Lärare med inriktning fritidshem

09 juni 2023

Vi söker lärare med inriktning fritidshem som vill vara med och forma samt utveckla vårt fritidshem. Alvikenskolan är en F-6 skola med cirka 410 elever och fem fritidshemsavdelningar. Ditt uppdrag bygger på att du kan skapa goda förutsättningar för elevens lärande i samarbete med andra pedagoger på skolan. Du kommer att ha ett nära samarbete med skolans pedagoger och arbetslaget på fritidshemmet. Vi tror på det kollegiala lärandet.

Parkarbetare

05 juni 2023

I rollen som parkarbetare i Bromölla kommun har du tillsammans med övriga medarbetare på Kommunteknik till uppdrag att förvalta och utveckla Bromölla kommuns park-, natur- och gatumark. Du kommer arbeta självständigt och i grupp samt verksamhetsövergripande.

Semestervikariat HSL- Undersköterska

01 juni 2023

Till Hemsjukvården söker vi inför sommaren 2023 en erfaren undersköterska vilken stöttar sjuksköterskorna och utför insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen såväl i ordinärt som i särskilt boende. Vi erbjuder ett omväxlande och givande arbete där du på delegerat ansvar utför dina arbetsuppgifter. Som undersköterska hos oss inom hemsjukvården kommer du att ha ett nära samarbete med sjuksköterskorna och med övrig legitimerad personal såsom arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Du utför HSL-inriktade arbetsuppgifter vilket innefattar patientbesök där du bland annat efter delegeringar lämnar ut dosrullar, iordningställer dosetter, genomför provtagningar och såromläggningar etc. Vi arbetar omsorgsfullt och professionellt i nära samverkan med patient, anhöriga, omvårdnadspersonal inom hemtjänst och på särskilt boende samt med andra aktörer såsom primärvård med mera.

Legitimerade fysioterapeuter och arbetsterapeuter

31 maj 2023

Hos oss är den kollegiala dialogen och att vara en lärande organisation är viktiga delar som har hög prioritet. Vi har ur dessa syften möten tillsammans varje vecka och vi har ett nära samarbete med varandra där vi drar lärdom av varandras erfarenheter och kompetenser. Utöver den egna gruppen ingår vi även i större team med övriga professioner såsom sjuksköterskor, biståndshandläggare, enhetschefer med flera. Arbetet hos oss erbjuder flexibilitet och variation. Vi finns i en gemensam hälso- och sjukvårdsgrupp och är samlade under två enhetschefer i ett samledarskap. Hela gruppen utgår från gemensamma lokaler belägna i centrala Bromölla. Vi fördelar arbetet över kommunen och ansvarar själva för upplägg och planering av arbetet. Som arbets- och fysioterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter i åldersgruppen 20 år och uppåt. Arbetet omfattar bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt. Arbetsterapeuterna gör bedömning och skriver intyg för bostadsanpassning och båda professionerna deltar i vårdplanering. I verksamheten bedrivs också handledning utifrån det arbetsterapeutiska- och fysioterapeutiska perspektivet. Att medverka till god arbetsmiljö samt bidra till verksamhetens utveckling är också en given del i arbetet.

Undersköterska till korttidsboende - Korsvångsgården

31 maj 2023

Nu söker vi engagerade medarbetare till vårt korttidsboende Fyren, på Korsvångsgården. Som undersköterska arbetar du utifrån Bromölla Kommuns värdegrund där bemötande är en viktig grund för god kvalitet i vår verksamhet. Vi ska förmedla trygghet och säkerställa att varje individ blir sedd i alla möten. Det innebär omtanke och medkänsla samt intresse och lyhördhet för individen. Vårt arbete utgår ifrån varje individs behov och önskemål. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen, och i arbetet utförs även arbetsuppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen, efter delegering från sjuksköterska. Du kommer till en trevlig arbetsplats med kompetenta och duktiga kollegor där du får möjlighet att utvecklas. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och vi arbetar med kvalitetsregister såsom BPSD och Senior Alert. Vi dokumenterar i journalsystemet Treserva.

Distriktssköterska/ Sjuksköterska till korttidsboendet Fyren

31 maj 2023

I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet med den enskilde patienten, dess närstående och ditt team. I teamet ingår enhetschef, arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal. Du bedömer, planerar och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Du leder och fördelar omvårdnadsarbetet samt handleder omvårdnadspersonalen och delegerar arbetsuppgifter. Hos oss blir du en del i ett härligt team av sjuksköterskor och distriktssköterskor, där vi är ca 25 kollegor som samarbetar och utbyter erfarenheter. Vi bedriver kvalitets- och förbättringsarbeten inom flera områden. Vi arbetar med kompetensutveckling och är öppna för att pröva nya arbetssätt. Verksamheten utvecklas dynamiskt i ett fint samarbete mellan chef och medarbetare. Den kollegiala dialogen har hög prioritet där vi har sjuksköterskemöte varje vecka.

Semestervikarier till Omsorg funktionsnedsättning

27 december 2022

Vill du hjälpa oss att göra skillnad i människors vardag? Vara stöttepelaren i våra brukares vardag i allt från omvårdnad till fritid och hushållssysslor. Nu söker vi dig som under sommarmånaderna vill vara del av teamet som utför ett av Sveriges viktigaste arbeten inom omsorg funktionsnedsättning. Vill du veta mer om vad arbetet hos oss innebär titta gärna på filmen från några av våra verksamheter.

Semestervikarier till Äldreomsorgen

27 december 2022

Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad i människors vardag under sommaren. Som semestervikarie i äldreomsorgen hjälper du våra medborgare i det vardagliga livet. Du arbetar med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Inom äldreomsorgen kan du antingen arbeta på ett vård- och omsorgsboende eller i hemtjänst. Inom båda verksamheterna hjälper du äldre personer med bland annat vardagliga sysslor, aktiviteter, personlig hygien och medicin. Inom hemtjänsten arbetar du oftast ensam och besöker flera olika personer under en dag. Därför är det ett krav att du ska kunna färdas med cykel och bil. I arbetet kommer du även att utföra dokumentation. Inom äldreomsorgen i Bromölla har vi stort medborgarfokus med hög kvalitet och gott arbetsklimat i centrum. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du får möta personer som är i behov av ditt stöd.