Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Falsk information och källkritik

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte. Den här texten har också ett syfte, att öka kunskapen om källkritik.

I tider av krig, kris och stora omvärldshändelser är det många som försöker påverka vår bild av verkligheten med falsk och/eller vilseledande information. Samtidigt lever vi i en digital tid när vi utsätts för en enorm mängd information och innehåll från sociala medier.

Det är därför viktigare än någonsin att vara källkritisk, men det är en utmaning när det pågår aktiva försök att vilseleda och påverka. Det är också lättare än någonsin att med datorns hjälp skapa falska bilder, ljud och video. Därtill handlar många nyhetshändelser om frågor som är både komplexa och som rör upp starka känslor.

Att vara källkritisk

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

Källkritik – några snabba saker att tänka på

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan? Är källan trovärdig?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande. Vad är syftet med informationen?
  • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en pålitlig källa som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet. Verkar informationen vara "för bra för att vara sann" så är den oftast det.

Källa: Internetstiftelsen

Sidan senast uppdaterad: den 29 april 2024