Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Insatser enligt LSS (Lag om stöd och service)

Vad är/betyder LSS?

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det finns tio olika insatser i lagen som du som har en funktionsnedsättning kan söka.

Vem har rätt till insatser enligt LSS?

Vid en ansökan gör LSS-handläggaren en bedömning för att komma fram till om den som söker har rätt till insatsen. Det första handläggaren gör är en personkretsbedömning. För att få rätt till insatser enligt LSS-lagen måste du tillhöra någon av lagens tre personkretsar:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd.
  2. Personer som har fått ett betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de inte är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Vilka insatser finns att söka enligt LSS?

Insatserna som finns att söka enligt LSS-lagen är:

Ansök här

Ansök här

Ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Läs mer och ansök

Kontakt

Jenny MacLeod
Enhetschef
0456-82 21 83
(SMS 0709-17 11 83)
jenny.macleod@bromolla.se

Johanna Eliasson
LSS-handläggare
0456-82 21 99
(SMS 0709-17 10 94)
johanna.eliasson@bromolla.se

Louise Lindskog
Handläggare LSS
0456-82 21 28
(SMS 0709-17 12 00)
louise.lindskog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 30 december 2021