Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Folkhälsa

Folkhälsa

Folkhälsa visar hur en hel befolkning mår, till skillnad från hälsa som beskriver en enskild persons mående. En god folkhälsa i Bromölla kommun innebär både att invånarnas hälsa är så bra som möjligt och att den är jämlikt fördelad mellan grupper och områden.

Din hälsa påverkas av ditt arv, kön och ålder men framför allt av dina levnadsvanor och livsvillkor. I Bromölla kommun vill vi skapa goda livsvillkor så att det är lätt för dig att göra val som är bra för din hälsa. Kommunala beslut som påverkar folkhälsan kan handla om allt från att värna om och utveckla våra naturområden och cykelvägar till att erbjuda hälsosamma bostäder och skolor.

De levnadsvanor som grundläggs under barn- och ungdomsåren har extra stor betydelse för din hälsa under resten av livet. I folkhälsoarbetet är det därför extra viktigt att prioritera barn och unga.

Alla verksamheter inom Bromölla kommun har ett gemensamt ansvar för folkhälsan och vi kommer att samla och länka så mycket information som möjligt från denna sida för att ge en bild av hur folkhälsoarbetet bedrivs. Här hittar du även länkar till nationella och regionala dokument som styr folkhälsoarbetet.

Sidan senast uppdaterad: den 17 januari 2022