Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Prövning och validering

Prövning på SFI, - och gymnasial nivå

Har du skaffat nya kunskaper i en kurs eller läser den på egen hand så kan du göra en prövning i kursen. Detta gäller både kurser som du läst och har betyg i sedan innan och kurser du inte läst tidigare. Då prövas dina kunskaper mot betygskriterierna för kursen och därefter sätts betyg.

En prövning kostar 500 kronor per kurs och ska vara betald innan första mötet med ansvarig lärare. 

Du ska vid varje bedömningstillfälle kunna visa legitimation.

Ansökningsblankett Ansökan om prövning - externt och internt

Validering

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person har, oberoene av hur personen har fått kunskaperna och kompetensen. Det kan exempelvis ha varit genom studier eller samhällsliv och arbetsliv. Validering kan möjliggöra att en elevs utbildning anpassas eller förkortas.

Validering får ske inom ramen för alla kurser och ska utgå från elevens förutsättningar och behov. En validering dokumeteras genom intyg eller betyg. Läs mer på skolverket.se

Kontakta studie och yrkesvägledare för mer information.

Kontakt studie och yrkesvägledare

Expedition
Expeditionen är bemannad måndag-fredag 8-12.
Kyrkvägen 26, Bromölla
0456-82 24 40
komvux@bromolla.se

Lena Limsund
Studie- och yrkesvägledare
Kyrkvägen 26, Bromölla
0456-82 24 42
lena.limsund@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 20 mars 2023