Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Elev på komvux

Classroom

Här kommer en  länk till film

Frånvaro 

Anmäls till expeditionen genom sms 0721-58 18 20

Digitala verktyg

Som elev på Komvux får du en skolmail och en inloggning till de datorer som kan lånas under lektionstid. Du får också tillgång till en inloggning till t ex inläsningstjänst (länk), appwriter, kunskapsmatrisen och AV-media.

Ledighet

Ledighet från skolan är ingen självklar rättighet, däremot en möjlighet. Enligt förordning om vuxenutbildningen får elev beviljas ledighet för enskilda angelägenheter. Vid all ledighet gäller att elevens studiesituation skall kunna medge frånvaro utan att stora luckor i utbildningen kvarstår.

Tänk på att andra myndligheter som är kopplade till din försörjning och/eller studiefinansiering kan ha ett annat regelverk än skolan. Kontrollera därför alltid med berörda myndigheter innan eventuell ledighet. 

Ansökan om ledighet inlämnas till expeditionen och beslut fattas av rektor.

Ansökan om ledighet

Litteraturlista

Sidan senast uppdaterad: den 28 mars 2023