Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond

Bidrag från stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond kan sökas av en enskild person eller förening och ansökan ska skickas in senast den 31 mars varje år.

Bidrag kan sökas till:

  • Natur- och kulturmiljövårdsarbete som har stort allmänintresse.
  • Vattenvårdsinsatser (t ex återskapande av våtmarker).
  • Naturvårdinsatser.
  • Bevarande och återskapande av byggnader som har ett kulturhistoriskt värde.

    2021 fanns totalt 7 524 kronor att dela ut och Ivetofta hembygdsförening beviljades 4 000 kr för att uppföra en informationsskylt vid gamla nedlagda tegelbruket i Håkanryd.

    2022 finns det 73 455 kronor att dela ut. 

Klicka här för att ansöka digitalt

Kontakt

Linnea Liliekvist
Kulturstrateg
0456-82 22 58
(SMS 0709-17 12 58)
linnea.liliekvist@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 22 februari 2018