Kommentera Skriv ut

Översiktsplan och detaljplaner

En viktig uppgift för kommunen är att i planer visa hur samhället ska utvecklas. För kommuner innebär det att planera och besluta hur olika områden ska användas och utformas.

Det finns olika typer av planer - översiktsplan, fördjupad översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser. Översiktsplanen är det strategiskt viktiga och långsiktigt styrande dokumentet och detaljplan och områdesbestämmelser det formellt bindande dokumentet. Kommunen har ensam beslutanderätt i planeringsfrågor, planmonopol.

Kontakt

Jesper Havelid
Teknisk chef
0456-82 20 19
(SMS 0709-17 13 19)
jesper.havelid@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 17 maj 2018