Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Hela vägen

Vågar du ta din arbetsplats Hela Vägen? Vill din arbetsplats utveckla nya superkrafter? Hur mycket kan din arbetsplats om NPF och antidiskrimineringsarbete i praktiken?

Hela vägen är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Kommunförbundet Skåne från maj 2018 till april 2021. Bromölla kommun, Klippans kommun och Vellinge kommun deltar i projektet och målet är att resultaten och kunskapshöjande insatser ska spridas i hela Skåne och i de Blekingska kommuner som ingår i gymnasiesamverkansavtalet.

Projektet inriktar sig mot unga och unga vuxna i åldern 16-29 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såväl som de arbetsgivare som kan anställa målgruppen. De unga/unga vuxna får det stöd som krävs för att komma ut i arbete eller studier parallellt som arbetsgivarna erbjuds ett brett stöd vid anställningar och kompetenshöjande insatser.

Målet med projektet är att samtliga deltagare ska befinna sig i ett innanförskap (i studier, arbete eller praktik) efter projektets slut samtidigt som kunskapsnivån kring målgruppen höjts och därmed också arbetsgivarnas attityder till att anställa dessa unga/unga vuxna personer med enorma styrkor.

Kontakt

Carina Berg Johansson
Samordnare kommunalt aktivitetsansvar
0456-82 25 07
(SMS 0709-23 31 50)
carina.berg-johansson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 januari 2019