Kommentera Skriv ut
Skapande skola

Skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

Barn och unga ska inspireras till och ges möjlighet att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. De har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barn och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

 

För skolan

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur.

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Syftet med statsbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan.

Ansökan om bidrag för Skapande skola görs av skolans huvudman. Huvudman för en kommunal skola är kommunen och för en fristående skola den juridiska person som beviljats tillstånd att bedriva skolverksamhet.

Som en jämförelse kan sägas att vid den senaste fördelningen räckte Skapande skola-anslaget till i genomsnitt cirka 235 kr/elev. Detta nyckeltal är beroende av hur många elever sammantaget som ingår i ansökningarna för ansökningsomgången.

Det är Kulturrådet som fördelar medel till Skapande skola

 

Skapande skola i Bromölla kommun


Från skrot till musikinstrument

Konst och workshops på Wanås Konst

 

Aktuellt läsåret 16/17:

Åk 4 har besökt Wanås.
Åk F-3 får besök av Urkul på Humlescenen våren 17.
Åk 5 åker till Kristianstad och besöker filmmuseum och får workshop på regionmuseet under våren 17.
Åk 6 besöker Barbacka och får inblick i scenografi, kostym och enkel teknik under våren 17.
Åk 7-9 Information kommer.

 

Arbetsgrupp Skapande skola:

Gualövsskola                  Paula Lundin                  
Näsums skola                 Johan Rubin
Edenrydsskola:               Ann Herdmo
Dalaskolan Norra:           Helen Eliasson/Janita Ferdinandsson
Dalaskolan södra:           Ingrid Lundh
Humleskolan:                  Mari Lichtenberg
Alvikenskolan                  Rebecca Lennartsson

Kontakt

Paula Lundin
Rektor
0456-82 22 14
(SMS 0709-17 12 14)
paula.lundin@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 3 februari 2017