NYHETER

Visa alla

Digital kompetens på schemat

18 september 2017

Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för barn och ungdomar att använda IKT-verktyg för sitt lärande, men också att bidra till att de blir engagerade samhällsmedborgare.

Funderar du på att installera solceller på ditt tak?

16 september 2017

I Bromölla kommun gäller generellt att man behöver bygglov för solenergianläggningar inom detaljplanelagt område om anläggningen är större än 8 kvadratmeter eller kan synas från allmän plats.

Vad gör du för att må bra?

15 september 2017

Mellan den 15 september och den 15 oktober har du möjlighet att svara på en enkät om folkhälsa. Välfärdsberedningen har fått i uppdrag att ta fram en folkhälsostrategi. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att skapa förutsättningar för god folkhälsa.

Evenemang

Visa alla