Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Misstanke om barn som far illa

Barn som far illa.

Ett övergrepp kan till exempel vara barnmisshandel eller sexuella övergrepp. Men det kan också vara vanvård på grund av att du lever som barn till en missbrukare eller en psykiskt sjuk förälder.

I Sverige är det kommunernas socialtjänst som har det yttersta ansvaret för alla barn och ungdomar, och som ska ge stöd och hjälp till barn och familjer som på olika sätt har det svårt.


Anmälan om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa och/eller behöver skydd bör du anmäla detta till kommunens socialtjänst. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt. De uppgifter du behöver lämna är vem anmälan avser, vad som föranleder anmälan, var barnets finns och vem som gör anmälan.

Kontakta mottagningstelefonen om det gäller anmälan om barn som far illa eller om du behöver rådgivande samtal.

Individ- och familjeomsorgens mottagningstelefon: 0456-82 26 21. Mottagningstelefonen är öppen:

Måndag 13-14.30
Tisdag 10-12
Onsdag 13-14.30
Torsdag 10-12
Fredag 10-12

Om det uppstår en akut situation utanför kontorstid kan du ringa Socialjour 040-676 90 58.


Sekretesskydd vid anmälan

En enskild person som gjort anmälan kan i vissa fall ges sekretesskydd enligt sekretesslagen om man misstänker att anmälaren kan komma att utsättas för hot och trakasserier.

Den som gör en anmälan till kommunstyrelsen som enskild person eller som yrkesverksam, kan ha intresse av att få veta vilka åtgärder kommunstyrelsen vidtagit med anledning av anmälan. Sådana uppgifter kan inte lämnas utan medgivande från den ärendet rör.


Anonym anmälan

En anmälan kan också göras anonymt och behandlas precis på samma sätt som övriga anmälningar. Men om den som skriver, kommer på besök eller ringer uppger sitt namn är man inte anonym. Socialtjänsten kan inte hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller. Man prövar då om sekretesskydd enligt ovanstående är aktuellt. Någon garanti för anonymitet kan inte ges eftersom den frågan ytterst avgörs av domstol. 


Anmälningsskyldighet

Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, inom skolan, hälso– och sjukvården och inom socialtjänst har lagstadgad anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen. Detta gäller personer inom såväl offentlig som privat verksamhet.

Anmälningsskyldigheten inträder när det finns anledning att misstänka att barnet kan behöva skydd genom socialtjänsten. Anmälan kan ske skriftligt eller muntligt och bör helst vara så utförlig som möjligt. Detta gäller särskilt om anmälan görs anonymt eftersom socialtjänsten då saknar möjlighet att få kompletterande information från den som anmält. 

Konsultation

Anmälan kan också ske efter konsultation med personal på avdelningen. Ring i så fall till barn- och familjeavdelningen och beskriv oron för barnet innan beslut tas om anmälan. En sådan här konsultation kan göras utan att barnets identitet avslöjas.

Kontakt

Kate Hörmarker
Enhetschef
0456-82 26 10
kate.hormarker@bromolla.se

Linda Kjellberg
1:e socialsekreterare
0456-82 25 14
linda.kjellberg@bromolla.se

Anna Roskvist
Socialsekreterare
045682 23 51
anna.roskvist@bromolla.se

Tobias Nilsson
Socialsekreterare
0456-82 23 62
tobias.nilsson@bromolla.se

Fredrika Bergereau
Socialsekreterare
0456-82 23 61
fredrika.bergereau@bromolla.se

Yvette Bergsjö
Socialskreterare
0456-82 20 38
yvette.bergsjo@bromolla.se

Lisbeth Larsson
Socialsekreterare
0456-82 23 81
lisbeth.larsson@bromolla.,se

Petronella Magnusson
Socialsekreterare
0456-82 20 32
petronella.magnusson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 15 april 2024