Distriktssköterska / Sjuksköterska

28 oktober 2021

Placering: Hemsjukvården Bromölla Vi ökar sjukskötersketätheten inom hemsjukvården och förstärker nu vårt korttidsboende med ytterligare en sjuksköterska. Vi söker därför Dig med intresse och engagemang av att arbeta som distriktssköterska/sjuksköterska i kommunal hemsjukvård med placering på vårt korttidsboende Fyren. Korttidsboendet med sina tio platser är beläget centralt i Bromölla, i anslutning till hemsjukvårdens lokaler. I samma byggnad finns demensenheter och vårdcentral. Korttidsenheten stödjer patienter när de behöver få tillbaka, bibehålla, eller förbättra sin förmåga att självständigt klara sig i vardagen och på så sätt möjliggöra att bo kvar hemma. Inom korttidsenheten är patientflödet för in- och utskrivning högt och patienterna stannar i regel runt 14 dagar. På korttidsenheten vårdas även patienter som väntar på annat boende. Det är ett varierande arbete med allt ifrån intensiv sjukvård och rehabilitering till palliativ vård. På korttidsenheten kommer du att arbeta nära dina kollegor Madelene och Maria. Madelene som arbetat som sjuksköterska inom korttidsverksamhet i flera år säger så här om sitt arbete ; "Att arbeta på en korttidsavdelning är ett roligt, utmanande och omväxlande jobb med många samarbetspartners. Teamet kring patienten är viktigt och patientens individuella behov styr arbetet". I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet med den enskilde patienten, dess närstående och ditt team. I teamet ingår enhetschef, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och omvårdnadspersonal. Du bedömer, planerar och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Du leder och fördelar omvårdnadsarbetet samt handleder omvårdnadspersonalen och delegerar arbetsuppgifter. Hos oss blir du en del i ett härligt team av sjuksköterskor och distriktssköterskor, där vi är ca tjugo kollegor som samarbetar och utbyter erfarenheter. Vi bedriver kvalitets- och förbättringsarbeten inom flera områden. Vi brinner för kompetensutveckling och är öppna för att pröva nya arbetssätt. Verksamheten utvecklas dynamiskt i ett fint samarbete mellan chef och medarbetare. Den kollegiala dialogen har hög prioritet där vi har sjuksköterskemöte varje vecka.

Legitimerad arbetsterapeut

22 oktober 2021

Placering: Hemsjukvården Bromölla kommun Nu finns chansen att del bli en del av vår rehab grupp och den fortsatta utvecklingen av kommunens rehabiliteringsinsatser. Hos oss blir du en del i ett härligt team av arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt rehabassistenter, kompetenta och kreativa, beredda att ta hand om Dig på bästa sätt. Verksamheten utvecklas dynamiskt i ett fint samarbete mellan chef och medarbetare. Den kollegiala dialogen är viktig och har hög prioritet och vi har möten tillsammans varje vecka. Vi har ett nära samarbete med varandra där vi drar lärdom av varandras erfarenheter och kompetenser. Utöver den egna gruppen ingår vi även i större team med övriga professioner. Arbetet hos oss erbjuder flexibilitet och variation. Vi finns i en gemensam hälso- och sjukvårdsgrupp och är samlade under en chef. Hela gruppen utgår från gemensamma lokaler belägna i centrala Bromölla. Vi fördelar arbetet över kommunen och ansvarar själva för upplägg och planering av arbetet. Som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter i åldersgruppen 20 år och uppåt. Arbetet omfattar bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt. Du gör också bedömning och skriver intyg för bostadsanpassning samt deltar i vårdplanering. Att medverka till god arbetsmiljö samt bidra till verksamhetens utveckling är också en given del i arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner som finns omkring patienten såsom enhetschef, fysioterapeut, sjuksköterska, rehabassistent, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare. Du kommer att tjänstgöra i ordinärt- och och vård/omsorgsboende. Ditt medarbetskap kännetecknas av en aktiv och ansvarstagande roll där serviceanda och ett gott bemötande är i fokus. Arbetet innebär stor möjlighet att planera självständigt. Inom ramen av anställningen bidrar du till utveckling och förändringsarbete i linje med framtidens utmaningar. Vi erbjuder dig stöd av erfarna kollegor både inom yrket och i teamet.

Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast

22 oktober 2021

Placering: Hemsjukvården Bromölla kommun Nu finns chansen att del bli en del av vår rehabgrupp och den fortsatta utvecklingen av kommunens rehabiliteringsinsatser. Hos oss blir du en del i ett härligt team av arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt rehabassistenter, kompetenta och kreativa, beredda att ta hand om Dig på bästa sätt. Verksamheten utvecklas dynamiskt i ett fint samarbete mellan chef och medarbetare. Den kollegiala dialogen är viktig och har hög prioritet och vi har möten tillsammans varje vecka. Vi har ett nära samarbete med varandra där vi drar lärdom av varandras erfarenheter och kompetenser. Utöver den egna gruppen ingår vi även i större team med övriga professioner och du deltar aktivt i teamarbete på enheterna. Arbetet hos oss erbjuder flexibilitet och variation. Vi finns i en gemensam hälso- och sjukvårdsgrupp och är samlade under en chef. Hela gruppen utgår från gemensamma lokaler belägna i centrala Bromölla. Vi fördelar arbetet över kommunen och ansvarar själva för upplägg och planering av arbetet. Som fysioterapeut kommer du att utföra individuella bedömningar, utforma och genomföra fysioterapeutiska rehabiliteringsinsatser samt förskriva medicintekniska hjälpmedel. Du bedriver också handledning utifrån det fysioterapeutiska perspektivet. Du samverkar i team tillsammans med arbetsterapeuter, rehabassistent, sjuksköterska, dietist, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare och enhetschef. Du strukturerar och planerar självständigt dina arbetsuppgifter. Patienterna finns inom kommunal hälso- och sjukvård och du besöker dem i deras hem, på vår korttidsenhet eller i särskilt boende.

