Kommentera Skriv ut

Svartbygge, olovligt byggande

Byggnadsnämnden ska ingripa så fort de får veta att något som strider mot plan- och bygglagen har skett. Då kan de utfärda ett föreläggande, som är ett beslut om att vissa åtgärder ska utföras. Kontakta alltid byggnadsnämnden om du är osäker på om något strider mot plan- och bygglagen.
Om någon bryter mot en byggbestämmelse ska byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) som är mycket hög.
Det kan till exempel vara om någon börjar bygga innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked när sådant krävs. Det kan också vara om någon, efter beslut från byggnadsnämnden, inte tar bort en husvagn som är olovligt uppställd på tomten

Kontakt

Arne Bogren
Byggnadsinspektör
Storgatan 48, Bromölla
0456-82 22 15
(SMS 0709-17 12 34)
arne.bogren@bromolla.se

Katharina Olin
Bygghandläggare
Storgatan 48, Bromölla
0456-82 21 15
(SMS 0709-23 30 91)
katharina.olin@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 21 juni 2017