Sjuksköterska till hemsjukvården - natt

16 maj 2022

Placering: Kommunal hemsjukvård, ordinärt och särskilt boende Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta natt som sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Du kommer att arbeta självständigt och möta patienten i dennes hem där du utgår från patientens behov. Det finns ett väl fungerande samarbete och närhet till kollegor inom ditt område och/eller andra yrkesprofessioner för rådgivning och utbyte av kompetens. I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet med den enskilde patienten och dess närstående. Du bedömer och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Vi erbjuder dig ett stimulerande och flexibelt arbete med stort eget ansvar där du har möjlighet att vara med och göra skillnad. Hos oss blir du en del i ett härligt team av sjuksktöerskor och distriktssköterskor, där vi är ca tjugo kollegor som samarbetar och utbyter erfarenheter. Vi bedriver kvalitets- och förbättringsarbeten inom flera områden. Vi brinner för kompetensutveckling och är öppna för att prova nya arbetssätt. Verksamheten utvecklas dynamiskt i ett fint samarbete mellan chef och medarbetare. Den kollegiala dialogen har hög prioritet där vi har sjuksköterskemöte varje vecka Låter det som ett arbete för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!

Lärare i SVA med särskilt utvecklingsansvar.

16 maj 2022

Placering: Humleskolan, Bromölla Vi söker dig som är lärare med behörighet i SvA eller SV. Undervisningen är förlagd i årskurs 7-9. Du kommer att ingå i ett arbetslag av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du ser till individens behov och skapar förutsättningar för deras lärande. Huvuddelen av ditt uppdrag som lärare är undervisning och utveckling av skolans språkutvecklande arbete. Din undervisning är baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Vi ser att du har god förmåga att individanpassa och visualisera. Du lägger stor vikt vid språket och du har en god digital förmåga. Du kommer ha en central roll i att organisera och driva vårt utvecklingsarbete kring SvA. Vi söker därför dig som har ett intresse av att utveckla arbetet tillsammans med dina kollegor. Ditt uppdrag blir att tillsammans med skolans utvecklingsgrupp och förstelärare driva det kollegiala lärandet och fungera som processledare. Det kan innefatta handledning av kollegor, hålla i samtalsgrupper och vara delaktig i planering av kompetensutveckling. Humleskolan kännetecknas av ett bra arbetsklimat där det finns mycket kompetens och där vi stöttar varandra. Skolan är organiserad i fyra arbetslag där varje arbetslag har egna lokaler och även egen matsal. Vi skapar tillsammans en positiv lärmiljö som ger utrymme för kreativitet, nytänkande och glädje. Vi arbetar med hälsa och välmående och behöver fler medarbetare till vårat härliga team! Välkommen med din ansökan! Rekrytering sker löpande.

Lärare i särskild undervisningsgrupp.

16 maj 2022

Placering: Humleskolan, Bromölla Vi söker lärare till vår särskilda undervisningsgrupp, åk 7-9. I ditt uppdrag som pedagog i gruppen ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet. Du arbetar med att hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i sin kunskapsutveckling. Du samverkar med övriga pedagoger, skolans elevhälsoteam, specialpedagog och speciallärare kopplad till gruppen. I gruppen ingår även elevassistent som även delar mentorskapet och eleverna får till viss del sin undervisning i ordinarie klass. Du ska ha stort intresse för att arbeta med elever med särskilda behov och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter till lärande. Du har ett lågaffektivt och självreflekterande arbetssätt samt en god förmåga att skapa relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du reflekterar systematiskt över det praktiska arbetet och driver utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor. Humleskolan är organiserad i fyra arbetslag där varje arbetslag har egna lokaler och även egen matsal. Målet är att vi tillsammans ska skapa en positiv lärmiljö som ger utrymme för kreativitet, nytänkande och glädje. Vi arbetar med hälsa och välmående och behöver fler medarbetare till vårat härliga team! Välkommen med din ansökan! Rekrytering sker löpande.

