Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

VMA är ett varningssystem som används vid allvarliga samhällsstörningar, störningar i viktiga samhällsfunktioner, extraordinära händelser och höjd beredskap. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Radio och television är de primära kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett meddelande sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV. Viktigt meddelande till allmänheten kan även skickas till mobiler i ett visst område för att varna och informera.

När du hör signalen eller mottar varning via telefon får du mer information via:

Varningssystem utomhus 

Varningssystemet utomhus är installerade i de flesta större tätorter i Sverige. De kan användas för varning vid alla typer av faror. Ljudsändare finns i Bromölla och Nymölla.

Viktigt meddelande till allmänheten - Signalen låter i 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. När faran är över startas signalen Faran över - en enda lång ljudsignal på ca 30 sekunder.

VMA.jpg

Systemet testas regelbundet

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om testet.

Kontakt

Jourhavande räddningsledare
0709-17 10 50

Sidan senast uppdaterad: den 23 april 2024