Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Serveringstillstånd

Med servering menas att alkoholhaltiga drycker tillhandahålls mot betalning (Alkohollagen 3 kap 1 § och 8 kap 2 §, 1 och 2 st).

”Serveringstillståndet kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under viss tidsperiod (stadigvarande tillstånd). Tillstånd kan även avse en enstaka tidsperiod eller annat enstaka tillfälle. Stadigvarande tillstånd gäller tillsvidare. Tillståndsmyndigheten får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till en viss tid." (2010:1622).

"I samband med beslutet om serveringstillstånd eller senare får tillståndsmyndigheten meddela de villkor som behövs".

För att få tillstånd krävs

  • att den sökande är lämplig och
  • att lokalen är godkänd enligt myndighetskrav.

Enligt Alkohollagen finns vidare krav på mat. Detta innebär att det ska finnas en meny med ett varierat utbud av fisk, kött och vegetariska rätter samt att lagad mat erbjuds under hela serveringstiden.

Stadigvarande tillstånd

Ett stadigvarande tillstånd är serveringstillstånd till allmänheten eller till slutna sällskap som gäller tillsvidare.

Tillfälliga tillstånd

Tillfälliga tillstånd är serveringstillstånd till allmänheten eller till slutna sällskap avseende enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.

Ansöknings- och tillsyningsavgifter för serveringstillstånd

Avgift ska betalas till kommunens bankgiro 674-1094.

Ansökningsavgift permanenta tillstånd  
Nyansökan 4 100 kr
Provsamakningstillstånd 3 000 kr
Utvidgat tillstånd (lokal, dryckesslag) 3 000 kr
Utökad serveringstid 1 200 kr
Ändring i driftsform eller byte av delägare 3 500 kr
Tillstånd för gemensam serveringsyta 2 500 kr
Avgifter tillfälliga tillstånd  
Tillfälliga serveringstillstånd för allmänheten 3 800 kr
Provsmakningstillstånd för partihandlare 4 500 kr
Servering till slutna sällskap  
Stadigvarande tillstånd 3 000 kr
Tillfälliga tillstånd    500 kr
Cateringtillstånd 4 000 kr
Kunskapsprov  
Ansökan om stadigvarande servering till allmänheten och stadigvarande cateringverksamhet 3 000 kr
Omprov 2 700 kr
Ansökan om tillfällig servering till allmänheten och stadigvarande servering till slutna sällskap 2 700 kr
Ansökan om tillfällig servering till slutna sällskap 2 500 kr
Ansökan om pausservering och för provsmakning av alkoholdrycker 2 500 kr
Fast tillsynsavgift  
Fast tillsynsavgift. Avgiften avser alkoholservering året runt eller under
viss tidsperiod till allmänheten och slutna sällskap.
700 kr/år
Rörlig tillsynsavgift/år  
Årsomsättning alkoholförsäljning Avgift/år
- 250 000 1 200 kr
250 001 - 500 000 2 400 kr
500 001 - 1 000 000 3 500 kr
1 000 001 - 2 000 000 4 700 kr
2 000 001 - 4 000 000 5 800 kr
4 000 001 - 7 000 kr
Sidan senast uppdaterad: den 26 augusti 2019