Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Naturreservat

Naturreservat

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden.

Naturreservat bildas i ”syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.” (ur miljöbalken)

Länsstyrelserna och kommunerna kan bilda naturreservat enligt miljöbalken. Naturreservat kan bildas på mark som ägs av staten, kommuner, bolag, enskilda med flera. Markägarna ersätts för intrånget eller också köper staten eller kommunen marken innan reservatet bildas.

I Bromölla finns tre naturreservat och ett naturvårdsområde. Naturreservaten ligger i de norra delarna av kommunen, i området kring Näsum, och Naturvårdsområdet ligger i de södra delarna, ca 1 km söder om Gualöv.  

 

För mer information om naturreservat besök gärna Länsstyrelsen i Skåne och Naturvårdsverkets webbplatser.

Kontakt

Kulturpunkten
Hermansens gata 22
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 22 22
kulturpunkten@bromolla.se

Tomas Olsson
Turist-, kultur- och fritidschef
0456-82 22 43
tomas.olsson@bromolla.se

Sara Widesjö
Turismstrateg
0456-82 22 51
sara.widesjo@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 23 januari 2020