1 st sjuksköterska , Allmän visstidsanställning

19 februari 2019

Placering: Hemsjukvården Bromölla kommun, ordinärt och särskilt boende. Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta som sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Du kommer att arbeta självständigt och möta patienten i dennes hem där du utgår från patientens behov. Det finns ett väl fungerande samarbete och närhet till kollegor inom ditt område och andra yrkesprofessioner för rådgivning och utbyte av kompetens. I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet med den enskilde patienten och dess närstående. Du bedömer och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Vi erbjuder dig ett stimulerande och flexibelt arbete med stort eget ansvar där du har möjlighet att vara med och göra skillnad. Vi erbjuder individuell bredvid gång. Låter det som ett arbete för dig? Vi tillämpar löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag!

2 st Socialsekreterare, Ekonomiskt bistånd

15 februari 2019

Placering: Individ och familjeomsorgen, mottagning samt fortlöpande ekonomiskt bistånd. I mottagningen arbetar vi med att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd enligt gällande lagstiftning i ett första skede. I bland handlar det om vägledning via telefonsamtalet medan det vid andra påringningar behöver bokas in ett möte. Tillsammans med klienten försöker vi hitta lösningar som stärker hans eller hennes resurser och möjligheter att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. I detta arbete är det centralt att samarbeta internt inom Socialförvaltningen och externt med andra för klienten viktiga personer och myndigheter. Inom fortlöpande ekonomiskt bistånd arbetar vi mer med de bakomliggande orsakerna till biståndsberoende. Vi ser vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv där vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt och där personen som är i behov av hjälp sätts i centrum. Vi arbetar med socialt förändringsarbete där vi fungerar som ett stöd till den enskilde för att hitta vägar som ska leda till att enskilda kommer ut i egen försörjning. Detta arbete kräver stor samarbetsförmåga med andra myndigheter som t.ex. försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunens arbetsmarknadsenhet m.fl.

HR-specialist

12 februari 2019

Placering: Personalenheten finns samlad inom den centrala stabsorganisationen Gemensam Service och består av tre HR-specialister samt personalchef. Nu söker vi en ny kollega! Hos oss blir du del av en arbetsgrupp med höga ambitioner som värnar om ett gott arbetsklimat och god tillgänglighet för kärnverksamheterna. Som HR-specialist i Bromölla kommun får du möjlighet att arbeta med personalfrågor inom hela personalområdet. Den lilla kommunen skapar korta beslutsvägar och ger möjlighet till stort inflytande. Du kommer huvudsakligen att arbeta som stöd till ett av verksamhetsområdena Utbildning alternativt Stöd & omsorg, med såväl strategiska som operativa HR-frågor. Stöd till kommunala bolag och kommunalförbund kan också bli aktuellt. Med din sakkunskap är du rådgivande och delaktig i processer inom arbetsrätt, rehabilitering, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, organisationsutveckling med mera. Du leder också interna utbildningsaktiviteter inom HR-området för chefer, medarbetare och fackliga företrädare. Hos oss arbetar du med frihet under ansvar och kommer att delta i olika strategiska utvecklingsarbeten inom personalenheten.

Budget och skuldrådgivare m.m

11 februari 2019

Placering: Individ- och familjeomsorgen Tjänsten består av olika utåtriktade delar inom kommunal verksamhet och är placerad inom Individ och familjeomsorgen. Budget- och skuldrådgivning innefattar budgetrådgivning, stöd i skuldsaneringsprocessen samt utåtriktat arbete. Budget- och skuldrådgivarna arbetar med kvalificerad rådgivning vilket ställer höga krav på specifik yrkeskompetens och förmåga att möta människor som ofta befinner sig i en akut krissituation. Folköl, tobak och serveringstillstånd, inom området hanterar du allt ifrån ansökan till tillsyn. Vilket innebär att det förkommer visst arbetet på kvällstid och helger. I tjänsten igår även att hantera dödsboanmälningar. Detta är en enklare boutredning som under vissa förutsättningar kan ersätta den bouppteckning som dödsboet annars har att upprätta. Vid dödsboanmälan får det inte finnas fast egendom eller tomträtt. Utöver ovanstående områden ansvarar du för att utreda och hantera obetalda vårdavgifter, inom Individ och familjeomsorgen, i samarbete med kommunens ekonomikontor. I tjänsten är det centralt att samarbeta internt inom kommunen och externt med olika företag och myndigheter. Du arbetar med ett helhetsperspektiv utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt.

Omsorg funktionsnedsättning och Socialpsykiatrin söker semestervikarier.

18 december 2018

Placering: Gruppboende, serviceboende, korttidstillsyn, personlig assistans samt träffpunkten och boendestöd. Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor! Allt arbete utgår från att sätta brukarens behov, önskemål och förutsättningar i centrum. Ge stöd, service och omsorg till den enskilde i vardagen och på fritiden. Det kan ingå vissa sjukvårdande insatser på delegation samt hygienarbete. Ange vilket område du önskar anställning inom. En arbetsdag är sällan den andra lik. du kan göra allt från att stötta en brukare med att städa, handla, laga mat, duscha eller åka på marknader, konsert m.m. Endast fantasin sätter gränsen!

Semestervikarie till Äldreomsorgen

17 december 2018

Placering: Äldreomsorgen Omvårdnadsarbete i äldreomsorgen innebär att stötta och hjälpa medborgare i den egna bostaden, korttiden eller i äldreboende. Inom äldreomsorgen i Bromölla har vi stort medborgarefokus med hög kvalitet och gott arbetsklimat i centrum.