Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Separation och skilsmässa

Samarbetssamtal vid separation.

Föräldrar erbjuds samarbetssamtal som stöd i föräldrarollen efter en separation. I de fall föräldrar upplever att de behöver stöd i relationen kan föräldrar vända sig till familjerådgivningen för hjälp. Dit kan även par som inte har barn också få hjälp.

Det är en möjlighet för föräldrarna att frivilligt och gemensamt hitta former för hur man vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet med barnen. Det kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol. Samtalen fokuserar på föräldraskapet, det vill säga hur kan föräldrarna behålla barnens behov i främsta rummet efter en separation. Samtalen bygger på att båda föräldrarna vill medverka.

Samtalen ska ha barnens vårdnad, boende och umgänge i fokus.
 
Samarbets- och rådgivningssamtal registreras och journalförs inte. De är frivilliga, kostnadsfria och förs under sekretess i enlighet med socialtjänstlagen.

Samarbetssamtal förs alltid mellan föräldrarna och vid behov och med föräldrarnas samtycke, kan handläggaren samtala med barnen. I utredningar till domstol pratar utredaren i regel med barnen. Samarbetssamtal kan även utföras på uppdrag av domstol.

Familjerådgivningens webbplats

Skilsmässa.nu - Sveriges största mötesplats för skilsmässa

Kontakt

Elin Olsson
Socialsekreterare
0456–82 20 15
elin.olsson@bromolla.se

Emma Juhlin
Enhetschef
0456-82 21 27
emma.juhlin@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 februari 2018