Kommentera Skriv ut
Översiktsplan

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Planen ska fungera som vägledning både för den egna kommunen och omvärlden, när det gäller byggande , mark- och vattenanvändning och hushållning med våra gemensamma resurser. Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Kontakt

Jesper Havelid
Teknisk chef
0456-82 20 19
(SMS 0709-17 13 19)
jesper.havelid@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 8 oktober 2018