Barnskötare - vikariat

30 november 2023

Vi söker barnskötare till vårt förskoleområde som består av flera förskolor, både i centralorten och i ytterområdena. Här finns en fin miljö med närhet till många grönområden och temalekplatser. I kommunen finns det en variation av både lite mindre tvåavdelningsförskolor till större förskolor med fem- sex avdelningar. Att arbeta som barnskötare hos oss är utvecklande, roligt och flexibelt. Vi samarbetar över och mellan avdelningar på våra förskolor där du har möjlighet att skaffa dig erfarenheter och kunskaper som är meriterande. För att trivas som barnskötare hos oss är det viktigt att du har lätt för att ta egna initiativ är flexibel och bra på att samarbeta. Vi erbjuder en spännande, utvecklande arbetsplats där vi sätter barnet i fokus! Genom kollegialt lärande växer och utvecklas vi tillsammans. På förskolan är du med i starten på det livslånga lärandet. Här arbetar vi med en positiv barnsyn och att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Som barnskötare i förskolan kommer din huvuduppgift vara att finnas i barngruppen och vara med våra barn i den verksamhet som planerats för dagen.

Parkarbetare

27 november 2023

I rollen som parkarbetare i Bromölla kommun har du tillsammans med övriga medarbetare på Kommunteknik till uppdrag att förvalta och utveckla Bromölla kommuns park-, natur- och gatumark. Du kommer arbeta självständigt och i grupp samt verksamhetsövergripande.

Måltidspersonal

22 november 2023

Som vikarie i måltidsservice kan du arbeta med matlagning mot skola, förskola och äldreomsorg. Som måltidsbiträde har man arbetsuppgifter som förekommer i kök så som egenkontroll, diskning, städning, salladsberedning, bistå och hjälpa till med matlagning med mera.

Socialsekreterare

21 november 2023

Som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd arbetar du med att informera, utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till bistånd enligt gällande lagstiftning. Vi arbetar aktivt tillsammans med den enskilde och stärker individens egna resurser och möjligheter att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. Arbetet innebär samverkan med andra professioner samt myndigheter och du kan komma att representera verksamheten i olika grupper, både lokalt och regionalt. I arbetet är det centralt att samarbeta både internt inom Individ- och familjeomsorgen och övriga kommunen samt externt med andra myndigheter och professioner. Vi ser vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv där vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt och där personen som är i behov av hjälp sätts i centrum. För att lyckas i våra uppdrag agerar vi efter våra värdeord; Gott bemötande, delaktighet och mod. Värdeorden är vår kompass i hur vi agerar i förhållande till vårt uppdrag, våra arbetsuppgifter och i relationen till de människor vi möter i arbetet. Tillsammans skapar vi en stimulerande arbetsplats där varje medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar.

Socialpedagog/Resurs - arabisktalande

21 november 2023

Ditt uppdrag blir att skapa god relation med eleven, delta i kartläggningen av elevens kunskaper och utifrån detta slussa tillbaka eleven i klassen. I dina arbetsuppgifter ingår att stötta enskild elev med stort stödbehov. Du arbetar med att främja närvaro och skapa en trygg skolmiljö för eleven. Du som söker är en person som har elevens intresse i fokus och arbetar för att skapa en motiverande och lärande pedagogisk verksamhet varje dag.

Mottagningssekreterare - Barn och familj

14 november 2023

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av rådgivning till barn och deras familjer samt till externa aktörer. Du kommer att ta emot ansökningar och anmälningar kring barn som far illa. Du ansvarar för att göra skyddsbedömningar och förhandsbedömningar. Informationsträffar med skolor, förskolor och andra externa aktörer förekommer. Du ingår i arbetsgruppen Barn och familj tillsammans med socialsekreterare, barnsekreterare och familjehemssekreterare men du är ensam som mottagningssekreterare. Vi vill skapa förändring för de barn och unga som vi möter, främja samarbete och arbeta med delaktighet och kvalitet på ett respektfullt sätt. Vårt mål är att alltid hitta bra lösningar i samverkan med den enskilde och dennes nätverk och i samverkan med andra myndigheter. Hos oss har vi en bred och lång erfarenhet från socialt arbete i olika former och vi ser fram emot att välkomna dig som vår nya kollega.

Ungdomssekreterare/fältsekreterare

10 november 2023

Vi söker en vikarie till Individ- och familjeomsorgen. Tjänsten har sin placering inom öppenvården som ungdomssekreterare. Du kommer att arbeta med det förebyggande och uppsökande ungdomsarbetet i åldern 13-18 år, även arbete mot de yngre och äldre kan förekomma. Du ansvarar för verkställande av ungdomstjänst, du ska kunna göra förhandsbedömningar, skriva yttrande, ha egna insatser, vara bekväm med att hålla i grupper och ge information i skolor om bland annat alkohol, droger och kriminalitet. Fältarbete på kväll och helg ingår och du kommer att vistas ute i ungdomsmiljöer vid riskhelger, vara en god spanare på nya trender och ungdomskulturer. Du har ett nära samarbete med framförallt polis, fritid och skola.

