Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Tätortsnära skog

Tätortsnära skog

Tätortsnära skog är den skog som finns nära och inom en tätort och vars främsta funktion är att den nyttjas av tätortens befolkning, men den spelar även en stor roll för den biologiska mångfalden i tätorten. Det innebär att gränsen för vad som är en tätortsnära skog bestäms mer utifrån det antal människor som utnyttjar skogen än hur långt bort skogen ligger. Skogens kvaliteter och hur lättillgänglig skogen är att besöka samt dess historiska nyttjande är andra faktorer som spelar in när det gäller skogens betydelse som tätortsnära skog. Skogen kan ligga intill friluftsanläggningar av olika slag eller användas till att skärma av, skydda eller dölja exempelvis industrier och vägar. I tätortsnära skog finns ofta anlagda vandringsleder och rastplatser.

På Bromölla kommuns webplats under idrott, motion och friluftsliv finns mer om tätortsnära vandringsleder och motionsspår

Länsstyrelsen i Skåne arbetar för ökad tillgänglighet för friluftslivet i tätortsnära områden och ger bland annat ut en utflyktsguide till Skånes naturreservat. Besök gärna deras webbplats för mer information

Kontakt

Maja Skog
Parkingenjör
0456-82 20 28
(SMS 0709-23 31 47)
maja.skog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 augusti 2018