Legitimerad Fysioterapeut/sjukgymnast

18 oktober 2019

Placering: kommunal hemsjukvård Nu finns chansen att vara del i vår trivsamma rehab grupp och den fortsatta utvecklingen av kommunens rehabiliteringsinsatser. Rehabgruppen består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt rehab assistenter. Gruppen kännetecknas av sitt engagemang, kompetens och arbetar med mycket glädje i vardagen. Vi har ett arbetssätt som innebär ett nära samarbete och där vi drar lärdom av varandras erfarenheter och kompetenser. Utöver den egna gruppen ingår vi även i större team med övriga professioner. Arbetet hos oss erbjuder flexibilitet och variation. Vi finns i en gemensam hälso- och sjukvårdsgrupp och är samlade under en chef. Hela gruppen utgår från gemensamma lokaler belägna i centrala Bromölla. Vi fördelar arbetet över kommunen och ansvarar själva för upplägg och planering av arbetet. Som fysioterapeut kommer du att utföra individuella bedömningar, utforma och genomföra fysioterapeutiska rehabiliteringsinsatser samt förskriva medicintekniska hjälpmedel. Du samverkar i team tillsammans med arbetsterapeuter, rehab assistent, sjuksköterska, dietist, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare och enhetschef. Du strukturerar och planerar självständigt dina arbetsuppgifter. Du träffar patienter i varierande åldersgrupper från 17 år och uppåt som har behov av rehabilitering. Patienterna finns inom kommunal hälso- och sjukvård och du besöker dem i deras hem, på vår korttidsenhet eller i särskilt boende. När du anställs hos oss får du en egen mentor för att få en bra introduktion i vår verksamhet och i ditt arbete. Tillsammans har vi erfarenhet och kompetens och hjälps åt.

Behandlare

11 oktober 2019

Placering: IFO Öppenvården Vi söker behandlare till Individ- och familjeomsorgens öppenvård i Bromölla kommun. Du är behandlare och kommer att arbeta med stöd och behandling till familjer, barn, ungdomar och unga vuxna. Arbetet sker i nära samarbete med socialsekreterarna på övriga enheter inom socialtjänsten. Öppenvården i Bromölla riktar sig till alla medborgare och erbjuder biståndsbedömda insatser men även serviceinsatser, enskilt och i grupp. Vi vill hitta bra lösningar i samverkan med den enskilde och hans/hennes nätverk och i samverkan med andra samhällsinsatser. Vi samverkar bla med skola, fritid och elevhälsan gällande kommunens barn och ungdomar. Arbetet består till viss del av uppsökande arbete gentemot förskola/skola. Kvälls/helgarbete kan förekomma. Vi arbetar bland annat med motiverande samtal med barn och föräldrar, föräldrastödsprogrammen ABC samt Älskade förbannade tonåring, HAP (Haschavvänjningsprogrammet) och Trappan.

1 Förskollärare 100%

10 oktober 2019

Placering: Törnsångarens förskola Som förskollärare skapar du en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité. Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande. Alla förskollärare som arbetar minst 75 % har 6 timmars utvecklingstid i veckan. Vi har fyra utvecklingsdagar per läsår där förskolan håller stängt och där pedagogerna har kompetens-utveckling, planering, utvärdering mm.

IT- samordnare

07 oktober 2019

Placering: Stöd och omsorg Bromölla kommun söker IT-samordnare till stöd och omsorg. I tjänsten ingår att du är systemförvaltare för IT-stödet Treserva för hela verksamhetsområdet, som omfattar individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt omsorg funktionsnedsättning, samarbete sker också med avgiftshandläggare. I ditt uppdrag ingår att ansvara för support, användarstöd, leveranstester, lösa incidenter, felsöka, hantera övergripande behörigheter, leda utbildningar, utforma dokumentation, samt hantera systeminställningar utifrån lagstiftning och lokala riktlinjer. Även delar av rapportering av statistik ligger i tjänsten och ett nära samarbete med övrig administration.

