Behandlare, vikariat

03 oktober 2022

Placering: IFO öppenvården Vi söker nu efter en behandlare till ett vikariat inom Individ- och familjeomsorgens öppenvård i Bromölla kommun. Du är behandlare och kommer att arbeta med stöd och behandling till familjer, barn och ungdomar. Arbetet sker i nära samarbete med socialsekreterarna på övriga enheter inom socialtjänsten. Öppenvården i Bromölla riktar sig till alla medborgare och erbjuder biståndsbedömda insatser men även serviceinsatser, enskilt och i grupp. Vi vill hitta bra lösningar i samverkan med den enskilde och hans/hennes nätverk och i samverkan med andra samhällsinsatser. Vi samverkar bl. a. med skola, fritid och elevhälsan gällande kommunens barn och ungdomar. Arbetet består till viss del av uppsökande arbete gentemot förskola/skola. Tjänsten är dagtid men kvällsarbete kan förekomma. Vi arbetar bland annat med motiverande samtal med barn och föräldrar, föräldrastödsprogrammen ABC samt Älskade förbannade tonåring och Trappan.

Specialpedagog.

30 september 2022

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill vara med och forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 430 elever. Vi är en skola som har som mål att ge eleverna goda kunskaper i en trygg miljö där studiero råder. Som specialpedagog är du en central person i organisationen, vilket kräver god social kompetens och samarbetsförmåga samt att du är positiv, flexibel och kommunikativ. Tillsammans med lärarna ansvarar du för stödinsatser riktade mot elever som har svårigheter i skolsituationen. Du utför pedagogiska utredningar och stöttar lärarna i upprättandet av åtgärdsprogram och extra anpassningar. Du arbetar både direkt mot eleverna, men också med handledning till pedagogerna. Vi har ett starkt elevhälsoteam som arbetar strukturerat och systematiskt med insatser på organisations-, grupp-, och individnivå samt har konsultation för pedagoger. Du kommer förutom EH-teamet att ha ett tätt samarbete med arbetslagen, då vi tror på ett nära samarbete i kollegial anda. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. Du kommer att verka aktivt i vårt utvecklingsarbete där vi kartlägger och analyserar elevresultat samt utvärderar och analyserar stödinsatser i syfte att leda våra elever mot målen utifrån var och ens förutsättningar. Du bidrar i skolans systematiska kvalitetsarbete med fokus på elevernas kunskapsutveckling och vägleder elever och pedagoger kring kompensatoriska verktyg. En viktig del av uppdraget innebär att du ger stöd till enskilda elever främst vad det gäller grunderna i läs-, skriv- och matematikutveckling.

Personlig assistent

30 september 2022

Placering: Bromölla Kommun Vi söker en person till ett vikariat som personlig assistent till en man i centrala Bromölla. Du är en trygg och stabil person. I arbetet ingår personlig omvårdnad, skötsel av hemmet och matlagning. Brukaren är intresserad av att titta på film, promenera och umgås.

Undersköterskor till hemtjänsten

30 september 2022

Placering: Hemtjänsten, Bromölla kommun Nu söker vi undersköterskor till vår hemtjänstgrupp Central och Västra i Bromölla. Rollen som undersköterska i hemtjänsten innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för våra äldre medborgare. Du ingår i ett arbetslag som i teamanda arbetar för att tillgodose bistånd enligt socialtjänstlagen till medborgare i ordinärt boende. I Bromölla Kommun arbetar vi efter vår värdegrund där gott bemötande, delaktighet och mod är våra ledstjärnor i arbetet. Du bemöter, kommunicerar och samarbetar med medborgare och deras närstående för ökad delaktighet och trygghet. Du samverkar med kollegor och andra yrkeskategorier för en personcentrerad vård och omsorg Hemtjänsten i Bromölla har sedan några år tillbaka genomgått ett stort förändringsarbete. Vi har hela tiden ett systemtänk. I vårt utvecklingsarbete frågade vi medborgarna vad som var viktigt för dem. Viktigast var att känna trygghet, för dem var det en hög kontinuitet, att vi är ett fåtal som kommer till dem. Vi jobbar ständigt efter medborgarfokus, där vi hela tiden har medborgarens behov och önskemål i centrum. Just nu utbildas och uppdateras all personal i Vanguardmetoden - vi lär oss förstå hur en organisations enskilda delar interagerar för att tillsammans uppnå det syfte som systemet existerar för. Under december flyttar vi till helt nya lokaler i vårt särskilda boende Brogården.

Studiehandledare i Somaliska

29 september 2022

Placering: Centrala Modersmåls- och studiehandledningsenheten Du ska genomföra studiehandledning på modersmålet med nyanlända elever i skolans olika ämnen. Arbetet kommer att genomföras på grundskolorna i kommunen, i nära samarbete med rektorer och klasslärare.

