Kommentera Skriv ut

Dalaskolan Norras fritidshem

Det finns fyra fritidsavdelningar som tar emot elever efter skoldagens slut, Delfinen, Bläckfisken, Skattkistan och Piraten. Morgonfritids tar emot elever från kl. 6.00 på morgonen. Fritidshemmens verksamhet bedrivs i skolans lokaler på morgon och eftermiddag. På fritidshemmen vill vi skapa en kreativ och variationsrik fritid för barnen. Vi vill att de ska får goda kamratrelationer, få känna trygghet och gemenskap och få träna på tillit och respekt för den vuxne.

Varje vecka gör vi utflykter i vår närmiljö då vi har matsäck med oss, vi tränar rörelse i Branthallen, på fotbollsplanen och skolgården. I temaarbeten får barnen arbeta skapande i bild och form. Övriga inslag i verksamheten kan vara bakning, massage, sagoläsning, musik och rytmik och naturligtvis spel och pussel.

Kontakt

Dalaskolan Norra
Folketshusgatan 62
Box 18, 295 21 Bromölla

Expedition
Carina Lagergren
Assistent
0456-82 22 09
carina.lagergren@bromolla.se

Christel Andersson
Rektor
0456-82 21 46
(SMS 0709-17 11 46)
christel.andersson@bromolla.se

Bläckfisken
0456-82 23 82

Delfinen
0456-82 21 68

Skattkistan
0456-82 22 87

Piraten
0456-82 23 77

Sidan senast uppdaterad: den 10 april 2016