Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Ändring av beviljat bygglov

Om du under byggtiden vill göra ändringar i ditt beviljade bygglov och ändringen är så stor att det krävs bygglov, måste du söka ett nytt bygglov.
På ansökningsblanketten finns en kryssruta för ändring av beviljat bygglov. Gällande lagstiftning, plan- och bygglagen, reglerar inte ändringar i beviljat bygglov. Ändring av beviljat bygglov beskriver bara vad bygglovsansökan gäller. Det kan t.ex. gälla att byggnaden:

  • Blir högre.
  • Får en större byggnadsyta.
  • Får en ny placering.
  • Får en annan utformning.

Ändring av beviljat bygglov söks bara om ändringen avser en åtgärd som redan fått bygglov och inte är äldre än 5 år. Ärendet hanteras som en vanlig bygglovsansökan och ett nytt bygglovsärende kommer att skapas. Om grannar har fått yttra sig tidigare, kommer de i de flesta fall att få göra det igen.

Sidan senast uppdaterad: den 15 oktober 2020