Leg. Psykolog

08 april 2019

Placering: Centrala elevhälsan Bromölla kommun Var med och utveckla framtidens barn- och elevhälsa! I Bromölla kommun söker vi nu två psykologer som vill vara med och anta utmaningen att fortsätta utveckla vårt arbete med målet att alla ska lyckas! Den psykologiska delen av barn- och elevhälsan spelar en viktig roll för att skapa goda förutsättningar för barn och elever. Uppdragets fokus är främst främjande och förebyggande. Du förväntas omsätta din kunskap om psykisk hälsa och ohälsa och din kunskap om lärande och utveckling där tyngdpunkten ligger på att stödja barns utveckling och elevers utveckling mot utbildningens mål. Detta gör du genom handledning och konsultation till verksamheternas personal på organisations-, grupp- och individnivå samt genom kartläggningar, bedömningar och utredningar av skolrelaterad karaktär. Resultatet av dessa kommer du att kommunicera till berörd personal och i de fall det är på individninå till barn/elever och vårdnadshavare. Du kommer också bidra till strukturerat främjandearbete inom utbildnings olika verksamheter och ibland i samverkan med andra aktörer inom kommunen och regionen. Placeringen är central i kommunen där ett nära samarbete med övriga barn- och elevhälsan bedrivs. Vi strävar efter ett verksamhets- och barn/elevnära arbete. Det är därför viktigt att du är relationsskapande i ditt arbete och att du gör dig känd för barn/elever och personal inom kommunens förskolor och skolor.

Ekonom

04 april 2019

Placering: Ekonomienheten Som föräldravikarierande ekonom kommer du att arbeta med budgetering, analys och uppföljning samt vara ekonomiskt bollplank till både verksamhetschef och enhetschefer. Du kommer att vara den ekonom som har störst fokus på den del av kommunens verksamhet som omfattar utbildning. I arbetsuppgifterna ingår också att producera beslutsunderlag och att vara behjälplig med bidragsansökningar. På ekonomienheten strävar vi efter att arbeta tillsammans i så stor utsträckning som möjligt så en mängd andra övergripande uppgifter finns också. Sommaren 2019 Under de första månaderna och över sommaren kommer du istället för ovan angivna arbetsuppgifter att utföra handläggaruppgifter. Du förväntas då istället arbeta med grundläggande bokföring, avgiftshandläggning och debitering inom äldreomsorg, kundreskontra, leverantörsreskontra, avstämningar samt övrigt förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning. Under denna tid kommer du på så vis att fungera som semestervikarie samtidigt som du får chans att sätta dig in i de ansvarsområden som blir dina från och med någon gång i september månad.

Grundskolelärare åk 6-9 i en, ty, fr och sp

03 april 2019

Placering: Dalaskolan södra Inför nytt läsår 2019/2020 söker ett antal lärare i ämnena engelska, tyska, franska och spanska. Du ska: * kunna leda arbetet i klassrummet samt kunna entusiasmera och inspirera eleverna * ha förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal kopplad till skolan * kunna arbeta självständigt och samarbeta i olika grupper. Mentorskap och klassföreståndarskap ingår i tjänsten. Vi ser att du tillsammans med övrig personal driver en verksamhet med eleven i centrum, där fokus ligger på att aktivt hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen.

Speciallärare, helst inriktning funktionsnedsättning

01 april 2019

Placering: Dalaskolan norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare/ speciallärare i de tidiga åren med legitimation för arbete i åk 1-6, med placering i liten grupp/ särskola i åk 1-5, som är i behov av särskilt stöd. Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konfliker på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Lärare tidigare år, åk 4-6.

01 april 2019

Placering: Dalaskolan Norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare i de tidiga åren för arbete i åk 1-6 med placering på Dalaskolan Norra i åk 4-6 med start under ht-19. Vi söker dig, som precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Lärare tidigare år, åk 1-3

01 april 2019

Placering: Dalaskolan Norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare i de tidiga åren för arbete i åk 1-6 med placering på Dalaskolan Norra i åk 1-3 med start under ht-19. Vi söker dig, som precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Lärare åk 7-9 i Svenska, SvA, SO, Ma och NO.

26 mars 2019

Placering: Humleskolan, Bromölla Vi söker lärare i ovanstående ämnen, heltid eller deltid efter ö.k. Vi söker dig med ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. • Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. • Du reflekterar systematiskt över det praktiska arbetet och driver ditt utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor. Skolan är organiserad i arbetslag kring eleverna för ökad integration över ämnesgränserna och för större möjlighet att styra och påverka resursernas användning. Varje arbetslag har egna lokaler med egen matsal. Vi arbetar med hälsa och välmående och behöver fler härliga medarbetare till vårat team!

Lärare till särskild undervisningsgrupp

18 december 2018

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill vara med och forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 420 elever.Vi är en skola som har mål att ge eleverna trygghet och goda kunskaper. Vi söker dig som vill arbeta i Alvikenskolans två särskilda undervisningsgrupper. Uppdraget bygger på att du kan skapa goda förutsättningar för elevens lärande i samarbete med pedagoger på skolan. Du kommer att ha ett tätt samarbete med arbetslaget och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. Rekrytering sker löpande.

Omsorg funktionsnedsättning och Socialpsykiatrin söker semestervikarier.

17 december 2018

Placering: Gruppboende, serviceboende, korttidstillsyn, personlig assistans samt träffpunkten och boendestöd. Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor! Allt arbete utgår från att sätta brukarens behov, önskemål och förutsättningar i centrum. Ge stöd, service och omsorg till den enskilde i vardagen och på fritiden. Det kan ingå vissa sjukvårdande insatser på delegation samt hygienarbete. Ange vilket område du önskar anställning inom. En arbetsdag är sällan den andra lik. du kan göra allt från att stötta en brukare med att städa, handla, laga mat, duscha eller åka på marknader, konsert m.m. Endast fantasin sätter gränsen!

Semestervikarie till Äldreomsorgen

16 december 2018

Placering: Äldreomsorgen Omvårdnadsarbete i äldreomsorgen innebär att stötta och hjälpa medborgare i den egna bostaden, korttiden eller i äldreboende. Inom äldreomsorgen i Bromölla har vi stort medborgarefokus med hög kvalitet och gott arbetsklimat i centrum.