3-4 Boendestödjare

12 februari 2018

Placering: Omsorg funktionsnedsättning Bromölla kommun kommer att starta en ny gruppbostad i Näsum. Vill du vara med från början? Planeringen är att byggnationen är färdigställd i september 2018. Gruppbostad kommer att inrymma 6 brukare. Daglig verksamhet kommer att finnas i nära anslutning till gruppbostaden. Gruppbostaden består av 2 småhus och en bas med 4 lägenheter. Inflyttning kommer att ske i oktober 2018. Du som arbetar som boendestödjare i denna nybyggda gruppbostad kommer även att arbeta på daglig verksamhet. Allt arbete utgår från att sätta brukarens behov, önskemål och förutsättningar i centrum. Ge stöd, service och omsorg till den enskilde i vardagen och på fritiden. Det kan ingå vissa sjukvårdande insatser på delegation samt hygienarbete. En arbetsdag är sällan den andra lik. Du kan göra allt från att stötta en brukare med att städa, handla, laga mat och duscha. Du kommer att arbeta med brukarnas dagliga verksamheter, det kan vara individuella aktiviteter på daglig verksamhet eller gemensamma aktiviter för samtliga brukare på daglig verksamhet.

Undersköterska till hemtjänsten i Bromölla

06 februari 2018

Placering: Hemtjänsten Centrala och Västra gruppen. Rollen som undersköterska i hemtjänsten innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för medborgarna i Bromölla. Du ingår i ett arbetslag som i teamanda arbetar för att tillgodose biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen till ett antal medborgare i ordinärt boende. Det professionella förhållningssättet är en självklarhet hos oss, såväl i form av gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor som i arbetet med omvårdnadsuppgifter och service. Vi söker en person som är duktig på att bygga relationer, alltid har ett gott bemötande gentemot medborgare och arbetskamrater, har god initiativ- och samarbetsförmåga samt ett brinnande intresse för att arbeta med äldre. I Bromölla tänker man annorlunda när det gäller Hemtjänst! Eftersom vi i arbetar i små team med ansvar för ett mindre antal medborgare så är kontinuiteten hög. Du har stort ansvar för att tillsammans med ditt team planera dagen så att medboragren får det bästa av oss. Vi arbetar med medborgarfokus, vi har hela tiden medborgarens behov och önskemål i centrum. Det resulterar i nöjda medborgare och nöjda medarbetare. Vill du arbeta med hemtjänst på ett sätt som är unikt i Sverige, vara med och fortsätta utveckla hemtjänsten i Bromölla? Skicka in en ansökan till oss!

Förskolechef

30 januari 2018

Placering: Bromölla kommun/Törnsångarens och Backsippans förskola Törnsångarens förskola är en förskola med åtta avdelningar inklusive nattverksamhet, Backsippans förskola är en treavdelningsförskola. Arbetsklimatet genomsyras av öppenhet och delaktighet med kreativa och engagerade medarbetare. Bromölla kommun har en hög andel förskollärare i sin verksamhet och all personal har schemalagd utvecklingstid. I Bromölla kommun skapar vi framtidens förskola. Hos oss väntar ett spännande och utmanande arbete. Vår gemensamma vision är att alla barn ska lyckas i livet. För att nå dit arbetar vi med fokus på inkluderande lärmiljöer och ett tydligt ledarskap. Som förskolechef förväntas du prioritera det pedagogiskt ledarskapet för att stimulera den pedagogiska utvecklingen. Du har högt ställda förväntningar på alla i verksamheten. Utvecklingen mot ökad måluppfyllelse/kvalitet kräver av dig att du arbetar målinriktat, har ett analytiskt och strategiskt synsätt och att du har förmågan att på ett öppet, lyhört och prestiglöst sätt kommunicera detta med dina kollegor och medarbetare. Vi ser olikhet som en tillgång i verksamheten, tydliga förväntningar på alla, en lärmiljö som präglas av struktur, trygghet och glädje samt att det kollegiala lärande ska vara navet i vårt utvecklingsarbete. I uppdraget som förskolechef har du ansvar för såväl barn som personal samt förskolans ekonomi. Du har tillgång till ledningsstöd i form av administrativt stöd på 50 % på dina förskolor samt från kommunens ekonomi- och personalenhet.

Omsorg funktionsnedsättning och Socialpsykiatrin söker semestervikarier.

12 januari 2018

Placering: Gruppboende, serviceboende, korttidstillsyn, personlig assistans samt träffpunkten och boendestöd. Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor! Allt arbete utgår från att sätta brukarens behov, önskemål och förutsättningar i centrum. Ge stöd, service och omsorg till den enskilde i vardagen och på fritiden. Det kan ingå vissa sjukvårdande insatser på delegation samt hygienarbete. Ange vilket område du önskar anställning inom. En arbetsdag är sällan den andra lik. Du kan göra allt från att stötta en brukare med att städa, handla, laga mat, duscha eller åka på marknader, konsert m.m. Endast fantasin sätter gränsen!

Semestervikarie till Äldreomsorgen

08 januari 2018

Placering: Äldreomsorgen Omvårdnadsarbete i äldreomsorgen innebär att stötta och hjälpa medborgare i den egna bostaden, korttiden eller i äldreboende. Inom äldreomsorgen i Bromölla har vi stort medborgarefokus med hög kvalitet och gott arbetsklimat i centrum.