan har vi ett starkt kollegialt samarbete och vi är ett arbetslag på 7 st. musiklärare. Din musiksal ligger i samma byggnad som ditt sångrum och du har både rum samt utrustning att tillgå från musikskolan. Du är en god ledare med stor vilja till samarbete, har initiativförmåga och är flexibel.

Grundskollärare Slöjd sltm/sltx

29 mars 2021

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill vara med och forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 430 elever. I tjänsten ingår undervisning i åk 3-7. Du kommer att ha ett tätt samarbete med ditt arbetslag och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang i dina elever och är väl medveten om skolans uppdrag. I tjänsten ingår för närvarande inte mentorskap. Du samarbetar på en skola, som genom ett tydligt ledarskap i klassrummet har som mål att ge elever trygghet och goda kunskaper i en stimulerande lärmiljö. Rekrytering sker löpande.

Timvikarie i skolan

23 mars 2021

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill arbeta hos oss på Alvikenskolan som timvikarie, när någon ordinarie pedagog har frånvaro. Vi är en F-6 skola med ca 440 elever. Du är flexibel och mycket ansvarsfull samt har ett stort intresse för barn och elever. Du kommer samarbetar på en skola som har som mål att ge elever trygghet och goda kunskaper. För oss är det viktigt med eleven i centrum. Rekrytering sker löpande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Specialpedagog/ Speciallärare

22 mars 2021

Placering: Dalaskolan Norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en specialpedagog/ speciallärare i de tidiga åren med legitimation för arbete i åk 1-6, med placering i liten grupp/ särskola i åk 1-6, som är i behov av särskilt stöd. Vi söker dig som , precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Semestervikarie till Äldreomsorgen

10 januari 2021

Placering: Hemtjänst och särskilda boenden i Bromölla kommuns äldreomsorg. Som semestervikarie i äldreomsorgen hjälper du våra medborgare i det vardagliga livet. Du arbetar med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att ge stöd gällande personlig hygien, medicinering, vid måltider samt social samvaro. I arbetet kommer du även att utföra dokumentation. Inom äldreomsorgen i Bromölla har vi stort medborgarfokus med hög kvalitet och gott arbetsklimat i centrum. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du får möta personer som är i behov av ditt stöd. Inom äldreomsorgen i Bromölla har vi stort medborgarfokus med hög kvalitet och gott arbetsklimat i centrum.