Kommentera Skriv ut

Översiktsplan och detaljplaner

En viktig uppgift för kommunen är att i planer visa hur samhället ska utvecklas. För kommuner innebär det att planera och besluta hur olika områden ska användas och utformas.

Det finns olika typer av planer - översiktsplan, fördjupad översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser. Översiktsplanen är det strategiskt viktiga och långsiktigt styrande dokumentet och detaljplan och områdesbestämmelser det formellt bindande dokumentet. Kommunen har ensam beslutanderätt i planeringsfrågor, planmonopol.

Kontakt

Anders Wanstadius
Verksamhetschef Tillväxt och utveckling
0456-82 21 94
(SMS 0709-171194)
anders.wanstadius@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 5 september 2016