Legitimerad Fysioterapeut

10 november 2023

Som fysioterapeut hos oss kommer du att få en omväxlande och utmanande arbetsdag där du kommer att ha möjlighet att använda och utveckla dina kunskaper och färdigheter. Vi strävar efter att erbjuda vår personal kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling. Utöver en givande karriär och möjligheten att göra positiv skillnad i människors liv, kan du se fram emot konkurrenskraftig lön samt förmåner såsom flextid, möjlighet att omvandla semesterersättning till extra semesterdagar, friskvårdsbidrag, individuell bredvidgång och tillgång till mentor. Vi uppmuntrar även till en hälsosam balans mellan arbete och fritid för att säkerställa ditt välmående och vi erbjuder dig därför en fast anställning på hel- eller deltid beroende på dina önskemål. Om du brinner för hemsjukvård, är professionell, ansvarstagande och vill göra verklig skillnad för våra patienter, ta då chansen och sök jobbet som fysioterapeut hos oss idag! Vi erbjuder dig en arbetsplats fylld av samarbete, respekt och framgång där kollegorna finns samlade inom enheten och träffas på daglig basis. Verksamheten befinner sig i en spännande och utvecklande fas i och med omställningen till god och nära vård men även digitala lösningar och arbetssätt. Som fysioterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter i åldersgruppen 20 år och uppåt. Arbetet omfattar bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt. Hos oss blir du en del i ett härligt team som förutom arbets- och fysioterapeuter består av rehabassistenter, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, där vi är ca 40 kollegor som samarbetar och utbyter erfarenheter.

Legitimerad Arbetsterapeut

10 november 2023

Som arbetsterapeut hos oss kommer du att få en omväxlande och utmanande arbetsdag där du kommer att ha möjlighet att använda och utveckla dina kunskaper och färdigheter. Vi strävar efter att erbjuda vår personal kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling. Utöver en givande karriär och möjligheten att göra positiv skillnad i människors liv, kan du se fram emot konkurrenskraftig lön samt förmåner såsom flextid, möjlighet att omvandla semesterersättning till extra semesterdagar, friskvårdsbidrag, individuell bredvidgång och tillgång till mentor. Vi uppmuntrar även till en hälsosam balans mellan arbete och fritid för att säkerställa ditt välmående och vi erbjuder dig därför en fast anställning på hel- eller deltid beroende på dina önskemål. Om du brinner för hemsjukvård, är professionell, ansvarstagande och vill göra verklig skillnad för våra patienter, ta då chansen och sök jobbet som arbetsterapeut hos oss idag! Vi erbjuder dig en arbetsplats fylld av samarbete, respekt och framgång där kollegorna finns samlade inom enheten och träffas på daglig basis. Verksamheten befinner sig i en spännande och utvecklande fas i och med omställningen till god och nära vård men även r/t digitala lösningar och arbetssätt. Som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter i åldersgruppen 20 år och uppåt. Arbetet omfattar bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt. Arbetsterapeuterna gör bedömning och skriver intyg för bostadsanpassning och deltar i vårdplanering. Hos oss blir du en del i ett härligt team som förutom arbets- och fysioterapeuter består av rehabassistenter, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, där vi är ca 40 kollegor som samarbetar och utbyter erfarenheter.

Intresseanmälan - timvikarie inom äldreomsorgen

30 oktober 2023

Vi jobbar med att hjälpa människor att få en meningsfull vardag och god omvårdnad. Vi finns där behovet finns och det betyder både centralt i byn men även i ytterområden i hela kommunen. Vi har enheter som är öppet dygnet runt alla årets dagar, därför vill vi att du ska kunna arbeta varierande arbetstider under dag, kväll och natt, både vardagar och helger. Här kan du läsa om de områden vi bemannar. I din ansökan får du ange vilka områden du kan tänka dig att arbeta inom. Läs noga och se vad som passar dig bäst. Hemtjänst Inom hemtjänsten arbetar du i våra kunders hem och hjälper dem med sina dagliga rutiner. Du får ett schema för ditt arbetspass och utifrån det arbetar du framförallt självständigt men vissa arbetsmoment gör du tillsammans med dina kollegor. Du börjar alltid passet från din arbetsplats och du tar dig mellan kunderna med tjänstecykel eller tjänstebil. Äldreboende På ett äldreboende kommer du att hjälpa våra medborgare med sina dagliga rutiner. Du kommer också att delta i boendets olika aktiviteter. Flera av våra äldreboende har demensavdelningar och där kan det finnas oroliga medborgare med särskilda behov. Nattpatrull Nattpatrullen ger stöd och hjälp under natten för medborgare med hemtjänst i hela Bromölla kommun. Vi har körrundor där man kör främst själv, och ibland ihop med en kollega. Serviceteam Serviceteamet är en del av hemtjänsten som utför serviceuppgifter i form av städ, tvätt, inköp och matdistribution i medborgarens hem. Du arbetar självständigt under dagen.