Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Grävskopa i arbete vid bostadshus

Gräva och schakta

För att få utföra grävarbete eller schakta på kommunens mark krävs tillstånd från oss. Påverkas trafiken eller parkeringar av arbetet behöver du också fylla i en trafikanordningsplan.

Grävningsansökan

För att få gräva i kommunens gator och parkområden krävs ett grävningstillstånd. Senast en månad innan planerad arbetsstart ska en ansökan skickas till Tekniska enheten tekniska@bromolla.se.

Ansökan om grävningstillstånd samt TA-plan
Samtliga uppgifter i ansökningsblanketten ska fyllas i och ritning samt TA-plan enligt bilaga 2 ska bifogas. Observera att handläggningstiden uppgår till maximalt 3 veckor.

En administrationsavgift på 1500 kr debiteras för ansökan om grävningstillstånd. 

Taxa för återställningsarbeten i gatumark och allmän mark

Trafikordningsplan

Om du helt eller delvis behöver stänga av en gata, en väg eller en eller flera parkeringsplatser måste du även göra en trafikanordningsplan. Vid akuta arbeten ska arbetet anmälas och redovisas genom inlämnande av trafikanordningsplan i efterhand.

Gatuarbete i tätort - Handbok till stöd för planering och genomförande (SKR)

Kontakt

Christer Björk
Gatuingenjör
0456-82 22 79
(SMS 0709-17 12 79)
christer.bjork@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 november 2021