Undersköterska dag/kväll/helgtjänstgöring

16 januari 2019

Placering: Öllerbacka säbo, Bromölla kommun. Du kommer att arbeta med omvårdnad, läkemedelshantering, dokumentation och rapportering samt genomförandeplaner som är upprättade efter hyresgästens behov. Värdegrunden är synlig i vårt arbete och våra centrala honnörsord är; • Gott bemötande - I Bromölla kommun har vi en välkomnande attityd, i alla möten är vi professionella, vänliga och respektfulla. • Delaktighet - Vi är alla en del av helheten och vi bidrar med kunskap, erfarenhet och engagemang för kommunens fortsatta utveckling. • Mod - Utifrån medborgarnas behov vågar vi välja nya arbetssätt och alternativa lösningar för att genomföra vårt uppdrag. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar med kvalitetsregister såsom BPSD och Senior Alert. Du kommer att ingå i ett team bestående av enhetschef, undersköterska, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut, där vi alltid utgår från hyresgästens behov och önskemål. Vi dokumenterar i vårt verksamhetsprogram Treserva.

Elevassistent/ resurs

15 januari 2019

Placering: Dalaskolan Norra, Grundskolan I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en elevassistent/ resurs för arbete i åk 1-6 samt Fritidshem under ht-18. Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och löser konfliker på ett konstruktivt sätt. Du har god erfarenhet av elever med neuropsykiatriska funktionshinder, NPF. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du ska vara behjälplig för elever i behov av särskilt stöd, där ditt bemötande och relationsskapande är en viktig förmåga. Du har ett lågaffektivt förhållningssätt och bemötande gentemot elever. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna. Alltid med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kolleger driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Sjuksköterska

15 januari 2019

Placering: Särskilt boende med 16 platser, Bromölla kommun Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta som sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Tjänsten innefattar ett rullande schema om 10 veckor, mestadels dagtidsarbete samt arbete var femte helg. Du kommer att jobba som omvårdnadsansvarig på ett särskilt boende med 16 boendeplatser. I arbetsuppgifterna ingår att planera och strukturera arbetet med den enskilde patienten, dess närstående och ditt team. I teamet ingår enhetschef, arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal. Du bedömer, planerar och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Du leder och fördelar omvårdnadsarbetet samt handleder omvårdnadspersonalen. Det finns ett väl fungerande samarbete och närhet till kollegor inom ditt område och andra yrkesprofessioner för rådgivning och utbyte av kompetens. Vi erbjuder individuell bredvidgång, tillgång till mentor och friskvårdsbidrag.

Undersköterska

15 januari 2019

Placering: Brogårdens äldreboende Att arbeta på Brogårdens äldreboende innebär allmänt förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg. Arbetet avser dag, kväll och helgtjänstgöring. Vi arbetar ansvarsfullt med kontaktmannaskapet där vi har medborgaren i focus. Du kommer att ingå i ett team bestående av enhetschef, undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut, där vi alltid utgår ifrån våra hyresgästers behov och önskemål. Vi kan erbjuda dig ett roligt och flexibelt arbete med kontinuerlig kompetensförsörjning.

Undersköterska till hemtjänsten

09 januari 2019

Placering: Hemtjänsten Bromölla, Centrala/Västra samt till Norra/Östra gruppen. Rollen som undersköterska i hemtjänsten innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för medborgarna i Bromölla. Du ingår i ett arbetslag som i teamanda arbetar för att tillgodose bistånd enligt socialtjänstlagen till medborgare i ordinärt boende. Det professionella förhållningssättet är en självklarhet hos oss, såväl i form av gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor som i arbetet med omvårdnadsuppgifter och service. Vi söker en person som är duktig på att bygga relationer, alltid har ett gott bemötande gentemot medborgare och arbetskamrater, har god initiativ- och samarbetsförmåga samt ett brinnande intresse för att arbeta med äldre. Hemtjänsten i Bromölla har under de senaste åren genomgått ett stort förändringsarbete. Vi har hela tiden ett systemtänk. I vårt utvecklingsarbete frågade vi medborgarna vad som var viktigt för dem. De ville bland annat ha en hög kontinuitet, att vi är ett fåtal som kommer till dem. Vi jobbar nu ständigt efter medborgarfokus, där vi hela tiden har medborgarens behov och önskemål i centrum. Vi trivs otroligt bra med att arbeta på detta sätt och när vi mäter nöjdheten hos våra medborgare får vi goda resultat. Vill du veta mer och är intresserad av att ingå i ett av våra team, tveka inte att söka!

Vikariat Personlig assistent sökes till man

07 januari 2019

Placering: I ordinärt boende i Bromölla tätort Allt arbete utgår från att sätta den enskildes behov, önskemål, resurser och förutsättningar i centrum. Ge stöd, service och omsorg till den enskilde i vardagen. Att arbeta som personlig assistent ställer stort krav på assistenten att känna av den enskilde och motivera till att bibehålla de funktioner som finns. Omvårdnadsarbete förekommer. Arbetet är förlagt dag, kväll samt journatt.

Lärare till särskild undervisningsgrupp

19 december 2018

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill vara med och forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 420 elever.Vi är en skola som har mål att ge eleverna trygghet och goda kunskaper. Vi söker dig som vill arbeta i Alvikenskolans två särskilda undervisningsgrupper. Uppdraget bygger på att du kan skapa goda förutsättningar för elevens lärande i samarbete med pedagoger på skolan. Du kommer att ha ett tätt samarbete med arbetslaget och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. Rekrytering sker löpande.

Omsorg funktionsnedsättning och Socialpsykiatrin söker semestervikarier.

18 december 2018

Placering: Gruppboende, serviceboende, korttidstillsyn, personlig assistans samt träffpunkten och boendestöd. Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor! Allt arbete utgår från att sätta brukarens behov, önskemål och förutsättningar i centrum. Ge stöd, service och omsorg till den enskilde i vardagen och på fritiden. Det kan ingå vissa sjukvårdande insatser på delegation samt hygienarbete. Ange vilket område du önskar anställning inom. En arbetsdag är sällan den andra lik. du kan göra allt från att stötta en brukare med att städa, handla, laga mat, duscha eller åka på marknader, konsert m.m. Endast fantasin sätter gränsen!

Semestervikarie till Äldreomsorgen

17 december 2018

Placering: Äldreomsorgen Omvårdnadsarbete i äldreomsorgen innebär att stötta och hjälpa medborgare i den egna bostaden, korttiden eller i äldreboende. Inom äldreomsorgen i Bromölla har vi stort medborgarefokus med hög kvalitet och gott arbetsklimat i centrum.

Grundskollärare 1-7, åk 4-6

07 december 2018

Placering: Alvikenskolan Vi söker dig som vill vara med att forma och utveckla Alvikenskolan som är en F-6 skola med ca 415 elever. Vi söker en lärare som har behörighet att undervisa i årskurserna 4-6. Du kommer att ha ett tätt samarbete med ditt arbetslag och vi tror på det kollegiala lärandet. Du har ett stort engagemang och är väl medveten om skolans uppdrag. I tjänsten ingår mentorskap och du kommer att samarbetar på en skola som har som mål att ge elever trygghet och goda kunskaper genom ett tydligt ledarskap i klassrummet. Rekrytering sker löpande.