Insatsledare Räddningstjänsten

04 oktober 2019

Placering: Räddningstjänsten i Bromölla är en verksamhet med en naturlig koppling till kommunens övriga verksamheter. Verksamheten har brandstationer i Näsum och Bromölla men leds från Bromölla där personal på dagtid är placerade. Tjänsten kommer vara placerad på brandstationen i Bromölla. • Du kommer att ingå i ett team av kollegor som med sina blandade kompetenser och erfarenheter kompletterar varandra. • Du kommer få vara delaktig i att leda och utveckla räddningstjänstens verksamhetsområde samt enskilt leda och genomföra projekt inom räddningstjänsten och kommunen. • Du kommer var en del av den operativa organisationen i Bromölla kommun vilket kommer kräva bostad i eller i närheten av kommunen. Om din profil är rätt kan även operativ tjänstgöring bli aktuell i nordöstra Skåne som regionalt Inre befäl. • Du kommer bland annat att få arbeta med utbildning, övning och schema men kommer ha möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter utefter dina erfarenheter tillsammans med organisationens och regionens behov.

2 Förskollärare 100%

04 oktober 2019

Placering: Dalafuret Som förskollärare skapar du en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité. Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande. Alla förskollärare som arbetar minst 75 % har 6 timmars utvecklingstid i veckan. Vi har fyra utvecklingsdagar per läsår där förskolan håller stängt och där pedagogerna har kompetens-utveckling, planering, utvärdering mm.

2 Förskollärare 100%

04 oktober 2019

Placering: Förskolan 1912 Som förskollärare skapar du en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité. Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande. Alla förskollärare som arbetar minst 75 % har 6 timmars utvecklingstid i veckan. Vi har fyra utvecklingsdagar per läsår där förskolan håller stängt och där pedagogerna har kompetens-utveckling, planering, utvärdering mm.

Förskollärare 100%

04 oktober 2019

Placering: Gulsippans förskola Som förskollärare skapar du en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité. Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande. Alla förskollärare som arbetar minst 75 % har 6 timmars utvecklingstid i veckan. Vi har fyra utvecklingsdagar per läsår där förskolan håller stängt och där pedagogerna har kompetens-utveckling, planering, utvärdering mm.

Förskollärare 100%

04 oktober 2019

Placering: Förskolan Vita Sand , nyöppnad förskola ht-19 Som förskollärare skapar du en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité. Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande. Alla förskollärare som arbetar minst 75 % har 6 timmars utvecklingstid i veckan. Vi har fyra utvecklingsdagar per läsår där förskolan håller stängt och där pedagogerna har kompetens-utveckling, planering, utvärdering mm.

Undersköterska till hemtjänsten

04 oktober 2019

Placering: Hemtjänsten Östra gruppen Rollen som undersköterska i hemtjänsten innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för våra ädre medborgare. Du ingår i ett arbetslag som i teamanda arbetar för att tillgodose bistånd enligt socialtjänstlagen till medborgare i ordinärt boende. Det professionella förhållningssättet är en självklarhet hos oss, såväl i form av gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor som i arbetet med omvårdnadsuppgifter och service. Vi söker en person som är duktig på att bygga relationer, alltid har ett gott bemötande gentemot medborgare och arbetskamrater, har god initiativ- och samarbetsförmåga samt ett brinnande intresse för att arbeta med äldre. Hemtjänsten i Bromölla har sedan några år tillbaka genomgått ett stort förändringsarbete inklusive oss i Östra gänget. Vi har hela tiden ett systemtänk. I vårt utvecklingsarbete frågade vi medborgarna vad som var viktigt för dem. Viktigast var att känna trygghet, för dem var det en hög kontinuitet, att vi är ett fåtal som kommer till dem. Vi jobbar ständigt efter medborgarfokus, där vi hela tiden har medborgarens behov och önskemål i centrum. Vi i Östra gruppen trivs otroligt bra med att arbeta på detta sätt och när vi mäter nöjdheten hos våra medborgare får vi goda resultat. Vill du veta mer och är intresserad av att ingå i vårt team, tveka inte att söka!