Undersköterska sökes till Nattpatrullen

29 september 2022

Placering: Tjänsten är placerad i Nattpatrullen. Är du vår nya stjärna i Nattpatrullen? Nattpatrullen ger stöd och hjälp under natten för medborgare med hemtjänst i hela Bromölla kommun. Vi söker dig som önskar ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad! I Bromölla Kommun arbetar vi efter vår värdegrund där gott bemötande, delaktighet och mod är våra ledstjärnor i arbetet. Du bemöter, kommunicerar och samarbetar med medborgare och deras närstående för ökad delaktighet och trygghet. Du samverkar med kollegor och andra yrkeskategorier för en personcentrerad vård och omsorg. Du arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg, utifrån ett salutogent förhållningssätt. Vi har körrundor där man kör främst själv, och ibland ihop med en kollega.

Undersköterska till Brogården - natt

26 september 2022

Placering: Bromölla kommun Är du utbilad undersköterska och vill arbeta natt? Nu söker vi en engagerad undersköterska till vårt särskilda boende Brogården. I Januari 2023 öppnar vi upp 40 platser i två plan i ett helt nybyggt hus. Varje avdelning kommer ha 10 lägenheter vardera varav två lägenheter kommer vara korttidsplatser med inriktning palliativ vård och en kommer vara växelboende. På varje avdelning kommer det finnas fina gemensamhetsutrymmen med stora balkonger. På innegården kommer det finnas möjlighet för utevistelse och samkväm med de boende. Läs mer om Brogården och nybyggnationen på https://www.bromolla.se/brogarden Som undersköterska arbetar du utifrån Bromölla kommuns värdegrund där bemötande är en viktig grund för god kvalitet i våra verksamheter. Vi ska förmedla trygghet och säkerställa att varje individ blir sedd i alla möten. Det innebär omtanke och medkänsla samt intresse, engagemang och lyhördhet för individen. Vårt arbete utgår ifrån varje individs behov och önskemål. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen, i arbetet utförs även arbetsuppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen, efter delegering från sjuksköterska. Som undersköterska natt arbetar du framför allt med att tillgodose våra boendes behov och önskemål avseende mat, sömn, hygien, hjälp med kläder och är en stödjande hand under nattens timmar. Vi arbetar med kvalitetsregister såsom BPSD och Senior Alert. Vi dokumenterar i journalsystemet Treserva. Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete där vi hela tiden utmanar oss själva i att utveckla vårt arbetssätt. Här får du jobba i ett sammansvetsat team med olika professioner där samverkan och samarbete är nyckeln till framgång. Som nyanställd hos oss får du en god introduktion och du kommer ha ett nära chefskap.

Verksamhetschef, Utbildning

20 september 2022

Verksamheten omfattar ett brett område, som så ofta inom mellanstora och mindre kommuner där förmågan till helhetssyn är av stor betydelse. Ni är alla en del av helheten för att skapa livskvalitet för medborgarna i Bromölla kommun. Som Verksamhetschef och ledare för Utbildning leder du arbetet i ditt verksamhetsområde. I din egen ledningsgrupp har du erfarna och kunniga chefer/ledare som du coachar, utmanar och stöttar i sitt arbete att leda och utveckla sina ansvarsområden. Vi tror med andra ord inte att du måste ha erfarenhet av något specifikt område inom verksamhetens olika områden men att du har en bakgrund från utbildningsverksamhet i politiskt styrd organisation och en stor vilja och nyfikenhet utanför din ursprungliga hemvist. Bred erfarenhet från utbildning är givetvis meriterande då ditt ansvarsområde kommer att vara brett. Du har med andra ord ett starkt engagemang och nyfikenhet i frågor som rör Bromöllabornas bästa.

Slöjdlärare

20 september 2022

Placering: Näsums skola/Humleskolan Du kommer att arbeta med elever från åk 3-7 som bussas från olika skolor i kommunen. Du bygger din undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Du provar olika vägar för att ge eleverna en varierad undervisning.

Grundskolelärare åk 6-9 spanska på Dalaskolan södra och på Humleskolan

14 september 2022

Placering: Dalaskolan södra Undervisning i spanska Du ska: * kunna leda arbetet i klassrummet samt kunna entusiasmera och inspirera eleverna. * ha förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal kopplad till skolan. * kunna arbeta självständigt och samarbeta i olika grupper. Mentorskap/klassföreståndarskap ingår i tjänsten. Vi ser att du tillsammans med övrig personal driver en verksamhet med eleven i centrum, där fokus ligger på att aktivt hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen.