Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Avfall

Information till verksamheter om avfallshantering

Minimera mängden avfall

EU har som gemensamt mål att minska mängden avfall. Det som ändå uppkommer ska hanteras på ett bra sätt, genom återanvändning och därefter återvinning av material och energiutvinning. Deponering ska vara en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt.

Avfall från företag delas upp i hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt verksamhetsavfall

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Avfall som uppkommer som direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Hushållsavfallet är det som blir kvar när du sorterat ut dina förpackningar och kommer från till exempel personalutrymmen som toaletter och personalmatsal. Även papperkorgsavfall räknas som hushållsavfall. Allt restavfall och matavfall från restauranger och caféer klassas som hushållsavfall. Det är bara kommunen som har rätt att transportera hushållsavfallet. Kontakta Kundservice avfall för tecknande av abonnemang.

Länk avfallstaxan

Verksamhetsavfall

Övrigt avfall som uppkommer på en arbetsplats är verksamhetsavfall. Det kan till exempel vara produktionsspill och stora emballage. För hämtning av verksamhetsavfall kontakta ett företag som hanterar detta.

Exempel på verksamhetsavfall:

  • Avfall med producentansvar
  • Avfall till materialåtervinning
  • Farligt avfall
  • Brännbart avfall
  • Avfall till deponi

Det är du som bedriver verksamheten där avfallet uppkommer som ska se till att det hanteras på ett, ur hälso- och miljömässigt, godtagbart sätt.

Företagskort

Företag som har mindre mängd avfall kan köpa ett företagskort (fungerar på samma sätt som Åsenkortet gör för privatpersoner) och lämna avfallet på Åsens avfallsanläggning. Behöver du företagskort, kontakta personalen på Åsen. Glöm inte visa ditt kort när du är på Åsen.

Viktklass Pris exkl moms
Upp till 2 ton/år 1000 kr
2-4 ton/år 2000 kr
4-6 ton/år 4000 kr
6-8 ton/år 6000 kr

Ansökan företagarkort Åsens avfallscentral

Öppettider Åsen

Måndag: 7-18
Tisdag-fredag: 7-16
Lördag: 9-14

Det är stängt på Åsen söndagar, helgdagar, påskafton, midsommarafton, julafton samt nyårsafton. Öppet enligt ordinarie tid skärtorsdag, pingstafton, trettondagsafton samt valborgsmässoafton som inte infaller på en söndag.

Kontaktuppgifter:

Kundservice avfall     
0456-82 25 00    
avfall@bromolla.se

Katharina Olin      
Avfallsplanerare    
0456-82 21 15    
katharina.olin@bromolla.se

Åsens avfallsanläggning 
0456-82 25 21
avfallsanlaggning@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 23 april 2020