Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Allmänt utskott

Allmänna utskottet är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. Ledamöter och ersättare i utskottet utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Här sitter 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

2023-2026
Allmänt utskott

Ledamöter

Jenny Önnevik (S) ordförande
Filip Persson (SD) vice ordförande
Peter L-E Svensson (S)
Andreas Nordberg (SD)
Joachim Bengtsson (M)

Ersättare

Marianne Francke (S)
Lea Swebilius (V)
Mikael Efverman (M)
Stig Gerdin (Alt)
Daniel Jerneholt (SD)

Allmänna utskottets presidium 

Jenny Önnevik (S) ordförande
Filip Persson (SD) vice ordförande 

Kommande möte

Föredragningslistan till nästa möte hittar du på kommunens anslagstavla.

Kommunens anslagstavla

Utskottet sammanträder två gånger i månaden. Deras möten är inte offentliga men möjlighet finns att ta del av kallelse inför mötet.

Fattade beslut 

Här kan du ta del av beslut som fattats på allmänna utskottets möten

Utskottets uppgifter

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen inom följande områden:

 • Ekonomi
 • Personal
 • Kansli
 • Budget
 • Upphandling
 • Kvalitet- och utveckling
 • Information- och marknadsföring
 • Näringsliv- och arbetsmarknad
 • Turism- och besöksnäring
 • Måltid
 • Städ

Kontakt

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@bromolla.se

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 12 april 2023