Undersköterska natt/dag tjänstgöring

19 maj 2017

Placering: Bromölla kommun, Öllerbacka Utbildad undersköterska med inriktning inom äldreomsorg. Vi söker nu en flexibel, engagerad, samarbetsvillig, positiv undersköterska som ser utveckling som en utmaning, du är ansvarstagande och nyfiken på ny kunskap och evidens inom området. Du ska ha datorvana, vi dokumenterar i vårt verksamhetsprogram Treserva. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar med kvalitetsregister såsom BPSD och Senior Alert. Du kommer att ingå i ett team bestående av enhetschef, undersköterska, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut, där vi alltid utgår från medborgarens behov och önskemål. Meriterande är om du har kunskap inom gerontologi och geriatrik inom äldreomsorgen. Värdegrunden är synlig i vårt arbete och våra centrala honnörsord är; självbestämmande, respekt/integritet, egenansvar, enskildes resurser och trygghet.

Grundskollärare

19 maj 2017

Placering: Näsumskola Nu söker vi nya trevliga kollegor till vår verksamhet på låg eller mellanstadiet. Vi är en etablerad arbetsplats med erfaren och stabil personalgrupp, detta gör att vi på ett flexibelt sätt kan komplettera dina behörigheter på bästa sätt. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete och som stimulerar elever till lärande och eget ansvarstagande. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Alternativa läroverktyg ingår som en naturlig del i ditt arbete. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå och med fokus på barnets bästa. Det ingår att bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov, kunskaper och förmågor.

Lärare i Ma/No år 7-9 100 % på Humleskolan

15 maj 2017

Placering: Humleskolan är en treparallellig högstadieskola med 270 elever. Skolan är organiserad i arbetslag kring eleverna för ökad integration över ämnesgränserna och för större möjlighet att styra och påverka resursernas användning. Varje arbetslag förfogar över egna lokaler och egen matsal med hemvärd som serverar maten och städar. Som lärare på Humleskolan ingår du i ett arbetslag som ansvarar för elever i årskurs 7-9. Du planerar, undervisar och utvärderar din undervisning utifrån rådande styrdokument. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Alternativa lär verktyg och dokumentation ingår som en naturlig del av ditt arbete. Du reflekterar systematiskt över det praktiska arbetet och driver ditt utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor. Du tar då både ansvar för din egen planering och gemensamt ansvar i gruppen.

Undersköterska som brinner för medborgarfokus sökes!

15 maj 2017

Placering: Hemtjänsten Centrala och Västra gruppen Rollen som undersköterska i hemtjänsten innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för medborgarna i Bromölla. Du ingår i ett arbetslag som i teamanda arbetar för att tillgodose bistånd enligt socialtjänstlagen till medborgare i ordinärt boende. Det professionella förhållningssättet är en självklarhet hos oss, såväl i form av gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor som i arbetet med omvårdnadsuppgifter och service. Vi söker en person som är duktig på att bygga relationer, alltid har ett gott bemötande gentemot medborgare och arbetskamrater, har god initiativ- och samarbetsförmåga samt ett brinnande intresse för att arbeta med äldre. Hemtjänsten i Bromölla har under de senaste åren genomgått ett stort förändringsarbete inklusive oss i Centrala och Västra grupperna. Vi har hela tiden ett systemtänk. I vårt utvecklingsarbete frågade vi medborgarna vad som var viktigt för dem. De ville bland annat ha en hög kontinuitet, att vi är ett fåtal personal som kommer till dem. Vi jobbar nu ständigt efter medborgarfokus, där vi hela tiden har medborgarens behov och önskemål i centrum.

