Kommentera image/svg+xml Skriv ut

ANDTS

ANDTS är en förkortning för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. Område är komplext och har stor betydelse för folkhälsan och samhället i stort.

Nationell ANDTS-strategi 

Sedan år 2011 har regeringen en samlad strategi för alkohol-, narkotika- doping- och tobakspolitiken. 

Ny nationell ANDTS-strategi 2022-2026

Regeringens mål om ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk samt att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande (ANDTS).

Tillägg från föregående strategi:
- Spel om pengar
- Nikotinprodukter
- Narkotikaklassade läkemedel

Nya utmaningar:
- Tobaksfria nikotinprodukter
- Kosttillskott
- Lustgas
- Lootlådor i dataspel

Den nationella ANDTS-strategin anger en målstruktur för att mäta effekterna av samhällets insatser med sju långsiktiga målområden:

  1. Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobaks och nikotinprodukter samt skadeverkningarna av spel om pengar ska minska.
  2. Barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar.
  3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter eller debuterar tidigt med alkohol och spel om pengar ska minska.
  4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar ska minska.
  5. Personer med skadligt bruk, eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.
  6. Antalet personer som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter eller spel om pengar ska minska.
  7. En folkhälsobaserad syn på ANDTS inom EU och internationellt.

Relaterad information

Bromölla kommuns strategi för det förebyggande arbetet mot alkolhol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS)

IQ (iq.se)
CAN (can.se)
Drugsmart (drugsmart.com)
Cannabishjalpen (cannabishjalpen.se)
ANDTS - förebyggande arbete Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)
På Länsstyrelsens webbplats kan du hämta hem foldrar på olika språk om alkohol, tramadol, tobak, nikotinprodukter, och cannabis.

Informationsfolder (pdf) på olika språk - Om digitala spel och spel om pengar
Om digitala spel och spel om pengar svenska
Om digitala spel och spel om pengar engelska
Om digitala spel och spel om pengar somaliska
Om digitala spel och spel om pengar tigrinska
Om digitala spel och spel om pengar arabiska
Om digitala spel och spel om pengar persiska
Om digitala spel och spel om pengar turkiska
Om digitala spel och spel om pengar spanska

Kontakt

Ida Karlsson
Folkhälsosamordnare
0456-82 24 49
ida.karlsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 februari 2023