Distriktsköterska/sjuksköterska - kvällstjänstgöring

15 september 2023

Vi vill bli fler och söker nu sjuksköterska med intresse och engagemang av att arbeta kväll med hela Bromölla Kommun som upptagningsområde. Du arbetar tillsammans med sjuksköterskekollega. Arbetet innebär att du åker ut på planerade och akuta sjukvårdsuppdrag under jourtid. Du bedömer, planerar och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser, akuta och planerade, samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Du leder och fördelar omvårdnadsarbetet samt handleder omvårdnadspersonalen. Hos oss blir du en del i ett härligt team av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, där vi är ca 25 kollegor som samarbetar och utbyter erfarenheter. Vid enheten finns två specialistundersköterskor samt en välfungerande rehaborganisation bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter. Vi bedriver kvalitets- och förbättringsarbeten inom flera områden. Vi brinner för kompetensutveckling och är öppna för att pröva nya arbetssätt. Verksamheten utvecklas dynamiskt i ett fint samarbete mellan chef och medarbetare. Den kollegiala dialogen har hög prioritet där vi har sjuksköterskemöte varje vecka.

En stödpedagog sökes till gruppbostad

13 september 2023

Omsorg funktionsnedsättning söker ny medarbetare till Gonarps gruppbostad belägen i natursköna Näsum. Gonarps gruppbostad öppnades hösten 2018 och ligger fint lantlig miljö. Gruppbostaden består av sex stycken lägenheter samt ett gemensamhetsutrymme och en personallägenhet. På Gonarps gruppbostad arbetar vi utifrån ett lågaffektivt bemötande med stor fokus på tydliggörande pedagogik. Viktigt för oss är att du är bekväm med att ta ett stort ansvar i ditt arbete med en stor dos av sunt förnuft. Du ska sträva efter att tillsammans med dina kollegor utveckla en trygg vardag för våra brukare, därmed är det viktigt att du kan se brukarens perspektiv och anpassa ditt arbetssätt därefter. Att arbeta på Gonarp är utmanande och inspirerande, vi ser gärna att du som söker har ett genuint intresse för att utveckla dig själv, hand i hand med oss som verksamhet.

Svenska som andraspråk lärare, åk 4-6

13 september 2023

Nu söker vi en ny Svenska som andraspråk lärare till Dalaskolan Norra. Du är ansvarig för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet inom Sva-undervisningen. I tjänsten ingår det att du är en naturlig del i arbetslaget. I arbetet ingår det täta uppföljningar med hemmet, håller i utvecklingssamtalen för dina elever.

Legitimerad Psykolog

13 september 2023

I Bromölla kommun söker vi nu en psykolog som vill vara med i att fortsätta utveckla vårt arbete med målet att alla ska lyckas! Den psykologiska delen av barn- och elevhälsan spelar en viktig roll för att skapa goda förutsättningar för barn och elever. Uppdragets fokus är främst främjande och förebyggande. Du förväntas omsätta dina kunskaper om psykisk hälsa, ohälsa, lärande och utveckling. Tyngdpunkten ligger på att stödja barns och elevers utveckling mot utbildningens mål. Detta gör du genom handledning och konsultation till verksamheternas personal på organisations-, grupp- och individnivå. Du arbetar också med kartläggningar, bedömningar och utredningar av skolrelaterad karaktär. I uppdraget ingår att utföra psykologbedömningar inför eventuellt mottagande i den anpassade grund- och gymnasieskolan. Du kommer också bidra till strukturerat främjandearbete inom utbildnings olika verksamheter. Detta sker även i samverkan med andra aktörer inom kommunen och regionen. Tjänsten är centralt placerad i kommunen där ett nära samarbete med övriga barn- och elevhälsan bedrivs. Vi strävar efter ett verksamhets- och barn/elevnära arbete. Det är därför viktigt att du är relationsskapande i ditt arbete och att du gör dig känd för barn/elever och personal.

Stödassistent till Daglig verksamhet

12 september 2023

Som stödassistent hos oss, handleder du deltagarna i deras dagliga verksamhet. Rollen som stödassistent innebär ett brukarnära arbete där du vägleder deltagarna i deras arbete. Verksamheten drivs utifrån deltagarens förmågor och behov och du som stödassistent ansvarar, tillsammans med övrig personal, för att planera och genomföra aktiviteter utifrån detta. Det är viktigt att kunna möta deltagaren behov gällande kommunikation.

Socialsekreterare och barnsekreterare

23 augusti 2023

Socialsekreterare Som utredande socialsekreterare arbetar du med att utreda barns och deras föräldrars behov av insatser, både enligt SoL och LVU. Ditt huvudsakliga uppdrag innebär att bedriva utredningar samt att genomföra uppföljningar och omprövningar av insatser. I utredningsarbetet ingår även samverkan med barnets nätverk och att bedriva motivationsarbete med familjen. Arbetet innebär ett kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete, som präglas av ett gott bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet och innebär stor variation och omväxling. Vi värdesätter barn och föräldrars synpunkter och åsikter och vi arbetar för att barnen ska vara delaktiga i sina utredningar och uppföljningar. Barnsekreterare Som barnsekreterare arbetar du med att handlägga och följa upp vården av barn och ungdomar som är placerade i familjehem och på institution. Du kommer att jobba nära det placerade barnet, dennes privata och professionella nätverk. Främst sker arbetet genom regelbundna besök i familjehemmet, enskilda samtal med barnet samt genom samtal med vårdnadshavarna och/eller andra viktiga personer i barnets nätverk. I arbetet ingår även att utreda frågor som rör oro för barnet, att göra skyddsbedömningar, begäran om hemflytt samt att var sjätte månad överväga/ompröva vården. Du kommer att ha ett nära samarbete med våra familjehemssekreterare. Vi arbetar med myndighetsutövning utifrån SoL och LVU. Kortare och längre resor förekommer i tjänsten.

Timvikarier till Alvikenskolan

21 augusti 2023

Vi söker dig som vill arbeta hos oss på Alvikenskolan som timvikarie. Du ersätter ordinarie pedagoger vid deras frånvaro. Centralt i Bromölla ligger Alvikenskolan som är en F-6 skola där ca 420 elever och 50 vuxna arbetar tillsammans. Skolverksamheten är uppdelad i åldershomogena klasser från F-klass till åk 6. Skollokalerna delas med fem fritidsavdelningar som tar emot eleverna på morgon- och eftermiddagstid samt under loven. Vi har även en fritidsklubb för de äldre eleverna.