Lärare i särskild undervisningsgrupp

21 juni 2022

Placering: Humleskolan, Bromölla I ditt uppdrag som pedagog i vår särskilda undervisningsgrupp åk 7-9 ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet. Du arbetar med att hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i sin kunskapsutveckling. Du samverkar med övriga pedagoger, skolans elevhälsoteam, specialpedagog och speciallärare kopplad till gruppen. I gruppen ingår också elevassistent som delar mentorskapet och eleverna får till viss del sin undervisning i ordinarie klass.

Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast

20 juni 2022

Placering: Hemsjukvården Bromölla kommun Nu finns chansen att del bli en del av vår rehabgrupp och den fortsatta utvecklingen av kommunens rehabiliteringsinsatser. Hos oss blir du en del i ett härligt team av arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt rehabassistenter, kompetenta och kreativa, beredda att ta hand om Dig på bästa sätt. Verksamheten utvecklas dynamiskt i ett fint samarbete mellan chef och medarbetare. Den kollegiala dialogen är viktig och har hög prioritet och vi har möten tillsammans varje vecka. Vi har ett nära samarbete med varandra där vi drar lärdom av varandras erfarenheter och kompetenser. Utöver den egna gruppen ingår vi även i större team med övriga professioner och du deltar aktivt i teamarbete på enheterna. Arbetet hos oss erbjuder flexibilitet och variation. Vi finns i en gemensam hälso- och sjukvårdsgrupp och är samlade under två chefer. Hela gruppen utgår från gemensamma lokaler belägna i centrala Bromölla. Vi fördelar arbetet över kommunen och ansvarar själva för upplägg och planering av arbetet. Som fysioterapeut kommer du att utföra individuella bedömningar, utforma och genomföra fysioterapeutiska rehabiliteringsinsatser samt förskriva medicintekniska hjälpmedel. Du bedriver också handledning utifrån det fysioterapeutiska perspektivet. Du samverkar i team tillsammans med arbetsterapeuter, rehabassistent, sjuksköterska, dietist, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare och enhetschef. Du strukturerar och planerar självständigt dina arbetsuppgifter. Patienterna finns inom kommunal hälso- och sjukvård och du besöker dem i deras hem, på vår korttidsenhet eller i särskilt boende.

Personlig assistent

14 juni 2022

Placering: Bromölla kommun Bromölla kommuns gemensamma värdegrund är den kompass som talar om hur vi ska interagera med våra medmänniskor. Den speglar de värderingar och synsätt som ligger till grund för verksamheterna inom vår kommun. Vår värdegrund tar avstamp i Bromöllas vision, i de övergripande målen och i systemtänkande som vårt arbetssätt. • Gott bemötande - I Bromölla kommun har vi en välkomnande attityd. I alla möten är vi professionella, vänliga och respektfulla. • Delaktighet - Vi är alla en del av helheten och vi bidrar med kunskap, erfarenhet och engagemang för kommunens fortsatta utveckling. • Mod - Utifrån medborgarnas behov vågar vi välja nya arbetssätt och alternativa lösningar för att genomföra vårt uppdrag. Inom omsorg funktionsnedsättning arbetar du som stödbiträde, stödassistent, stödpedagog, grupphandledare eller personlig assistent med att hjälpa och stötta människor som har olika typer av funktionsnedsättning. Du kan arbeta i grupp- eller servicebostad, daglig verksamhet eller hemma hos en person i deras privata hem. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en trygg och stabil personlig assistent till en medborgare i centrala Bromölla. I arbetet ingår personlig omvårdnad, skötsel av hemmet och matlagning. Brukaren är intresserad av att titta på film och promenera. Kommunikation via bilder ingår i arbetet.

