Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Solcell

Solceller

El från solceller är en snabbt växande marknad. De senaste åren har solcellsinstallationerna i Sverige ökat med ca 50 procent årligen.

När krävs det bygglov för solfångare och solcellspaneler?

Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Lovplikt gäller om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Lovplikt gäller också om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Från bygglovsplikten finns dock vissa undantag.

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solfångare och solceller på byggnader. Utanför detaljplan kan kommunen dock ha beslutat om områdesbestämmelser. I områdesbestämmelserna kan det ha införts bygglovsplikt för byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller för att vidta en åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller för alla typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Koppla in solcellsanläggning på elnätet

Kontakta alltid din elnätsägare i god tid innan du drar igång ditt solcellsprojekt. Det kan vara bra att ha en diskussion med dem om vad som gäller för just din anslutningspunkt. Alla solcellsanläggningar som kopplas in på elnätet ska anslutas av behörig elektriker.

Skatteavdrag för installation av solceller

Sedan den 1 januari 2021 kan privatpersoner få ett skatteavdrag på 15 % vid installation av solceller. Avdraget för grön teknik fungerar liknande rot och rut, det vill säga du får avdraget direkt på fakturan och företaget som utför installationen begär utbetalning från Skatteverket. På Skatteverkets hemsida finns detaljerad information kring stödet och vilka villkor som behöver uppfyllas.

Privatpersoner kan även söka avdraget för att installera lagring av egenproducerad el (batterier) samt för installation av laddningspunkt för elfordon.

Solcellsstödet som tidigare fanns på 20 % hade sista ansökningsdag den 7 juli 2020.

Skatteverket - Så fungerar skattereduktionen för grön teknik

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare
Kristianstad kommuns medborgarcenter
044-13 50 00

Sidan senast uppdaterad: den 11 november 2021