Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Tyck till om skola och förskola

Din åsikt är viktig
Du som barn, elev, vårdnadshavare eller annan med intresse i förskola och grundskola kan lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten. Möjligheten att lämna klagomål på utbildningen finns reglerad i Skollagens 4 kapitel 8 §. Enligt denna ska varje huvudman ha skriftliga rutiner för hur man hanterar klagomål.

Vi har som mål att erbjuda god kvalité i våra verksamheter. Synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten. Genom att du berättar vad du inte är nöjd med får vi möjlighet att rätta till felaktigheter och brister.

Olika sätt att framföra synpunkter eller klagomål
1) Du kan använda kommunens gemensamma synpunktshantering här nedan.

2) Du kan skriftligt lämna synpunkter och klagomål till personal på förskola eller skola, förskolechef, rektor eller verksamhetschefen för Utbildning.

När får jag svar?
Vår målsättning är att inkomna synpunkter ska besvaras inom tio arbetsdagar. Vill du ha återkoppling måste du uppge namn och kontaktuppgifter. Du får självklart skicka kontakta oss anonymt.

Dina synpunkter blir allmän handling
Synpunkter som kommer in till Bromölla kommun via det här formuläret registreras som en allmän handling. Med det menas att allmänhet och massmedia kan begära ut och ta del av innehållet i ditt meddelande, om det inte finns skäl för sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Information och samtycke kring hantering av personuppgifter
Jag godkänner att Bromölla kommun behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna behandlas i syfte att kunna utföra den här tjänsten.

Vill du veta mer om hur Bromölla kommun behandlar dina personuppgifter, kan du läsa om det här!


Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna
Sidan senast uppdaterad: den 7 oktober 2019