Semestervikarie till Bromölla kommuns hemtjänst

14 juni 2019

Placering: Hemtjänsten, Bromölla kommun Arbetet i hemtjänsten innebär omvårdnadsarbete i den egna bostaden. Inom äldreomsorgen i Bromölla har vi stort medborgarefokus med hög kvalitet och gott arbetsklimat i centrum.

Lärare åk 6-9 i spanska.

14 juni 2019

Placering: Humleskolan, Bromölla Vi söker lärare i spanska åk 6-9. Vi söker dig med ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Du reflekterar systematiskt över det praktiska arbetet och driver ditt utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor. Skolan är organiserad i arbetslag kring eleverna för ökad integration över ämnesgränserna och för större möjlighet att styra och påverka resursernas användning. På Humleskolan har varje arbetslag egna lokaler med egen matsal. Vi är ett härligt team som arbetar med hälsa och välmående och behöver fler medarbetare till vårat lag! Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Enhetschef

14 juni 2019

Placering: Vi är fem enhetschefer som söker en ny kollega. Omsorg funktionsnedsättning befinner sig i en utvecklande fas och vi söker en enhetschef på 75 %. Brinner du för ledarskap och kvalitet, skulle du beskriva dig som modig, driven, utvecklingsbenägen och strategisk? Är du dessutom ödmjuk och lyhörd är du den kollega vi söker. Hos oss är det viktigt med ett gott samarbete och en positiv anda. Vi besitter olika styrkor och tillsammans utgör vi en dynamisk grupp med bred kompetens.

Behandlare

10 juni 2019

Placering: IFO Öppenvården Vi söker 2 behandlare till Individ- och familjeomsorgens öppenvård i Bromölla kommun. Du är behandlare och kommer att arbeta med stöd och behandling till familjer, barn, ungdomar och unga vuxna. Arbetet sker i nära samarbete med socialsekreterarna på övriga enheter inom socialtjänsten. Öppenvården i Bromölla riktar sig till alla medborgare och erbjuder biståndsbedömda insatser men även serviceinsatser, enskilt och i grupp. Vi vill hitta bra lösningar i samverkan med den enskilde och hans/hennes nätverk och i samverkan med andra samhällsinsatser. Vi samverkar bl. a med skola, fritid och elevhälsan gällande kommunens barn och ungdomar. Arbetet består till viss del av uppsökande arbete gentemot förskola/skola. Kvälls/helgarbete kan förekomma. Vi arbetar bland annat med motiverande samtal med barn och föräldrar, föräldrastödsprogrammen ABC samt Älskade förbannade tonåring, HAP (Haschavvänjningsprogrammet) och Trappan.

Socialsekreterare

28 maj 2019

Placering: Barn och familj I vårt förändrings- och utvecklingsarbete vill vi på ett mycket målinriktat sätt snabbare komma från utredning till behandling/insats. Vi vill hitta bra lösningar i samverkan med den enskilde och dennes nätverk och i samverkan med andra samhällsinsatser. Vi söker en ny medarbetare till Individ och familjeomsorgen. I ditt arbete som socialsekreterare ingår du i ett team av utredande och uppföljande socialsekreterare som har mångårig erfarenhet inom yrket. Din huvuduppgift är myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning. Dina arbetsuppgifter blir att utreda, bedöma, besluta om insatser enligt socialtjänstlagen och följa upp beslutade insatser samt bereda ärenden med stöd av LVU. Denna rekrytering gäller en tillsvidaretjänst som socialsekreterare inom barn och unga.

Lärare tidigare år, åk 1- 3.

22 maj 2019

Placering: Dalaskolan Norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare med placering på Dalaskolan Norra i åk 1-3 med start under ht-19. Vi söker dig, som precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Specialpedagog/ Speciallärare

01 april 2019

Placering: Dalaskolan norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en specialpedagog/ speciallärare i de tidiga åren med legitimation för arbete i åk 1-6, med placering i liten grupp/ särskola i åk 1-5, som är i behov av särskilt stöd. Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konfliker på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Omsorg funktionsnedsättning söker fler semestervikarier.

17 december 2018

Placering: Gruppboende, serviceboende, korttidstillsyn, personlig assistans samt träffpunkten och boendestöd. Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor! Allt arbete utgår från att sätta brukarens behov, önskemål och förutsättningar i centrum. Ge stöd, service och omsorg till den enskilde i vardagen och på fritiden. Det kan ingå vissa sjukvårdande insatser på delegation samt hygienarbete. Ange vilket område du önskar anställning inom. En arbetsdag är sällan den andra lik. du kan göra allt från att stötta en brukare med att städa, handla, laga mat, duscha eller åka på marknader, konsert m.m. Endast fantasin sätter gränsen!

Semestervikarie till Äldreomsorgen

16 december 2018

Placering: Äldreomsorgen Omvårdnadsarbete i äldreomsorgen innebär att stötta och hjälpa medborgare i den egna bostaden, korttiden eller i äldreboende. Inom äldreomsorgen i Bromölla har vi stort medborgarefokus med hög kvalitet och gott arbetsklimat i centrum.