Kommentera Skriv ut

Översiktsplan

På denna sida hittar du Översiktsplanen som gäller för Bromölla kommun. Planen är mycket omfattande därför är den uppdelad i flera olika dokument. Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Kontakt

Emmy Wallmark
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
emmy.wallmark@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 12 juli 2017