Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Svartbygge, olovligt byggande

Myndighetsnämnden ska ingripa så fort de får veta att något som strider mot plan- och bygglagen har skett. Då kan de utfärda ett föreläggande, som är ett beslut om att vissa åtgärder ska utföras. Kontakta alltid Myndighetsnämnden om du är osäker på om något strider mot plan- och bygglagen. Om någon bryter mot en byggbestämmelse ska Myndighetsnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) som är mycket hög.

Det kan till exempel vara om någon börjar bygga innan Myndighetsnämnden har lämnat startbesked när sådant krävs. Det kan också vara om någon, efter beslut från nämnden, inte tar bort en husvagn som är olovligt uppställd på tomten. 

Självservice

Ansök om bygglov, marklov, rivningslov, Anmäl åtgärder som inte är bygglovspliktiga. Ansök om förhandsbesked. Strandskyddsdispens.

E-tjänster Bygga och bo

Mina sidor Bygga och bo

Här kommer du in på Mina sidor och kan se meddelande och följa dina ärenden.

Mina sidor Bygga och bo

Kontakt

Anders Emgård
Byggnadsinspektör
0456-82 24 75
myndighetskontoret@bromolla.se

Therese Olsson
Byggnadsinspektör
0456-82 23 58
myndighetskontoret@bromolla.se

Linda Juhlin
Myndighetshandläggare
0456-82 24 74
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 oktober 2023