Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Rivningslov

Riva, rivningslov

Du måste ansöka om rivningslov om du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen. Du kan även behöva rivningslov om du flyttar en byggnad från en plats till en annan (sedan kan du behöva bygglov för nybyggnad på den nya platsen).

Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det inte rivningslov, om det inte är bestämt i områdesbestämmelserna. Även om rivningslov inte krävs kan det krävas en anmälan till Myndighetsnämnden. Däremot krävs inget rivningslov om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov, och det enligt detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte krävs rivningslov.

Det här ska ansökan innehålla:

Handläggaren beslutar vilka underlag som behövs för att kunna göra en bedömning av ärendet. Här nedan ser du vilka handlingar som i normalfallet ska lämnas in:

  • Ansökningsblankett bygglov, marklov rivningslov
  • Situationsplan upprättad på enkel tomtkarta, skala 1:400
  • Planritning/ar i förekommande fall
  • Fasadritningar i förekommande fall
  • Fotografier av befintlig byggnad/mark
  • Rivningsplan med materialinventering för avfallet. Redovisa även uppskattad mängd av respektive avfall. Intyg ska sedan lämnas på att avfallet omhändertagits på ett lämpligt sätt.
  • Kontrollansvarig för rivningen.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på vitt papper (inte rutat papper), helst på A3 nedvikt till A4 i två exemplar. Skala och fastighetsbeteckning ska vara angivet.

Självservice

Ansök om bygglov, marklov, rivningslov, Anmäl åtgärder som inte är bygglovspliktiga. Ansök om förhandsbesked. Strandskyddsdispens.

E-tjänster Bygga och bo

Mina sidor Bygga och bo

Här kommer du in på Mina sidor och kan se meddelande och följa dina ärenden.

Mina sidor Bygga och bo

Kontakt

Anders Emgård
Byggnadsinspektör
0456-82 24 75
myndighetskontoret@bromolla.se

Therese Olsson
Byggnadsinspektör
0456-82 23 58
myndighetskontoret@bromolla.se

Linda Juhlin
Myndighetshandläggare
0456-82 24 74
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 oktober 2023