Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Medverkan kulturhelg

Medverkan kulturhelg

Vill du eller din förening medverka till ett spännande program under kulturhelgen 2023?

Medverkan

 • Föreningar, sammanslutningar, enskilda aktörer, kommunala enheter med flera är välkomna att delta och bidra till programmet.
 • Aktiviteter/arrangemang kan förläggas under helgen den 10 november - 12 november.
 • Vi hoppas vi att hela Bromölla kommun ska myllra av kultur. Naturligt kommer mycket samlas centralt i kommunen, men har ni er verksamhet utanför centralorten är det trevligt om ni deltar där, exempelvis har öppet i era lokaler.

Det här gör du/ni som arrangör

 • Aktörer som vill delta står som arrangörer och ansvarar för sina egna aktiviteter/arrangemang.
 • Aktiviteter/arrangemang ska vara riktade till allmänheten och i huvudsak bestå av någon form av kulturyttring.
 • Behöver ni som arrangör ta betalt går det bra.
 • Ansvarig arrangör söker eventuella tillstånd, såsom polistillstånd för offentliga platser.
 • Ansvarig arrangör tar fram text- och bildunderlag till marknadsföring.
 • Vill du/ni bolla idéer eller ha råd och stöd stöttar kulturenheten på olika sätt för att du/ni ska kunna genomföra aktiviteten/arrangemanget.

Bra att tänka på som arrangör!

 • Anmäl er programpunkt senast 10 september, men ta gärna kontakt med oss så snart du vet att du är intresserade av att vara med. Anmäl programpunkt.
 • Ge aktiviteten/arrangemanget ett passande namn.
 • Skriv en lockande text som ger en bra beskrivning av arrangemanget. Glöm inte datum, tid, plats och målgrupp.
 • Välj en bild som passar och känns inbjudande.

Detta gör Bromölla kommun

 • Bromölla kommun är huvudarrangör för kulturhelgen och kulturenheten kommer att samordna, bjuda in till möten, vara bollplank och stå för marknadsföring av hela arrangemanget. Vi kan också föreslå samverkansparter och komma med råd och stöd.
 • Finns intresse hos enskilda kulturaktörer att till exempel arrangera en gemensam utställning/mässa kan vi i viss mån hjälpa till med samordning.
 • Eventuellt kan vi erbjuda kommunala lokaler kostnadsfritt (detta beror på efterfrågan och fördelningslösningar).
 • Föreningar har möjlighet att söka projekt- och arrangörsbidrag från kommunen för aktiviteter som ligger utanför den ordinarie verksamheten (det vill säga arrangemang eller verksamhet som man inte redan erhåller verksamhetsbidrag för). Sök här.
 • Övriga kommunala enheter kommer i olika utsträckning att vara arrangörer och förlägga verksamhet och kulturaktiviteter under kulturhelgen.

Viktiga datum

 • 1 januari 2023 - Öppnar möjligheten för föreningar att söka extra bidrag från Bromölla kommun (projekt- och arrangörsbidrag). Ju snarare vi har er ansökan desto bättre. Sök här.
 • Onsdag 16 augusti kl 13.30-15 - Kulturmingel på Kulturpunkten
 • 10 september - Deadline för att anmäla programpunkter Anmäl programpunkt.
 • 10 oktober - Program klart
 • 10-12 november - Kulturhelg 2023

Bakgrund och Syfte

Vi vill ta vara på den kraft och det engagemang som finns i den lokala samverkan i Bromölla kommun, och utifrån de möjligheter vi har skapa ett gemensamt arrangemang. Syftet med en kulturhelg i Bromölla kommun är att visa och lyfta kulturen i en gemensam kontext, öka samverkan lokalt, synliggöra det lokala kultur- och föreningslivet samt att erbjuda olika kulturupplevelser. Vi hoppas på ett härligt smörgåsbord av lokal kultur!

Vi tar sikte på Bromöllas kulturhelg i november 2023 och hoppas att ni vill vara med och tillsammans visa vad Bromölla kommuns kulturliv har att erbjuda!


Vill du stå med på utskickslistan för planeringen av kulturhelgen och bli uppdaterad kring vad som är på gång. Skicka ett mejl till Linnea eller Ola, så lägger vi till dig. 

Kontakt

Linnea Liliekvist
Kulturstrateg
0456-82 22 58
(SMS 0709-17 12 58)
linnea.liliekvist@bromolla.se

Ola Persson
Kultursamordnare
0456-82 21 52
(SMS 0709-17 12 95)
ola.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 augusti 2023