Undersköterska till Nattpatrullen

26 januari 2022

Placering: Tjänsten är placerad i Nattpatrullen. Nattpatrullen servar kommunens medborgare som är behov av hjälp eller larmar under natten. Som undersköterska arbetar du utifrån Socialtjänstlagen och utför även delegerade arbetsuppgifter utifrån Hälso- och sjukvårdslagen. I Bromölla Kommun arbetar vi efter vår värdegrund där gott bemötande, delaktighet och mod är våra ledstjärnor i arbetet. Medborgaren är i fokus i allt arbete som utförs och vi förmedlar trygghet och säkerställer att varje individ blir sedd i alla möten. Det innebär omtanke och medkänsla samt intresse och lyhördhet för individen. Ditt uppdrag blir att utföra olika omvårdnad- och serviceuppgifter samt åtgärda larm från våra medborgare där vårt arbete utgår ifrån varje individs behov och önskemål. Du kommer till en trevlig arbetsplats med kompetenta och duktiga kollegor där du får möjlighet att utvecklas.

Socialsekreterare

26 januari 2022

Placering: Tillsvidaretjänst som socialsekreterare inom barn och familj. I vårt förändrings- och utvecklingsarbete vill vi på ett mycket målinriktat sätt komma snabbare från utredning till insats. Vi vill hitta bra lösningar i samverkan med den enskilde och dennes nätverk och i samverkan med andra myndigheter. Nu söker vi en ny medarbetare till Individ och familjeomsorgen. I ditt arbete som socialsekreterare ingår du i ett team av utredande och uppföljande socialsekreterare som har mångårig erfarenhet inom yrket. Din huvuduppgift är myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning. Dina arbetsuppgifter blir att förhansbedöma, utreda, följa upp placerade barn och ungdomar, både i familjehem, på HVB och på SiS, samt följa upp andra insatser. Du ska ha god kännedom kring de främsta lagstiftningar vi arbetar utifrån, SoL och LVU. Du kommer att ha kontakt med personer och myndigheter som finns runt barnen och ungdomarna och du ska kunna driva ärendena framåt.

Semestervikarier till äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning

20 januari 2022

Placering: Bromölla kommun Vill du hjälpa oss att göra skillnad i människors vardag? Nu söker vi dig som under sommarmånaderna vill vara del av teamet som utför ett av Sveriges viktigaste arbeten och vill arbeta inom äldreomsorg eller omsorg funktionsnedsättning. Som semestervikarie i äldreomsorgen hjälper du våra medborgare i det vardagliga livet. Du arbetar med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att ge stöd gällande personlig hygien, medicinering, vid måltider samt social samvaro. Som semestervikarie inom omsorg funktionsnedsättning arbetar du som stödbiträde, stödassistent, stödpedagog, grupphandledare eller personlig assistent med att hjälpa och stötta människor som har olika typer av funktionsnedsättning. Du behöver kunna arbeta nära våra brukare med till exempel personlig hygien och matlagning. Du kan arbeta motiverande och stödjande och ha en förmåga att läsa av situationen och anpassa ditt bemötande efter brukarens behov. Arbetet sker i grupp- eller servicebostad, daglig verksamhet eller hemma hos en person i deras privata hem. Som sommarvikarie introduceras du av en erfaren och stöttande kollega som kan finnas som stöd under din första tid hos oss. Samarbete och dialog är viktiga delar i vårt arbete för att skapa en god arbetsmiljö och underlättar i vårt uppdrag att ge god vård- och omsorg till våra medborgare och brukare.

Säsongsarbetare Gata/Park

18 januari 2022

Placering: Tekniska Tekniska enheten finns inom förvaltningen Samhällsbyggnad och service i Bromölla kommun och består av verksamheter såsom plan, kart- och mät, renhållning, gata, belysning och park som alla stödjer verksamheterna med att utveckla Bromölla kommuns gator, cykelvägar, park- och naturytor samt industri- och bostadsförsörjning som en stor del av en attraktiva boendeort. Vi söker 3 st. säsongsarbetare för verksamheten gata/park. Kommunteknik som förvaltar Bromölla kommuns gator och parkmiljöer består av 1 Arbetsledare och 4 Medarbetare. Vi söker dig som har ett starkt engagemang för att arbeta med kommunens offentliga rum, som omfattar ytor både i gata och parkmiljö. Bromölla Kommun är liten till ytan, vilket innebär att det är lätt att ta sig från ett ställe till ett annat. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och består av allt som efter säsong förekommer inom området exempelvis lövhantering, plantering, ogräsrensning, sopning, beskärningsarbeten, skötsel av lekplatser m.m. vilket innebär att den ena dagen sällan är den andra lik. I Bromölla kommun arbetar vi efter våra värdeord; bemötande, delaktighet och mod. Värdeorden är vår kompass i hur vi agerar i förhållande till vårt uppdrag, våra arbetsuppgifter och i relationen till de människor vi möter i arbetet. Tillsammans skapar vi en stimulerande arbetsplats där varje medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Vi arbetar med olika hälsofrämjande insatser och du erbjuds även subventionerad friskvård.

