Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Ormar

I Bromölla kommun krävs det tillstånd av myndighetsnämnden för att hålla orm inom detaljplanerat område. Anledningen är den oro och rädsla som många människor känner för ormar. I en ansökan ska ingå:

  • Vilken art av orm det gäller och hur många av varje art.
  • Hur de hålls, utrymme, föda, rengöring mm.
  • Hur man säkerställer att den/de inte rymmer.
  • Säkerhet för räddningspersonal.

Tillstånden förenas med villkor för att säkerställa handhavandet.

Handläggning av en ansökan är avgiftsbelagd, se Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken mm

Tillståndplikt föreskrivs i de Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Kontakt

Ann Karlsson
Miljöinspektör
0456-82 22 42
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 30 januari 2019