Verksamhetschef, Stöd och Omsorg

12 maj 2022

Verksamhetsområde Stöd och Omsorg Verksamhetsområdet Stöd och Omsorg omfattar funktionerna Vård och Omsorg, Individ och familjeomsorg samt Omsorg funktionsnedsättning. Förmågan till helhetssyn är av stor betydelse och du kommer att ingå i Kommunchefens ledningsgrupp. Här är det övergripande perspektivet i fokus i samverkan med verksamhetsområdena Utbildning och Samhällsutveckling och service. Ni är alla en del av helheten att skapa livskvalitet för medborgarna i Bromölla kommun. Som Verksamhetschef och ledare för Stöd och Omsorg leder du arbetet inom ditt verksamhetsområde. I din egen ledningsgrupp har du erfarna och kunniga chefer/ledare som du coachar, utmanar och stöttar i sitt arbete att leda och utveckla sina ansvarsområden. Vi tror inte att du måste ha erfarenhet av något specifikt område inom verksamhetens olika områden men att du har en bakgrund från något av dem och en stor vilja och nyfikenhet utanför din ursprungliga hemvist. Du har med andra ord ett starkt engagemang och nyfikenhet i frågor som rör Bromöllabornas bästa.

Undersköterska till korttidsboende - Korsvångsgården

12 maj 2022

Placering: Bromölla kommun, Korsvångsgården Nu söker vi två engagerade medarbetare till vårt korttidsboende Fyren, Korsvångsgården. Som undersköterska arbetar du utifrån Bromölla Kommuns värdegrund där bemötande är en viktig grund för god kvalitet i vår verksamhet. Vi ska förmedla trygghet och säkerställa att varje individ blir sedd i alla möten. Det innebär omtanke och medkänsla samt intresse och lyhördhet för individen. Vårt arbete utgår ifrån varje individs behov och önskemål. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen, och i arbetet utförs även arbetsuppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen, efter delegering från sjuksköterska. Du kommer till en trevlig arbetsplats med kompetenta och duktiga kollegor där du får möjlighet att utvecklas. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och vi arbetar med kvalitetsregister såsom BPSD och Senior Alert. Vi dokumenterar i journalsystemet Treserva.

Distriktssköterska / Sjuksköterska

11 maj 2022

Placering: Hemsjukvården Bromölla Vi vill bli fler och söker dig med intresse och engagemang av att arbeta som distriktssköterska/sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet med den enskilde patienten, dess närstående och ditt team. I teamet ingår enhetschef, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och omvårdnadspersonal. Du bedömer, planerar och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Vi dokumenterar i systemet Treserva. Du leder dessutom och fördelar omvårdnadsarbetet samt handleder omvårdnadspersonalen. Hos oss blir du en del i ett härligt team av sjuksköterskor och distriktssköterskor, där vi är ca 30 kollegor som samarbetar och utbyter erfarenheter. Vi bedriver kvalitets- och förbättringsarbeten inom flera områden. Vi brinner för kompetensutveckling och är öppna för att pröva nya arbetssätt. Verksamheten utvecklas dynamiskt i ett fint samarbete mellan chef och medarbetare. Den kollegiala dialogen har hög prioritet där vi har sjuksköterskemöte varje vecka, regelbundna arbetsplatsträffar och fr om hösten 2022 kommer vi att arbeta med reflektion tillsammans med diakon.

Förstelärare/ Klasslärare åk 4

10 maj 2022

Placering: Dalaskolan Norra I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare med placering på Dalaskolan Norra i åk 4 som också kommer ha uppdraget som förstelärare. Vi söker dig, som precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling. I uppdraget som förstelärare ansvarar du tillsammans med vår andra förstelärare för den pedagogiska skolutvecklingen genom att leda kollegialt lärande.

Lärare i Fritidshem

10 maj 2022

Placering: Dalaskolan Norra Du är ansvarig för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet på fritidshemmet. Vi vill att du bedriver ett utvecklande arbete och skapar möjligheter för alla elever att lyckas i fritidshem. Under skoldagen arbetar du som resurs i klass, alt. planera och utföra rastvakt aktiviteter.

Grundskolelärare 7-9 i Hem - och konsumentkunskap och svenska

09 maj 2022

Placering: Dalaskolan södra Undervisning i Hkk och sv Du ska: * kunna leda arbetet i klassrummet samt kunna entusiasmera och inspirera eleverna. * ha förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal kopplad till skolan. * kunna arbeta självständigt och samarbeta i olika grupper. Mentorskap/klassföreståndarskap ingår i tjänsten. Vi ser att du tillsammans med övrig personal driver en verksamhet med eleven i centrum, där fokus ligger på att aktivt hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen.

Grundskollärare 4-6 eller 1-7

09 maj 2022

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill vara med att forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 430 elever. Vi söker en lärare som har behörighet att undervisa i årskurserna 4-6. Du kommer att ha ett tätt samarbete med ditt arbetslag och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. I tjänsten ingår mentorskap och du kommer att samarbetar på en skola som har som mål att ge elever trygghet och goda kunskaper genom ett tydligt ledarskap i klassrummet.