Självservice

Här finns digitala tjänster som du kan utföra via kommunens webbplats dygnet runt.

E-tjänst
Anmäl kontaktuppgifter för förtroendevalda

Du som är förtroendevald behöver lämna och hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade.

E-tjänst
Anmäl ägarbyte för avfallshämtning

Vid överlåtelse av fastighet ska ägarbyte för fastighetens avfallsabonnemang anmälas....

E-tjänst
Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Här kan du som är rörelsehindrad ansöka eller förnya parkeringstillstånd.

E-tjänst
Ansök om trädfällning

Här kan du ansöka om att Bromölla kommun ska fälla eller beskära träd samt röja sly p...

E-tjänst
Val av moderna språk

Under vårterminen i åk 5 är det dags för eleverna att göra sitt första språkval i mod...

Resultat per sida: