Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Solcell

Solceller

El från solceller är en snabbt växande marknad. De senaste åren har solcellsinstallationerna i Sverige ökat med ca 50 procent årligen.

Bygglov för att etablera solcellsanläggningar

I Bromölla kommun krävs bygglov för solcellsanläggningar som ligger inom detaljplanerat område, om de är placerade på byggnad och syns från allmän plats eller är större än 8 m2. För säkerhets skull bör du kontakta kommunens bygglovshandläggare för att diskutera förutsättningarna för just din fastighet innan du drar igång ditt solcellsprojekt.  

Om solcellerna placeras på marken krävs inget bygglov.

Bygglovsprocessen Bromölla kommun

Koppla in solcellsanläggning på elnätet

Kontakta alltid din elnätsägare i god tid innan du drar igång ditt solcellsprojekt. Det kan vara bra att ha en diskussion med dem om vad som gäller för just din anslutningspunkt. Alla solcellsanläggningar som kopplas in på elnätet ska anslutas av behörig elektriker.

Statligt stöd till solceller

För den som vill installera solceller på sin bostad eller i sin verksamhet finns det statligt stöd att söka. Information och ansökningsblanketter finns på Energimyndighetens webbplats och ansökan skickas sedan in till Länsstyrelsen som tar beslut om stöd. Då det är lång väntetid på att få bidraget beviljat kan privatpersoner istället välja att utnyttja ROT-avdraget vid installationen.

Kontakt

Jenny Sandin
Energi- och klimatrådgivare
044-13 51 98
(SMS 0733-13 51 98)
energiradgivning@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 28 september 2020