Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Dalaskolan Norras fritidshem

Det finns fem fritidshemsavdelningar som tar emot elever efter skoldagens slut, Delfinen, Bläckfisken, Skattkistan, Piraten och Klubben. Fritidshemmen håller öppet från klockan 6:00 till kl 18:30. Fritidshemmens verksamhet bedrivs i skolans lokaler på morgon och eftermiddag. På fritidshemmen vill vi skapa en kreativ och variationsrik fritid för eleverna. Vi vill att de ska få goda kamratrelationer, få känna trygghet och gemenskap och få träna på tillit och respekt för den vuxne.

Klubben är en nyöppnad avdelning för åk 4-6 och en fortsättning på våra övriga fritidshemsavdelningar. Klubben är för inskrivna elever och är behovsanpassad och inkomstbaserad.

Varje vecka gör vi utflykter i vår närmiljö och ibland tar vi matsäck med oss. Vi tränar rörelse i Branthallen, på fotbollsplanen och skolgården. I temaarbeten får eleverna arbeta skapande i bild och form. Övriga inslag i verksamheten kan vara bakning, massage, sagoläsning, musik och rytmik och naturligtvis spel och pyssel.

Kontakt

Dalaskolan Norra
Folketshusgatan 62
Box 18, 295 21 Bromölla

Carina Lagergren
Skoladministratör Dalaskolan Norra
0456-82 22 09
carina.lagergren@bromolla.se

Helen Rosenqvist
Rektor
0456-82 21 62
(SMS 0709-23 30 02)
helen.rosenqvist@bromolla.se

Bläckfisken
0456-82 23 82
(SMS 0709-23 31 23)

Delfinen
0456-82 21 68
(SMS 0709-23 31 24)

Skattkistan
0456-82 22 87
(SMS 0709-23 31 26)

Piraten
0456-82 23 77
(SMS 0709-23 31 29)

Klubben
0456-82 20 63
(SMS 0709-17 14 63)

Sidan senast uppdaterad: den 6 september 2018