Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Bild på Tina, Sussie och Susanne som arbetar med Hela vägen

Hela vägen

Vågar du ta din arbetsplats Hela Vägen? Vill din arbetsplats utveckla nya superkrafter? Hur mycket kan din arbetsplats om NPF och antidiskrimineringsarbete i praktiken?

Hela vägen är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Kommunförbundet Skåne från maj 2018 till april 2021. Bromölla kommun, Klippans kommun och Vellinge kommun deltar i projektet och målet är att resultaten och kunskapshöjande insatser ska spridas i hela Skåne och i de Blekingska kommuner som ingår i gymnasiesamverkansavtalet.

Projektet inriktar sig mot unga och unga vuxna i åldern 16-29 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såväl som de arbetsgivare som kan anställa målgruppen. De unga/unga vuxna får det stöd som krävs för att komma ut i arbete eller studier parallellt som arbetsgivarna erbjuds ett brett stöd vid anställningar och kompetenshöjande insatser.

Målet med projektet är att samtliga deltagare ska befinna sig i ett innanförskap (i studier, arbete eller praktik) efter projektets slut samtidigt som kunskapsnivån kring målgruppen höjts och därmed också arbetsgivarnas attityder till att anställa dessa unga/unga vuxna personer med enorma styrkor.

Kontakt

Susanne Bäckman
Projektledare
0709-76 70 80
susanne.backman@bromolla.se

Susanne Westerdahl
Ungdomscoach
0709-17 14 69
susanne.westerdahl@bromolla.se

Kristina Svensson
Ungdomscach
0709-17 14 78
kristina.svensson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 januari 2019