Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Gator

Alla gator och vägar har någon som ansvarar för skötsel och underhåll och den ansvarige kallas väghållare. Det kan vara en myndighet, en samfällighet eller en privatperson.

Sidan senast uppdaterad: den 22 oktober 2021