Kommentera Skriv ut
Gurtil i biblioteksparken

Kultur

Alla kultur- och fritidsaktiviteter berikar människors välbefinnande och gör gott för både kropp och själ. I Bromölla kommun finns ett levande och mångskiftande kulturliv och många föreningar som är aktiva inom kulturområdet.

Kulturprogrammet för våren 2018!
Kulturprogrammet ger en överblick av kommunens kulturaktiviteter för barn, unga och vuxna. Programmet delas ut till samtliga hushåll i kommunen i början av vår- respektive höstsäsong. Det finns också att hämta på biblioteken, i reception på kommunhuset och många andra ställen.

Kulturprogram våren 2018


Kulturprogram våren 2018


Offentlig konst i Bromölla

Konstguiden "Offentlig konst i Bromölla" visar många av konstverken och konstnärerna som finns representerade runt om i kommunen. Många har en lokal prägel med koppling till Iföverken och brukshistorien, då samarbeten med fabriken har möjliggjort många mosaiker samt att många skulpturer och formgivare har sökt sig till Bromölla tack vare bruket.  

Guiden hittar du här!
 

Är du nyfiken på hur vägarna har fått sina namn?
Bromölla kommuns ortnamnskommitté har tagit fram skriften "Vägnamn i Bromölla kommun". Köp ditt eget tryckta exemplar av skriften för 25 kr på Bromölla bibliotek eller ladda ner den gratis.

Vägnamn i Bromölla kommun


Bromöllas kulturarbetare
I kommunen verkar ett flertal konstnärer, konsthantverkare och kulturföreningar. Vill du komma i kontakt med någon av dem? 

Information och kontaktuppgifter hittar du i Kulturarbetarkatalogen 2016


Kulturen i Bromölla skapas och byggs av ortens medborgare, föreningar och organisationer - deltagarkultur. Alla medborgare ska uppleva att de kan påverka och vara med att skapa kultur i Bromölla. Kulturen ska vara en naturlig del av människors vardag och en självklar del i samhällsbyggandet.

Bromölla kommun ska ge föreningar och organisationer ekonomiskt och administrativt stöd, vara inspiratörer, katalysatorer, men aldrig spela huvudrollen i den kulturella "skapelseprocessen".

Läs mer i Bromöllas kulturpolitiska program

Kontakt

Pernilla Tomasson
Kultur- och bibliotekschef
0456-82 22 59
(SMS 0709-17 12 59)
pernilla.tomasson@bromolla.se

Linnea Liliekvist
Kultursamordnare
0456-82 22 58
(SMS 0709-17 12 58)
linnea.liliekvist@bromolla.se

Kulturpunkten
Hermansens gata 22
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 22 22
0456-82 22 63 (fax)
kulturpunkten@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 4 januari 2018