Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Översiktsbild Bromölla

Översiktsplan och detaljplaner

En viktig uppgift för kommunen är att i planer visa hur samhället ska utvecklas. För kommuner innebär det att planera och besluta hur olika områden ska användas och utformas.

Det finns olika typer av planer - översiktsplan, fördjupad översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser. Översiktsplanen är det strategiskt viktiga och långsiktigt styrande dokumentet och detaljplan och områdesbestämmelser det formellt bindande dokumentet. Kommunen har ensam beslutanderätt i planeringsfrågor, planmonopol.

Sidan senast uppdaterad: den 20 mars 2024