Lärare i matematik och/eller NO

12 juli 2018

Som lärare på Humleskolan ingår du i ett arbetslag som ansvarar för elever i årskurs 7-9. Du planerar, undervisar och utvärderar din undervisning utifrån rådande styrdokument. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Alternativa lärverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del av ditt arbete. Du reflekterar systematiskt över det praktiska arbetet och driver ditt utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor. Du tar då både ansvar för din egen planering och gemensamt ansvar i gruppen.

2 Förskollärare sökes på 1,0-0,80 fr o m hösten 18.

10 juli 2018

Placering: Kyrkängens förskola i Bromölla kommun. Som förskollärare arbetar du utifrån aktuella styrdokument, planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Samverka med övrig personal är en annan betydelsefull uppgift, då arbetet runt barnen sker i team. Du är engagerad i att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer. Vi tror på det kompetenta barnet och vi arbetar för att erbjuda en stimulerande verksamhet som utgår från barns inflytande, utveckling och lärande. Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med varierande arbets-uppgifter, kompetensutveckling och friskvårdserbjudande.

1 Förskollärare fr o m hösten 18.

10 juli 2018

Placering: Näsums förskola i Bromölla kommun. Som förskollärare arbetar du utifrån aktuella styrdokument, planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Samverka med övrig personal är en annan betydelsefull uppgift, då arbetet runt barnen sker i team. Du är engagerad i att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer. Vi tror på det kompetenta barnet och vi arbetar för att erbjuda en stimulerande verksamhet som utgår från barns inflytande, utveckling och lärande. Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter, kompetensutveckling och friskvårdserbjudande.

Lärare tidigare år.

09 juli 2018

Placering: Dalaskolan norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare i de tidiga åren för arbete i åk 1-6 för placering i åk 1-3 under ht-18. Vi söker dig som , precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konfliker på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Lärare i hem- och konsumentkunskap och eventuellt i kombination med något annat ämne.

03 juli 2018

Som lärare på Humleskolan ingår du i ett arbetslag som ansvarar för elever i årskurs 7-9. Du planerar, undervisar och utvärderar din undervisning utifrån rådande styrdokument. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Alternativa lärverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del av ditt arbete. Du reflekterar systematiskt över det praktiska arbetet och driver ditt utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor. Du tar då både ansvar för din egen planering och gemensamt ansvar i gruppen.

Lärare tidigare år

03 juli 2018

I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en grundskollärare i de tidiga åren för arbete i åk 1-6 för placering i åk 1-3 under ht-18. Denna tjänst är utformad som en resurspedagogtjänst, där du inte har något mentorskap och arbetar i åk 1-3. Vi söker dig, som precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevernas nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Senior Planarkitekt

27 juni 2018

Tjänsten är placerade på Tekniska enheten som ansvarar för frågor som berör kommunens strategiska samhällsutveckling. Inom enheten ryms översiktlig planering, mark- och exploateringsfrågor, infrastruktur och kollektivtrafik, avfallshantering, klimat och miljöfrågor, naturvårdsfrågor och detaljplaner. Hos oss får du en inspirerande vardag med goda möjligheter att påverka och utveckla arbetet. Tjänsten kommer att ha en samordnande roll. Du kommer främst att handlägga och upprätta detaljplaner samt arbeta med att ta fram program som till exempel översiktsplan. Du kommer att inneha en nyckelfunktion i arbetet med kommunens framtida fysiska och strategiska utvecklingsarbete. Som senior planarkitekt är du projektledare för de planer och projekt som handläggs inom kommunen. Det är ett mångsidigt, ansvarsfullt och händelserikt arbete där du för processen framåt enligt uppsatta mål och tidplaner. Arbetet innebär dels att ta fram formella planhandlingar, dels att leda och samordna konsulters arbete samt att ingå i olika arbetsgrupper. Du kommer att arbeta självständigt och samarbeta med övriga på avdelningen, närliggande avdelningar och andra delar i kommunen. Du är ansvarig för kommunens samordningsgrupp för fysisk planering och fungerar som kommunstyrelsens förlängda arm i kommunens planeringsarbete. Arbetet innebär att du kommer att ha ett nära samarbete med många av aktörerna inom samhällsbyggnadsprocessen, såväl inom kommunen som med andra myndigheter, med exploatörer och kommuninvånare. Det ställer krav på dig att du har en hög grad av självständighet i ditt arbete och insikt om din professionella roll i en politiskt styrd organisation.

Undersköterska natt tjänstgöring

26 juni 2018

Som undersköterska arbetar du utifrån Socialtjänstlagen samt utför delegerade arbetsuppgifter utifrån Hälso- och sjukvårdslagen. Du arbetar utifrån Bromölla Kommuns värdegrund, där bemötande är en viktig grund för att skapa en god kvalitet i vår verksamhet. Vår uppgift är att förmedla trygghet och säkerställa att varje enskild individ blir sedd i alla möten, genom att visa omtanke och intresse samt genom att vara lyhörd. Som undersköterska utför du olika omvårdnadsuppgifter och serviceinsatser. Du arbetar efter genomförandeplaner som är upprättade efter individens behov och önskemål av stöttning och hjälp. Vi arbetar med kvalitetsregister såsom BPSD och Senior Alert och dokumenterar i journalsystemet Treserva. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete, där din insats är värdefull. Vi erbjuder dig också möjlighet att utvecklas tillsammans med kompententa kollegor.

Undersköterska till hemtjänsten i Bromölla

18 juni 2018

Placering: Hemtjänsten Centrala och Västra gruppen Rollen som undersköterska i hemtjänsten innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för medborgarna i Bromölla. Du ingår i ett arbetslag som i teamanda arbetar för att tillgodose biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen till ett antal medborgare i ordinärt boende. Det professionella förhållningssättet är en självklarhet hos oss, såväl i form av gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor som i arbetet med omvårdnadsuppgifter och service. Vi söker en person som är duktig på att bygga relationer, alltid har ett gott bemötande gentemot medborgare och arbetskamrater, har god initiativ- och samarbetsförmåga samt ett brinnande intresse för att arbeta med äldre. I Bromölla tänker man annorlunda när det gäller Hemtjänst! Eftersom vi i arbetar i små team med ansvar för ett mindre antal medborgare så är kontinuiteten hög. Du har stort ansvar för att tillsammans med ditt team planera dagen så att medboragren får det bästa av oss. Vi arbetar med medborgarfokus, vi har hela tiden medborgarens behov och önskemål i centrum. Det resulterar i nöjda medborgare och nöjda medarbetare. Vill du arbeta med hemtjänst på ett sätt som är unikt i Sverige, vara med och fortsätta utveckla hemtjänsten i Bromölla? Skicka in en ansökan till oss!

Personlig assistent sökes till fotbollsälskande kvinna.

18 juni 2018

Placering: I ordinärt boende i Bromölla tätort. Allt arbete utgår från att sätta den enskildes behov, önskemål, resurser och förutsättningar i centrum. Ge stöd, service och omsorg till den enskilde i vardagen. Att arbeta som personlig assistent ställer stort krav på assistenten att känna av den enskilde och motivera till att bibehålla de funktioner som finns. Arbetstiden är förlagd dagtid, vardag och helg. Inga kvällar eller nätter.