Socialsekreterare, 2 st

05 maj 2017

Placering: Barn och familj Denna rekrytering gäller en socialsekreterare med inriktning mot ensamkommande barn och ungdomar och ett vikariat med inriktning övriga barn och unga. I vårt förändrings- och utvecklingsarbete vill vi på ett mycket målinriktat sätt snabbare komma från utredning till behandling/insats. Vi vill hitta bra lösningar i samverkan med den enskilde och dennes nätverk och i samverkan med andra samhällsinsatser. Vi söker en ny medarbetare till Individ och familjeomsorgen. I ditt arbete som socialsekreterare ingår du i ett team av utredande och uppföljande socialsekreterare som har mångårig erfarenhet inom yrket. Din huvuduppgift är myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning. Dina arbetsuppgifter blir att utreda, bedöma, besluta om insatser enligt socialtjänstlagen och följa upp beslutade insatser samt bereda ärenden med stöd av LVU. Vi har en duktig öppenvård som erbjuder kvalificerat stöd till familjer med behov. Vi befinner oss också i ett spännande skede då vi som kommun kommer att överta boendet för ensamkommande ungdomar i egen regi. Detta innebär stora möjligheter till att medverka i utformningen till ett kvalificerat och funktionellt boende till dessa ungdomar.

Grundskollärare 1-7

02 maj 2017

Placering: Alvikensskolan Vi söker dig som vill vara med att forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 410 elever. Vi söker en lärare som har behörighet att undervisa i årskurserna 1-3. Du kommer att ha ett tätt samarbete med ditt arbetslag och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. I tjänsten ingår mentorskap och du kommer att samarbetar på en skola som har som mål att ge elever trygghet och goda kunskaper genom ett tydligt ledarskap i klassrummet. Rekrytering sker löpande.

Legitimerad arbetsterapeut

02 maj 2017

Placering: Kommunal hemsjukvård Som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter i åldersgruppen 20 år och uppåt. Arbetet omfattar bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt. Du gör också bedömning och skriver intyg för bostadsanpassning samt deltar i vårdplanering. Att medverka till god arbetsmiljö samt bidra till verksamhetens utveckling är också en given del i arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner som finns omkring patienten såsom enhetschef, fysioterapeut, sjuksköterska, rehab-assistent, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare. Du kommer att tjänstgöra i både ordinärt och vård/omsorgsboende.

Grundskollärare

24 april 2017

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill vara med att forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 410 elever. Vi söker en lärare som har behörighet att undervisa i årskurserna 4-6. Du kommer att ha ett tätt samarbete med ditt arbetslag och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. I tjänsten ingår mentorskap och du kommer att samarbetar på en skola som har som mål att ge elever trygghet och goda kunskaper genom ett tydligt ledarskap i klassrummet. Rekrytering sker löpande.

Socialsekreterare

21 april 2017

Placering: Barn och familj I vårt förändrings- och utvecklingsarbete vill vi på ett mycket målinriktat sätt snabbare komma från utredning till behandling/insats. Vi vill hitta bra lösningar i samverkan med den enskilde och dennes nätverk och i samverkan med andra samhällsinsatser. Vi söker en ny medarbetare till Individ och familjeomsorgen. I ditt arbete som socialsekreterare ingår du i ett team av utredande och uppföljande socialsekreterare som har mångårig erfarenhet inom yrket. Din huvuduppgift är myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning. Dina arbetsuppgifter blir att utreda, bedöma, besluta om insatser enligt socialtjänstlagen och följa upp beslutade insatser samt bereda ärenden med stöd av LVU. Denna rekrytering gäller socialsekreterare med inriktning mot ensamkommande barn och ungdomar. Hos oss kommer du att ha ett ansvarsfullt uppdrag där du utreder barnens behov, föreslår åtgärder, fattar beslut och följer upp insatser för de ensamkommande barnen och ungdomarna. Barnen kommer direkt från utlandet, t ex från Afghanistan, Somalia, Eritrea, Syrien och Nordafrika. De flesta är 15-16 år vid ankomsten och behåller kontakten med oss tills de är 18-21 år gamla. Tjänsten innebär ett nära samarbete med barnens/ungdomarnas boende.