Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Gymnasium

Information för gymnasieelever som är folkbokförda i Bromölla kommun.

Välkommen till Bromölla gymnasium!

Vi har introduktionsprogrammen IMA (individuellt alternativ) och IMS (språkintroduktion).

Resekort

Läsårskort får du till och med våren det år du fyller 20 år. Som ny elev får du resekort direkt från transportföretaget. Har du haft resekort läsåret innan ska du behålla ditt kort och göra ny ansökan inför det nya läsåret. Då återaktiveras ditt resekort. Flyttar du från Bromölla kommun så spärras resekortet när din folkbokföringsadress ändras.  

Har du tappat ditt kort eller om kortet inte fungerar, kontakta expeditionen.

Ansökan om resekort för gymnasiet

Reglemente för elevresor

Inackordering

Du som beviljats inackorderingsbidrag för läsåret 2022/2023 får automatiskt utbetalt inackorderingsbidrag för våren 2023. Den första utbetalningen görs i februari och innefattar då även januari månad.

Reglemente för inackodering

Ansökan om inackordering

Ledighet

Ledighet från skolan är ingen självklar rättighet, däremot en möjlighet. Enligt skollagen får elev beviljas ledighet för enskilda angelägenheter. Vid all ledighet gäller att elevens studiesituation skall kunna medge frånvaro utan att stora luckor i utbildningen uppstår.

Ansökan om ledighet inlämnas till mentor som antingen fattar eget beslut eller lämnar yttrande till rektor.

Ansökan om ledighet

Extraordinära stödåtgärder

Beslut avser ersättning för elev med behov av extraordinära stödåtgärder och används inom gymnasieskolan. Modersmålsundervisning regleras enligt hemkommunens prislista och tas därför inte upp i denna blankett.

Ersättning extraordinära stödåtgärder

Kontakt

Expedition
Terese Andersson
Kyrkvägen 26, Bromölla
0456-82 24 40
gymnasiet@bromolla.se

Ingrid Priemer
Funktionschef/rektor
0456-82 24 44
ingrid.priemer@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 18 augusti 2022