Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Förskola och barnomsorg

Förskola och barnomsorg

I Bromölla kommun finns tio kommunala förskolor. 

Förskolan har två uppdrag, ett omsorgsuppdrag och ett pedagogiskt uppdrag. Omsorgsuppdraget innebär att vi på förskolan erbjuder god omsorg under tiden vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Det pedagogiska uppdraget innebär att vi ska lägga grunden för ett livslångt lärande och demokratiska värderingar samt utmana barnen och locka dem till lek och aktivitet för att främja deras utveckling och lärande.

Bromölla kommun har valt att satsa på en hög andel högskoleutbildade pedagoger i förskolan och ser kompetensen som en garant för god kvalitet i verksamheten.

Information om förskolans öppettider finns i tillämpningsföreskrifterna

Flytta hit med barn

Ska du flytta till Bromölla kommun och har barn som ska gå i förskola?
Läs mera på sidan Förskolor.

Kontakt

Utbildning
Storgatan 43
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 vx

Sidan senast uppdaterad: den 3 december 2021