Socialsekreterare

30 maj 2022

Placering: Tillsvidaretjänst på Barn och familj som utredande socialsekreterare och barnets socialsekreterare. Då vi ser en ökad tillströmning av ärenden kommer vi att utöka personalgruppen på enheten Barn och familj. Vi söker nu nya medarbetare som vill arbeta som utredare eller barnets socialsekreterare. Ni kommer att bli en del i en arbetsgrupp med hög kompetens och lång erfarenhet inom området. Vi försöker i vårt arbete att alltid hitta bra lösningar i samverkan med den enskilde och dennes nätverk och i samverkan med andra myndigheter. Dina arbetsuppgifter består av myndighetsutövning såsom att förhandsbedömma, utreda, följa upp placerade barn och ungdomar, både i familjehem, på HVB och på SiS, samt följa upp andra insatser. Du ska ha god kännedom kring de främsta lagstiftningar vi arbetar utifrån, SoL och LVU. Du kommer att ha kontakt med personer och myndigheter som finns runt barnen och ungdomarna och du ska kunna driva dina ärendena framåt.

Brandman deltid, Bromölla kommun

25 april 2022

UTBILDNING När man har fått anställning som deltidsbrandman genomgår man en preparandkurs som genomförs av räddningstjänsten. I preparandkursen går man igenom hur man arbetar som brandman på en deltidsstation. Man går även igenom utrustningen och hur man använder den. Därefter går man en 56-timmars utbildning i rök- och kemdykning. Ersättning utgår för utbildningarna. Efter genomförd räddningsinsatsutbildning ingår man i ett arbetslag på sin räddningstjänst. Som deltidsbrandman har man möjlighet att vidareutveckla sig till bl.a. styrkeledare eller insatsledare. BEREDSKAP OCH LARM Som deltidsbrandman ingår man i ett arbetslag med beredskap var fjärde vecka. Näsum har beredskapsdygn viket innebär beredskap var 4:e dygn samt var 4:e helg. Det innebär att man måste vara beredd att åka ut på larm dygnet runt, de dagar man har beredskap. Ni som grupp löser uppgifter tillsammans och larmas ut vid olika akuta nödlägen som bränder, trafikolyckor, drunkningar och andra situationer där behovet av ett snabbt ingripande kan vara avgörande. Övningar sker varje beredskapsvecka. Dessa övningar genomförs på kvällstid med syfte att man ska kunna upprätthålla och utöka sina kunskaper. Man får ersättning för den tid man har sin beredskap och för tiden som man är ute på larm och har övningar. FÖRDELAR Att arbeta som deltidsbrandman innebär en mängd fördelar. Man får bl.a. en utbildning i räddningstjänst, brandskydd och sjukvård. Man ingår i ett sammansvetsat arbetslag tillsammans med andra brandmän, styrkeledare och insatsledare, vilket innebär kamratskap och en mängd roliga och intressanta aktiviteter. Se filmen på Youtube, för mer info: Deltidsbrandmän med oväntade yrkeskombinationer

Semestervikarier till äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning

19 januari 2022

Placering: Bromölla kommun Vill du hjälpa oss att göra skillnad i människors vardag? Nu söker vi dig som under sommarmånaderna vill vara del av teamet som utför ett av Sveriges viktigaste arbeten och vill arbeta inom äldreomsorg eller omsorg funktionsnedsättning. Som semestervikarie i äldreomsorgen hjälper du våra medborgare i det vardagliga livet. Du arbetar med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att ge stöd gällande personlig hygien, medicinering, vid måltider samt social samvaro. Som semestervikarie inom omsorg funktionsnedsättning arbetar du som stödbiträde, stödassistent, stödpedagog, grupphandledare eller personlig assistent med att hjälpa och stötta människor som har olika typer av funktionsnedsättning. Du behöver kunna arbeta nära våra brukare med till exempel personlig hygien och matlagning. Du kan arbeta motiverande och stödjande och ha en förmåga att läsa av situationen och anpassa ditt bemötande efter brukarens behov. Arbetet sker i grupp- eller servicebostad, daglig verksamhet eller hemma hos en person i deras privata hem. Som sommarvikarie introduceras du av en erfaren och stöttande kollega som kan finnas som stöd under din första tid hos oss. Samarbete och dialog är viktiga delar i vårt arbete för att skapa en god arbetsmiljö och underlättar i vårt uppdrag att ge god vård- och omsorg till våra medborgare och brukare.