Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Vädervarningssystem SMHI

Vädervarningssystem SMHI

Varningsnivåer – gul, orange och röd. Varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. Varje varningsnivå markeras också med en särskild symbol som kan tolkas även av den som har svårt att tyda färger. Röd varning är den allvarligaste graden.

Gul varning

 
Vad ska du göra?

 • Var uppmärksam – särskilt på väderkänsliga platser
 • Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du bor eller vistas i ett utsatt område eller tillhör en riskgrupp

Det förväntade vädret kan innebära

 • Konsekvenser för samhället.
 • Vissa risker för allmänheten.
 • Vissa skador på egendom och miljö
 • Störningar i en del samhällsfunktioner

Orange varning

 

Vad ska du göra?

 • Undvik att exponera dig för vädret
 • Vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom

Det förväntade vädret kan innebära

 • Allvarliga konsekvenser för samhället.
 • Allvarliga skador på egendom och miljö
 • Störningar i samhällsfunktioner

Röd varning

 


Vad ska du göra?

 • Avstå helt från att exponera dig för vädret
 • Vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom

Det förväntade vädret kan innebära

 • Mycket allvarliga konsekvenser för samhället
 • Stor fara för allmänheten
 • Mycket allvarliga skador på egendom och miljö
 • Omfattande störningar i samhällsfunktioner
Sidan senast uppdaterad: den 10 juli 2023