Kommentera Skriv ut

Försäljning av tobak

Från den 1 juli 2019 krävs tillstånd för att få sälja tobaksvaror

Från och med den 1 juli 2019 måste du som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Du som inte anmält tobaksförsäljning före 1 juli 2019 får inte påbörja din tobaksförsäljning förrän du ansökt och fått försäljningstillstånd av kommunen.

Kommunen kommer granska om den som söker tillstånd är lämplig gällande ekonomisk skötsamhet och eventuell brottslighet.

Ansöknings- och tillsynsavgift

Bromölla kommun tar ut avgift för:

  • Prövning av ansökan om försäljningstillstånd
  • Tillsyn av detalj- och partihandlare med försäljningstillstånd
  • Tillsyn av handlare som anmält försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Avgiften för ansökan enligt Lagen om tobak och liknade produkter - 6500 kr
Avgiften för tillsyn enligt Lagen om tobak och liknade produkter - 1200 kr/år
Avgiften för anmälan om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare - 1500 kr
Avgiften för tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare - 1200 kr.

Ansökningshandlingar sla skickas till Bromölla kommun, Box 18, 291 21 Bromölla.

Åldersgräns

För att någon ska få köpa tobaksvaror gäller en åldergräns på 18 år. Det är den som lämnar ut tobaksvarorna som skall förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Lagen ger inte utrymme för några undantag för t.ex. en förälder eller annan vårdnadshavare som lämnat sitt godkännande.

Ansvar

Vid tobaksförsäljning ska tobakslagens bestämmelser efterlevas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning får ske till personer som är under 18 år eller till någon man misstänker tänker överlämna till någon som inte har fyllt 18 år.

Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken vilket innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det skapas rutiner för ålderskontrollen så att reglerna efterlevs. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år. 

Egentillsyn

Den som bedriver detaljhandel med tona ska utöva egentillsyn över försäljningen. För denna tillsyn skall det finnas ett skriftligt program som ska arbetas fram av den ansvarige för butiken eller serveringen. Av programmet ska framgå hur försäljningsstället agerar för att säkerställa att reglerna i tobakslagen följs. Kommun och polis har rätt att vid tillsyn kontrollera programmet.

Ett program för egentillsyn bör innefatta följande punkter:

  • Hur personalen informeras om reglerna för försäljning av tobak.
  • Vem som är försäljningsansvarig och vilka instruktioner denna har för att sköta sin uppgift.
  • Vilka skyltar som finns för att informera om bland annat åldergräns för tobaksförsäljning och hur dessa skyltar placeras i butiken.
  • Vad personalen ska tänka på för att dels undvika försäljning till underåriga eller berusade personer och dels undvika lagning.
  • Vilka åtgärder som vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs.
  • Hur utbildningstillfällen dokumenteras och hur egentillsynen efterlevs.

Relaterad information

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

Bilaga till ansökan om tillstånd av försäljning av tobaksvaror (finansieringsplan)

Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

Begäran om uppgifter om tobakstillstånd sökande

Begäran om uppgifter om tobakstillstånd PBI

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Egenkontrollprogram tobak

Folkhälsomyndigheten

Att sälja tobak- snabbguide och praktiska råd från Folkhälsomyndigheten

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Kontakt

Emma Juhlin
Socialsekreterare
0456-82 21 27
(SMS 0709-17 11 27)
emma.juhlin@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 30 augusti 2019