Resurs - personlig assistent

17 januari 2022

Placering: Hasselbackens förskola Vi söker nu en resurs till Hasselbackens förskola, för ett barn som är blind. Du ska finnas som stöd så att barnet kan delta i förskolans aktiviteter samt ansvara för det praktiska kring barnet tillsammans med övriga pedagoger. Vad innebär arbetet? Som resurs ingår du i ett arbetslag och ni arbetar tillsammans med att skapa förutsättningar för ett lustfyllt lärande för alla barn i vår verksamhet. Du kommer få genomgå utbildning via SPSM för att kunna klara de arbetsuppgifter som finns runt barnet. Arbetet är till stor del styrt av arbetslagets planering men du behöver också vara en självständig person som kan utveckla barnet i fråga. Som person är du lugn och trygg och lyhörd för andra människors behov. Då du kommer att ha kontakt med många olika människor i din vardag ser vi att du som söker tycker om att samverka med andra människor, såväl barn som föräldrar och kollegor. Vidare ser vi också att du som söker har en god förmåga att ta ansvar och egna initiativ, dels för dina egna arbetsuppgifter, men också gruppens gemensamma mål och kan se vad som behövs att göras - även om det ligger utanför ditt eget ansvarsområde.

Kock

14 januari 2022

Placering: Måltidsservice Bromölla kommun, förnärvarande placering Vita sands omsorgskök. Som kock i Måltidsservice kan du arbeta med matlagning mot skola, förskola och äldreomsorg. I arbetet ingår även på ett säkert sätt kunna tillaga och hantera specialkoster samt matlagning i olika konsistenser. Vidare ingår traditionella arbetsuppgifter som förekommer i kök så som diskning, städning, egenkontroll, Du ska kunna arbeta självständigt likväl som i grupp.

HSL undersköterska till hemsjukvården - semestervikariat

14 januari 2022

Placering: Bromölla kommun Vi söker två stycken HSL-undersköterskor till hemsjukvården under sommaren. Som HSL-undersköterska arbetar du på delegerat ansvar för vissa uppgifter inom hälso- och sjukvård. Det kan handla om blodprovstagning, såromläggning, vissa administrativa arbetsuppgifter etc. Vi bedriver hälso- och sjukvård i det enskilda hemmet och på våra särskilda boenden. I ansvaret ingår omvårdnad och medicinska insatser till alla åldersgrupper. Du kommer att arbeta i team tillsammans med sjuksköterskor i kommunen, samt nära övrig legitimerad personal såsom fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Sjuksköterska - semestervikariat

14 januari 2022

Placering: Bromölla kommun, hemsjukvården Vill du ha ett spännande och omväxlande arbete i vår hemsjukvård i sommar? Vi söker dig som vill göra skillnad för människor i din närhet men som också gillar att samarbeta med olika yrkesgrupper. Som sjuksköterska är arbetsuppgifterna varierande och innehåller bland annat såromläggningar, injektioner och provtagningar. Vi kommer att göra vårt bästa för att du ska känna dig trygg och förberedd inför ditt semestervikariat hos oss genom att erbjuda individuell bredvidgång. Du kommer att få arbeta självständigt och möta patienten i dennes hem där du utgår från patientens behov. Det finns ett väl fungerande samarbete och närhet till kollegor inom ditt område och/eller andra yrkesprofessioner för rådgivning och utbyte av kompetens.

Enhetschef

05 januari 2022

Placering: Hemsjukvården Som enhetschef kommer du tillsammans med en kollega att ansvara och driva den kommunala hemsjukvården framåt. Teamet utgörs av Leg personal och omvårdnadspersonal. Du leder, organiserar och utvecklar verksamheten utifrån gällande politiska beslut och styrande dokument. Driver enheten proaktivt för att möta framtida behov och utmaningar. Du har lednings, personal, budget- och arbetsmiljöansvar. Du är en lyhörd och engagerad ledare som ger förutsättningar och har förmåga att tillvarata medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kreativitet för att driva förbättrings- och kvalitetsarbetet framåt. Eftersom du kommer att leda hemsjukvården och dess utveckling med en chefskollega är det viktigt att du trivs att arbeta i team och har ett prestigelöst förhållningssätt. Kan varva arbetsuppgifter mellan dig och kollegan med fokus på verksamhetens bästa. Du kommer att ingå i ledningsgruppen bestående av 10 enhetschefer, kvalitetsutvecklare och är direkt underställd vård- och omsorgschefen. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.

Bromölla kommun söker engagerade undersköterskor till äldreomsorgen

22 december 2021

Är du undersköterska och redo för nya utmaningar? Vill du vara med och påverka och utveckla framtidens äldreomsorg? Vill du kunna känna att det arbete du utför är betydelsefullt och viktigt? Då är du den vi söker. Som undersköterska arbetar du utifrån Bromölla kommuns värdegrund där bemötande är en viktig grund för god kvalitet i våra verksamheter. I arbetet som undersköterska planerar du och dina kollegor arbetsdagen utifrån de boendes individuella behov och önskemål där kontaktmanskap spelar en viktig roll i det vardagliga arbetet. I dina arbetsuppgifter ingår även att löpande dokumentera i dokumentationssystemet Treserva, upprätta genomförandeplaner samt arbeta med kvalitetsregister så som BPSD och Senior Alert. I arbetet ingår även att utföra hälso- och sjukvårdande insatser utifrån delegering från sjuksköterskan. I hemtjänsten arbetar du i ett team tillsammans med 3-4 kollegor och du arbetar mot samma med medborgare hela tiden för att få kontinuitet och ett nära samarbete. Teamet ansvarar för hela processen från beslut till utförandet. Teamet planerar själva sina insatser under dagen.