Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Gymnasium

Information för gymnasieelever som är folkbokförda i Bromölla kommun.

Introduktionsprogram

I Bromölla kommun erbjuds program för elever som inte är behöriga till något nationellt program eller programinriktat val och som är folkbokförda i Bromölla kommun. Studieplan och undervisning anpassas efter varje elevs behov. Här finns introduktionsprogrammen IMA (individuellt alternativ) och IMS (språkintroduktion).

Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ är en gymnasieutbildning för elever som av någon anledning inte kan läsa på ett nationellt program. Eleven är inte behörig eller har en annan tungt vägande orsak, till exempel långvarig sjukdom.

Gymnasieguiden - Behörighet till gymnasiet 

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion är en gymnasieutbildning för elever som nyligen kommit till Sverige. På detta programmet fokuserar eleven i första hand på svenska språket. Eleven förbereds för ett nationellt program inom gymnasieskolan eller inför annan utbildning. Eleven får undervisning i både de grundskoleämnen och de gymnasieämnen som behövs för den fortsatta utbildningen. 

Resekort

Läsårskort får du till och med våren det år du fyller 20 år. Som ny elev får du resekort direkt från transportföretaget. Har du haft resekort läsåret innan ska du behålla ditt kort och göra ny ansökan inför det nya läsåret. Då återaktiveras ditt resekort. Flyttar du från Bromölla kommun så spärras resekortet när din folkbokföringsadress ändras.  

Har du tappat ditt kort eller om kortet inte fungerar, kontakta expeditionen.

Ansökan om resekort för gymnasiet

Reglemente för elevresor

Inackordering

Går du på kommunal gymnasieskola och uppfyller kraven för inackorderingsbidrag, se reglemente, så fyll i blankett och skicka in till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla.

Tänk på att ansökan även ska skrivas under av skolan, så ta med blanketten till skolan när du börjar i höst.

Första utbetalningsdag är 25 sept, så alla ansökningar som kommer in senast den 10 sept blir hanterade inför första utbetalning.

Reglemente för inackodering

Ansökan om inackordering

Ledighet

Ledighet från skolan är ingen självklar rättighet, däremot en möjlighet. Enligt skollagen får elev beviljas ledighet för enskilda angelägenheter. Vid all ledighet gäller att elevens studiesituation skall kunna medge frånvaro utan att stora luckor i utbildningen uppstår.

Ansökan om ledighet inlämnas till mentor som antingen fattar eget beslut eller lämnar yttrande till rektor.

Ansökan om ledighet

Extraordinära stödåtgärder

Beslut avser ersättning för elev med behov av extraordinära stödåtgärder och används inom gymnasieskolan. Modersmålsundervisning regleras enligt hemkommunens prislista och tas därför inte upp i denna blankett.

Ersättning extraordinära stödåtgärder

Kontakt

Expeditionen är bemannad måndag-fredag 8-12.
Kyrkvägen 26, Bromölla
0456-82 24 40
gymnasiet@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 3 november 2023