Legitimerad arbetsterapeut

02 april 2020

Som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter i åldersgruppen 20 år och uppåt. Arbetet omfattar bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt. Du gör också bedömning och skriver intyg för bostadsanpassning samt deltar i vårdplanering. Att medverka till god arbetsmiljö samt bidra till verksamhetens utveckling är också en given del i arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner som finns omkring patienten såsom enhetschef, fysioterapeut, sjuksköterska, rehab-assistent, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare. Du kommer att tjänstgöra i både ordinärt och vård/omsorgsboende. Ditt medarbetskap kännetecknas av en aktiv och ansvarstagande roll där serviceanda och ett gott bemötande är i fokus. Arbetet innebär stor möjlighet att planera självständigt. Inom ramen av anställningen bidrar du till utveckling och förändringsarbete i linje med framtidens utmaningar. Vi erbjuder dig stöd av erfarna kollegor både inom yrket och i teamet.

Bemanningsplanerare

02 april 2020

Arbetet som bemanningsplanerare innebär att man arbetar med bemanning på lång och kort sikt. Vikarietillsättning ut till verksamheterna samt ansvara för att lägga och färdigställa scheman till verksamheterna inom Stöd och Omsorg, Vård och Omsorg och Förskoleverksamheterna, i schemasystemet Time Care. Schemaläggning sker utifrån en bemanning i balans, där såväl identifierad överkapacitet som underkapacitet är reglerad utifrån "rätten till heltidsarbete" innan schemat bemannas. Att schemalägga enligt gällande lagar, avtal och lokala riktlinjer. Vi arbetar med införandet av Heltid som Norm och även med införande av hälsosamma och hållbara scheman.

Grundskollärare 1-7 med undervisning i åk 1-3

31 mars 2020

Vi söker dig som vill vara med att forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 430 elever. Vi söker en lärare som har behörighet att undervisa i årskurserna 1-3. Du kommer att ha ett tätt samarbete med ditt arbetslag och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. I tjänsten ingår mentorskap och du kommer att samarbetar på en skola som har som mål att ge elever trygghet och goda kunskaper genom ett tydligt ledarskap i klassrummet. Placering: Alvikenskolan

Undersköterska

22 mars 2020

Som undersköterska arbetar du utifrån Bromölla Kommuns värdegrund där bemötande är en viktig grund för god kvalitet i vår verksamhet. Vi ska förmedla trygghet och säkerställa att varje individ blir sedd i alla möten. Det innebär omtanke och medkänsla samt intresse och lyhördhet för individen. Vårt arbete utgår ifrån varje individs behov och önskemål. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen, och i arbetet utförs även arbetsuppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen, efter delegering från sjuksköterska. Du kommer till en trevlig arbetsplats med kompetenta och duktiga kollegor där du får möjlighet att utvecklas. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och vi arbetar med kvalitetsregister såsom BPSD och Senior Alert. Vi dokumenterar i journalsystemet Treserva.

2 Förskollärare sökes på 1,0 fr o m augusti 2020

22 mars 2020

Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbetet. Du tar gemensamt ansvar både för din egen, som gruppens planering och vidareutveckling. Du samverkar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en god relation till barn, föräldrar och kollegor. Vi tror på det kompetenta barnet och vi arbetar för att erbjuda en stimulerande förskola som utgår från barns inflytande, utveckling och lärande, i natursköna Edenryd. Vi erbjuder dig en arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter, planeringstid, kompetensutveckling och friskvårdserbjudande.

Lärare åk 7-9 i spanska

22 mars 2020

Vi söker dig som har behörighet i spanska, även gärna i kombination med andra ämnen. Vi söker dig som har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Du reflekterar systematiskt över det praktiska arbetet och driver ditt utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor. Humleskolan är organiserad i fyra arbetslag där varje arbetslag har egna lokaler och även egen matsal. Vi arbetar med hälsa och välmående och behöver fler medarbetare till vårat härliga team!

Skolsköterska

18 mars 2020

Var med och utveckla framtidens barn- och elevhälsa! I Bromölla kommun söker vi nu en skolsköterska som vill vara med och anta utmaningen att fortsätta utveckla vårt arbete med målet att alla ska lyckas! Du kommer att ingå i vår centrala barn- och elevhälsa och utgöra den medicinska insatsen tillsammans med två skolsköterskekollegor och vår skolläkare. Din arbetsplats kommer att vara förlagd till några av kommunens skolor. Ditt ansvar är elevhälsans medicinska insatser vilket främst innebär förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du blir garant för att basprogrammets hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinationer genomförs Du kommer att göra insatser på gruppnivå tillsammans med övrig elevhälsopersonal. Exempel på arbetsuppgifter: • Hälsobesök och vaccinationer • Öppet mottagningsarbete • Skolläkarmottagning • Aktivt deltagande i skolans elevhälsoteam • Samverkan med elev/vårdnadshavare, lärare och övrig personal på skolan • Samverkan med övriga inom centrala barn- och elevhälsan • Samverkan med externa aktörer/myndigheter • Enskilda stödsamtal • Samtal i elevgrupp med olika förebyggande teman

Socialsekreterare

16 mars 2020

I vårt förändrings- och utvecklingsarbete vill vi på ett mycket målinriktat sätt komma snabbare från utredning till insats. Vi vill hitta bra lösningar i samverkan med den enskilde och dennes nätverk och i samverkan med andra myndigheter. Nu söker vi en ny medarbetare till Individ och familjeomsorgen. I ditt arbete som socialsekreterare ingår du i ett team av utredande och uppföljande socialsekreterare som har mångårig erfarenhet inom yrket. Din huvuduppgift är myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning. Dina arbetsuppgifter blir att utreda, bedöma, besluta om insatser enligt socialtjänstlagen och följa upp beslutade insatser samt bereda ärenden med stöd av LVU. Denna rekrytering gäller en tillsvidaretjänst som socialsekreterare inom barn och unga.

Behörig lärare till särskild undervisningsgrupp

15 mars 2020

Vi söker dig som vill vara med att forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 430 elever. Vårt mål är att ge eleverna trygghet och goda kunskaper. Vi söker dig som vill arbeta med och ingå i vårt team för skolans nuvarande tre särskilda undervisnings-grupper. Uppdraget bygger på att du har intresse för och kan skapa goda förutsättningar för elevers olika lärande. Du kommer att ha ett tätt samarbete med kollegor i de olika arbetslagen, då vi tror på det kollegiala lärandet. Du är positiv med ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. Rekrytering sker löpande.

Semestervikarie till Äldreomsorgen

07 januari 2020

Placering: Hemtjänst och särskilda boenden i Bromölla kommuns äldreomsorg. Omvårdnadsarbete i äldreomsorgen innebär att stötta och hjälpa medborgare i eget boende, korttidsboende eller i äldreboenden. Inom äldreomsorgen i Bromölla har vi stort medborgarfokus med hög kvalitet och gott arbetsklimat i centrum.