Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Rivningslov

Riva, rivningslov

Du måste ansöka om rivningslov om du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen. Du kan även behöva rivningslov om du flyttar en byggnad från en plats till en annan (sedan kan du behöva bygglov för nybyggnad på den nya platsen).

Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det inte rivningslov, om det inte är bestämt i områdesbestämmelserna. Även om rivningslov inte krävs kan det krävas en anmälan till Myndighetsnämnden. Däremot krävs inget rivningslov om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov, och det enligt detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte krävs rivningslov.

Det här ska ansökan innehålla:

Handläggaren beslutar vilka underlag som behövs för att kunna göra en bedömning av ärendet. Här nedan ser du vilka handlingar som i normalfallet ska lämnas in:

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan upprättad på enkel tomtkarta, skala 1:400
  • Planritning/ar i förekommande fall
  • Fasadritningar i förekommande fall
  • Fotografier av befintlig byggnad/mark
  • Rivningsplan med materialinventering för avfallet. Redovisa även uppskattad mängd av respektive avfall. Intyg ska sedan lämnas på att avfallet omhändertagits på ett lämpligt sätt.
  • Kontrollansvarig för rivningen.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på vitt papper (inte rutat papper), helst på A3 nedvikt till A4 i två exemplar. Skala och fastighetsbeteckning ska vara angivet.

Telefontider på byggkontoret

Tisdag - torsdag 10-12.

Boka tid om du vill besöka oss

E-post: catharina.alexis@bromolla.se (ange fastighetsbeteckning och ärende)

Har du ett pågående ärende hos oss och önskar komplettera eller tillföra ny information kontakta oss helst via e-post, men det går även bra att ringa när vi har telefontid eller boka tid för ett besök.

Om vi behöver kompletteringar, information eller kommunicera i pågående ärenden hör vi av oss, annars handläggs ditt ärende i turordning och du får besked så fort som möjligt.

Kontakt

Anders Bondeson
Byggnadsinspektör
0456-82 23 58 (telefontid tisdag-torsdag 10-12)
myndighetskontoret@bromolla.se

Anders Emgård
Byggnadsinspektör
0456-82 23 58 (telefontid tisdag-torsdag 10-12)
myndighetskontoret@bromolla.se

Catharina Alexis
Bygglovsadministratör
0456-82 21 95 (telefontid tisdag-torsdag 10-12)
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 18 augusti 2020