Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Gymnasium

Information för gymnasieelever som är folkbokförda i Bromölla kommun.

Resekort

De resekort som är utfärdade av SBKF kommer att gälla även för våren 2022. Om du ska fortsätta dina gymnasiestudier även nästa läsår ska du lämna in en ansökan om läsårskort innan du slutar vårterminen 2022. Ditt nuvarande kort kommer då att återaktiveras, så det är viktigt att du behåller ditt nuvarande resekort även inför nästa läsår.

Har du tappat ditt kort eller om ditt kort inte fungerar, kontakta expeditionen.

Ansökan om resekort för gymnasiet

Reglemente för elevresor

Inackordering

Du som har fått beviljat inackorderingsbidrag för läsåret 2021/2022 kommer per automatik att få utbetalt inackorderingsbidrag för våren 2022, men då från Bromölla kommun. Den första utbetalningen kommer att ske i februari, och då med retroaktivitet för januari månad.

Reglemente för inackodering

Introduktionsprogram

Fån och med hösten 2022 planerar vi att starta upp introduktionsprogrammen Individuellt alternativ och Språkintroduktion.
Det är program för elever som inte är behöriga till något nationellt program, yrkesintroduktion eller programinriktat val. Verksamheten kommer att bedrivas i fantastiskt fina och fräscha lokaler i 1912-skolan på Kyrkvägen 26. Studieplan och undervisning görs efter varje elevs behov. På vuxenutbildningen kan du studera på flera olika nivåer och utifrån dina förutsättningar.

 

Välkommen att höra av dig om du har frågor!

Kontakt

Expedition
Terese Andersson
Kyrkvägen 26, Bromölla
0456-82 24 40
gymnasiet@bromolla.se

Ingrid Priemer
Funktionschef/rektor
0456-82 24 44
ingrid.priemer@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 29 april 2022