Sjuksköterska, natt

14 november 2017

Placering: Kommunal hemsjukvård, ordinärt och särskilt boende. Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta som sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Du kommer att arbeta självständigt och möta patienten i dennes hem där du utgår från patientens behov. Det finns ett väl fungerande samarbete och närhet till kollegor inom ditt område och/eller andra yrkesprofessioner för rådgivning och utbyte av kompetens. I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet med den enskilde patienten och dess närstående. Du bedömer och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Vi erbjuder dig ett stimulerande och flexibelt arbete med stort eget ansvar där du har möjlighet att vara med och göra skillnad. Vi erbjuder även individuell bredvidgång och möjlighet till friskvårdsbidrag. Låter det som ett arbete för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!

6 st Förskollärare

09 november 2017

Placering: Törnsångarens förskola Nu behöver vi utöka vår förskoleverksamhet i Bromölla kommun. Vi kommer att starta upp nya förskolegrupper i två paviljonger som kommer att bli placerade i anslutning till Törnsångarens förskola under månadsskiftet januari/februari. Vi söker dig som vill vara med och möta framtiden tillsammans med oss och våra barn! Vi välkomnar kreativa förskollärare som är tydliga och entusiasmerade ledare . Vi söker dig som är nyfiken och som tycker att det är kul att arbeta hos oss. Du kommer att ingå i Törnsångarens personalgrupp och delta i gemensamma arbetsplatsträffar samt andra aktiviteter. I Bromölla kommun har utbildningsverksamheten ett gemensamt visionsdokument och just nu arbetar vi med ledarskap och lärmiljö. Vi har också ett systematiskt kvalitetsarbete som sträcker sig från förskolan till grundskolans sista årskurs. Alla förskollärare som arbetar minst 75 % har 6 timmars utvecklingstid i veckan. Denna tid läggs ut på arbetsplatsen antingen innan eller efter tiden som du gör i barngrupp. Vi har fyra utvecklingsdagar per läsår där förskolan håller stängt och där pedagogerna har kompetens-utveckling, planering, utvärdering mm. I Bromölla har vi de sista åren satsat på gemensamma satsningar och alla förskollärare i kommunen har gått eller går just nu mattelyftet. Småbarnspedagogik är en annan satsning som gjorts. Vi har en central elevhälsa med skolpsykolog, specialpedagog med inriktning mot tal o språk samt en förskolekonsulent som bland annat tar emot våra nyanlända barn. Vi har också tre specialpedagoger knutna till våra förskolor. Alla anställda i Bromölla kommun har rätt till ett friskvårdsbidrag på 1000 kr.

Vik Enhetschef

07 november 2017

Placering: En kollega till oss går hem på föräldraledighet och därför söker vi nu en vik enhetschef på 75% till omsorg funktionsnedsättning. Som enhetschef är du en av fem enhetschefer inom Omsorg funktionsnedsättning och kommer att ingå i ledningsgruppen för verksamheten. Hos oss är det viktigt med ett gott samarbete, högt i tak och en positiv anda. Vi innehar olika styrkor och tillsammans utgör vi en dynamisk grupp med bred kompetens. Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning. Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för enheten. Ledarrollen som enhetschef innebär att du ska ha förmåga att stimulera, engagera och motivera dina medarbetare till förnyelse och utveckling genom att vara ett gott föredöme, ge stöd och uppmuntra till delaktighet och kreativitet. Du kommer att ingå i ett team med enhetschefer. Ditt uppdrag blir att ansvara för planering, ledning, utveckling och uppföljning inom bostad med särskild service. Beredskapstjänstgöring kan förekomma.

Grundskollärare Slöjd Sltm

02 oktober 2017

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill vara med och forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 400 elever. Du kommer att ha ett tätt samarbete med ditt arbetslag och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang i dina elever och är väl medveten om skolans uppdrag. I tjänsten ingår för närvarande inte mentorskap. Du samarbetar på en skola, som genom ett tydligt ledarskap i klassrummet har som mål att ge elever trygghet och goda kunskaper i en stimulerande lärmiljö. Rekrytering sker löpande.

Fritidspedagog

13 september 2017

Placering: Alvikenskolan Vi söker en fritidspedagog som vill vara med och forma och utveckla fritidsverksamheten på Alvikenskolan, som är en F-6 skola med ca 410 elever och har fem fritidsavdelningar.Vi är en skola som har som mål att ge eleverna trygghet och goda kunskaper. Dina arbetsuppgifter som fritidspedagog kommer innebära att stödja elever i sitt lärande både kunskapsmässigt och i det sociala samspelet. Uppdraget bygger på att du kan skapa goda förutsättningar för elevens lärande i samarbete med andra pedagoger på skolan. Du kommer att ha ett tätt samarbete med arbetslaget och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans och fritidshemmets uppdrag.

Legitimerad arbetsterapeut

22 augusti 2017

Placering: Kommunal hemsjukvård Som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter i åldersgruppen 20 år och uppåt. Arbetet omfattar bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt. Du gör också bedömning och skriver intyg för bostadsanpassning samt deltar i vårdplanering. Att medverka till god arbetsmiljö samt bidra till verksamhetens utveckling är också en given del i arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner som finns omkring patienten såsom enhetschef, fysioterapeut, sjuksköterska, rehab-assistent, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare. Du kommer att tjänstgöra i både ordinärt och vård/omsorgsboende.