Stödbiträde, stödpedagog, grupphandledare eller personlig assistent

28 september 2020

Placering: Omsorg funktionsnedsättning Bromölla kommun Bromölla kommuns gemensamma värdegrund är den kompass som talar om hur vi ska interagera med våra medmänniskor. Den speglar de värderingar och synsätt som ligger till grund för verksamheterna inom vår kommun. Vår värdegrund tar avstamp i Bromöllas vision, i de övergripande målen och i systemtänkande som vårt arbetssätt. • Gott bemötande - I Bromölla kommun har vi en välkomnande attityd. I alla möten är vi professionella, vänliga och respektfulla. • Delaktighet - Vi är alla en del av helheten och vi bidrar med kunskap, erfarenhet och engagemang för kommunens fortsatta utveckling. • Mod - Utifrån medborgarnas behov vågar vi välja nya arbetssätt och alternativa lösningar för att genomföra vårt uppdrag. Inom omsorg funktionsnedsättning arbetar du som stödbiträde, stödassistent, stödpedagog, grupphandledare eller personlig assistent med att hjälpa och stötta människor som har olika typer av funktionsnedsättning. Du kan arbeta i grupp- eller servicebostad, daglig verksamhet eller hemma hos en person i deras privata hem. Grupp- och serviceboende Att få flytta till ett eget boende är något de flesta vill och som ger möjlighet till självständighet. Gruppbostad är ett hem för den som behöver stöd och service dygnet runt. Den egna lägenheten ligger i direkt anslutning till gemensamma lokaler där det finns möjlighet för de som bor på gruppbostaden att umgås med andra och äta gemensamt. Ditt uppdrag här är att stötta de som bor på gruppbostaden till att leva ett så självständigt liv som möjligt, där ditt stöd kan innefatta allt ifrån omvårdnad till sociala aktiviteter. Personlig assistans Som personlig assistent arbetar du i brukarens egna hem. Din uppgift är att hjälpa brukaren att leva ett så självständigt som är möjligt. Du hjälper brukaren att få vardagen att fungera och stöttar med personlig omvårdnad, skötsel av hemmet, matlagning och sociala aktiviteter. Det kan förekomma rökning och djur i hemmen, därför är det viktigt att du inte har allergi. Daglig verksamhet Som grupphandledare handleder du brukarna i deras dagliga verksamhet. Rollen som grupphandledare innebär ett brukarnära arbete där du vägleder brukarna i deras arbete. Verksamheten drivs utifrån brukarnas förmågor och behov och du som grupphandledare ansvarar, tillsammans med övrig personal, för att planera och genomföra aktiviteter utifrån detta.

Stödassistent

25 september 2020

Placering: Gruppboende i Bromölla kommun Bromölla kommuns gemensamma värdegrund är den kompass som talar om hur vi ska interagera med våra medmänniskor. Den speglar de värderingar och synsätt som ligger till grund för verksamheterna inom vår kommun. Vår värdegrund tar avstamp i Bromöllas vision, i de övergripande målen och i systemtänkande som vårt arbetssätt. • Gott bemötande - I Bromölla kommun har vi en välkomnande attityd. I alla möten är vi professionella, vänliga och respektfulla. • Delaktighet - Vi är alla en del av helheten och vi bidrar med kunskap, erfarenhet och engagemang för kommunens fortsatta utveckling. • Mod - Utifrån medborgarnas behov vågar vi välja nya arbetssätt och alternativa lösningar för att genomföra vårt uppdrag. Beskrivning: Grupp- och serviceboende Att få flytta till ett eget boende är något de flesta vill och som ger möjlighet till självständighet. Gruppbostad är ett hem för den som behöver stöd och service dygnet runt. Den egna lägenheten ligger i direkt anslutning till gemensamma lokaler där det finns möjlighet för de som bor på gruppbostaden att umgås med andra. Ditt uppdrag här är att stötta de som bor på gruppbostaden till att leva ett så självständigt liv som möjligt, där ditt stöd kan innefatta allt ifrån nära omvårdnad till sociala aktiviteter. Vi söker dig som har de rätta personliga kvalifikationerna att möta den enskilde i dennes vardag. Du har ett bra bemötande, är ansvarsfull, har lätt för att samarbeta och är flexibel i ditt arbete.

Omvårdnadspersonal – timvikarier

22 september 2020

Det viktiga arbetet med att vårda våra äldre och ta hand om dem som behöver stöd och assistans tar inte paus oavsett hur det ser ut i världen. Tvärtom är det kanske viktigare än någonsin att vi har bra och stabil personal som förstår vikten av trygghet när marken gungar lite. Vi behöver just nu förstärka vår bemanning på våra äldreboenden och inom hemtjänsten med timvikarier. Störst behov finns på kvällar och helger.

Administratör

18 september 2020

Ditt huvudområde är att vara administrativt stöd till enhetschefen och arbetet är varierande. I din roll ingår att prioritera och att skapa struktur i det dagliga arbetet. I arbetsuppgifterna ingår bemanning på kort och lång sikt och att du är behjälplig vid schema och semesterplanering, beställningar, fakturahantering samt övriga administrativa uppgifter. Till din hjälp har du olika verksamhetssystem såsom Treserva, Personec, Time Care och UBW. Du arbetar i team med övriga administratörer och därför kan det förekomma tjänstgöring inom andra särskilda boende vid behov, till exempel vid ledigheter.

Legitimerad lärare i svenska och SO-ämnen

10 september 2020

Placering: Dalaskolan södra Vi söker legitimerad lärare i svenska och SO. Under innevarande läsår ingår även undervisning i språkval svenska/engelska samt studiestöd/läxhjälp i tjänsten. Du har en stabil värdegrund, är trygg ledare i klassrummet och är förtrogen med att arbeta med värdegrundsfrågor i det dagliga arbetet. Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd i olika former. Klassförståndarskap och mentorskap ingår i tjänsten och delas med en annan pedagog. Du ska även: * kunna entusiasmera och inspirera eleverna * ha förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal kopplad till skolan * kunna arbeta självständigt och samarbeta i olika grupper