Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Kommunjägare/skyddsjakt

I Bromölla kommun finns kommunjägare som hjälper kommunen att hålla efter djur som kan utgöra risk för miljö eller hälsa.

Vad gör kommunjägarna?

Kommunjägarna har rätt att jaga skadedjur inom detaljplanelagt område och på kommunens mark, som orsakar miljö- eller hälsorisker. Sådana djur kan vara: svartfågel, gäss, vildkanin, grävling, fiskmås med flera.

Tänk på att många djur är fridlysta eller har en begränsad jakttid! Regler om jakt finns bland annat i Jaktförordningen (SFS 1987:905). Där står bland annat om jakttider för olika djurslag, samt när och hur "skyddsjakt" får bedrivas. Det är polisen som har tillsyn över hur jakt bedrivs.


När kan du få hjälp av kommunjägare?

Kommunjägare kan hjälpa till att jaga eller fånga in djur i de fall det förekommer skadedjur utomhus på kommunens mark och på detaljplanelagt område som utgör ett miljö- eller hälsoproblem. Utanför detaljplan är det fastighetsägaren själva som ansvarar för ohyra och skadedjur i sina hus och trädgårdar.

Katter

Kommunens jägare avlivar aldrig katter förrän det är säkerställt att de är övergivna eller förvildade.

Kommunjägaren hjälper inte till vid viltolyckor

Kommunjägaren tar inte hand om skadade djur i samband med trafikolycka, det är Nationella Viltolycktsrådets ansvar. Kolliderar du med vilt ska du ringa 112.

Möss och råttor, myror och getingar hanteras av till exempel Anticimex.

Kontakt

Peter Svensson
Samordnare kommunjägarna
0708-85 38 16

Sidan senast uppdaterad: den 18 maj 2018