Kommentera Skriv ut

Riva, rivningslov

Inom detaljplan behöver du oftast rivningslov om du:

  • River en hel byggnad, även stommen.
  • River en fullständig del av en byggnad, till exempel en veranda.
  • Flyttar en byggnad från en plats till en annan (sedan kan du behöva bygglov för nybyggnad på den nya platsen).

Utanför områden med detaljplan kan kommunen i områdesbestämmelser bestämma
att rivningslov krävs.

Vid vissa åtgärder måste du göra en anmälan i stället för att ansöka om rivningslov.
Kontakta byggnadsnämnden om du vill riva något.

Kontakt

Arne Bogren
Byggnadsinspektör
Storgatan 48, Bromölla
0456-82 22 15
(SMS 0709-17 12 34)
arne.bogren@bromolla.se

Katharina Olin
Bygghandläggare
Storgatan 48, Bromölla
0456-82 21 15
(SMS 0709-23 30 91)
katharina.olin@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 21 juni 2017