Undersköterska - Lagunen

22 oktober 2021

Placering: Särskilt boende, placering Lagunen Som undersköterska arbetar du utifrån Bromölla kommuns värdegrund där bemötande är en viktig grund för god kvalitet i våra verksamheter. Vi ska förmedla trygghet och säkerställa att varje individ blir sedd i alla möten. Det innebär omtanke och medkänsla samt intresse, engagemang och lyhördhet för individen. Vårt arbete utgår ifrån varje individs behov och önskemål. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen, i arbetet utförs även arbetsuppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen, efter delegering från sjuksköterska. Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete där vi hela tiden utmanar oss själva i att utveckla vårt arbetssätt. Här får du jobba i ett sammansvetsat team med olika professioner där samverkan och samarbete är nyckeln till framgång. Som nyanställd hos oss får du en god introduktion och du kommer ha ett nära chefskap. Du ingår i ett team med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter och utför insatser som delegeras, såsom träningsinsatser, medicinöverlämning och såromläggning. Du kommer till en trevlig arbetsplats med kompetenta och duktiga kollegor där du får möjlighet att utvecklas. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och vi arbetar med kvalitetsregister såsom BPSD och Senior Alert. Vi dokumenterar i journalsystemet Treserva.

Anhöriglots- och aktivitetssamordnare

20 oktober 2021

Placering: Bromölla kommun Nu söker vi en anhöriglots - och aktivitetssamordnare. Anhöriglotsens uppdrag är att fungera som en länk i kontakten mellan medborgarna, olika myndigheter och annan service som finns i kommunen. Arbetet innebär att lotsa till rätt kontakt, myndighet och verksamhet, samt i vissa fall förmedla kontakter. Du svarar på frågor som rör kommunens äldreomsorg och service. Du arbetar för att stödja och hjälpa och att bryta ofrivillig ensamhet genom till exempel samtal eller andra aktiviteter. Uppdraget som aktivitetssamordnare innebär att skapa och erbjuda aktiviteter som utgår ifrån den enskildes behov och önskemål, enligt socialtjänstlagen och enligt önskemål inom äldreomsorgen. Du förväntas ha en samordnande funktion och även vara delaktig i att utveckla samarbetet med föreningar, enskilda frivilliga, annan kommunal verksamhet samt att följa upp aktivitetsarbetet över kommunen. I arbetsuppgifterna ingår det även att vara behjälplig vid servering av mat på dagcentral.

Lärare i fritidshem

19 oktober 2021

Placering: Dalaskolan Norra Vi söker dig som vill arbeta hos oss på Dalaskolan Norra som lärare i fritidshem. Vi är en F-6 skola med ca 300 elever och ett fritidshem med fyra avdelningar. Du är flexibel och mycket ansvarsfull samt har ett stort intresse för barn och elever. Du kommer samarbetar på en skola som har som mål att ge elever trygghet och goda kunskaper. För oss är det viktigt med eleven i centrum. Du är ansvarig för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet på fritidshemmet. Vi vill att du bedriver ett utvecklande arbete och skapar möjligheter för alla elever att lyckas i fritidshem. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Rekrytering sker löpande.

Biståndshandläggare SoL

19 oktober 2021

Placering: Individ- och familjeomsorgen Som biståndshandläggare hos oss skall du informera, utreda, bedöma och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen. Du kommer också att följa upp och ompröva beviljade insatser. I arbetet är det centralt att samarbeta både internt inom Stöd- och Omsorg och externt med andra professioner och myndigheter, du kan även komma att representera verksamheten i olika grupper, både lokalt och regionalt. Vi ser vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv där vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt och där personen som är i behov av hjälp och stöd sätts i centrum. För att lyckas i våra uppdrag agerar vi efter våra värdeord; Gott bemötande, delaktighet och mod. Värdeorden är vår kompass i hur vi agerar i förhållande till vårt uppdrag, våra arbetsuppgifter och i relationen till de människor vi möter i arbetet. Tillsammans skapar vi en stimulerande arbetsplats där varje medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar.

Administratör till särskilt boende

19 oktober 2021

Placering: Brogården Är du en engagerad, noggrann och lösningsfokuserad person? Då kan jobbet som administratör inom särskilt boende vara arbetet som passar dig. Ditt huvudområde är att vara administrativt stöd till enhetschefen och arbetet är varierande. I din roll ingår att prioritera och att skapa struktur i det dagliga arbetet. I arbetsuppgifterna ingår till stor del bemanning på kort och lång sikt och att du är behjälplig vid schema och semesterplanering, beställningar, fakturahantering samt övriga administrativa uppgifter. Till din hjälp har du olika verksamhetssystem såsom Treserva, Personec, Time Care och UBW. Du arbetar i team med övriga administratörer och därför kan det förekomma tjänstgöring inom andra särskilda boende vid behov, till exempel vid ledigheter.

Kock

11 oktober 2021

Placering: Måltidservice - Bromölla kommun Dem vi söker kommer att få arbeta i olika kök inom Måltidservice i Bromölla kommun. Vi behöver extra personal som kan jobba i våra olika förskole-, äldreomsorg- och skolkök. Varierande arbetsuppgifter i kök.

Måltidsbiträde

11 oktober 2021

Placering: I olika kök inom Måltidservice i Bromölla kommun. Vi behöver extra personal som kan jobba i våra olika förskole-, äldreomsorg- och skolkök. Vi söker personal för varierande, enklare arbetsuppgifter i kök. tex. plock, disk, hjälpa kockar i köket.