Kommentera Skriv ut

Tyck till om skola och förskola

Din åsikt är viktig
Du som barn, elev, vårdnadshavare eller annan med intresse i förskola och grundskola kan lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten. Möjligheten att lämna klagomål på utbildningen finns reglerad i Skollagens 4 kapitel 8 §. Enligt denna ska varje huvudman ha skriftliga rutiner för hur man hanterar klagomål.

Vi har som mål att erbjuda god kvalité i våra verksamheter. Synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten. Genom att du berättar vad du inte är nöjd med får vi möjlighet att rätta till felaktigheter och brister.

Olika sätt att framföra synpunkter eller klagomål
1) Du kan använda kommunens gemensamma synpunktshantering här nedan.

2) Du kan skriftligt lämna synpunkter och klagomål till personal på förskola eller skola, förskolechef, rektor eller verksamhetschefen för Utbildning.


För att få svar måste du ange e-postadress eller namn och postadress. Du kommer att få svar inom 10 arbetsdagar. Inkommen synpunkt/klagomål diarieförs och blir därmed allmän handling.

Fältet Synpunkt måste fyllas i. Du kan vara anonym.

Sidan senast uppdaterad: den 14 april 2016