Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Marklov

Marklov

Planerar du att schakta eller fylla marken så mycket att höjdläget ändras avsevärt inom ett område med detaljplan? Då måste du ansöka om marklov. Det krävs även marklov för trädfällning och skogsplantering inom ett område med detaljplan, om kommunen har bestämt det i planen.

Marklov krävs inte om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen och du vill höja eller sänka markytan till den nivån.

Det här ska ansökan innehålla:

Handläggaren beslutar vilka underlag som behövs för att kunna göra en bedömning av ärendet. Här nedan ser du vilka handlingar som i normalfallet ska lämnas in:

  • Ansökningsblankett bygglov, marklov, rivningslov
  • Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta som visar nivåkurvor och plushöjder, skala 1:400
  • Markplaneringsritning, skala 1:400
  • Marksektioner, skala 1:200
  • Eventuellt fotografier av befintlig byggnad/mark

Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på vitt papper (inte rutat papper), helst på A3 nedvikt till A4 i två exemplar. Skala och fastighetsbeteckning ska vara angivet. 

Självservice

E-tjänsterna är stängda 10-20 maj på grund av underhållsarbete.

Ansök om bygglov, marklov, rivningslov, Anmäl åtgärder som inte är bygglovspliktiga. Ansök om förhandsbesked. Strandskyddsdispens.

E-tjänster Bygga och bo

Mina sidor Bygga och bo

E-tjänsterna är stängda 10-20 maj på grund av underhållsarbete.

Här kommer du in på Mina sidor och kan se meddelande och följa dina ärenden.

Mina sidor Bygga och bo

Kontakt

Anders Emgård
Byggnadsinspektör
0456-82 24 75
myndighetskontoret@bromolla.se

Therese Olsson
Byggnadsinspektör
0456-82 23 58
myndighetskontoret@bromolla.se

Linda Juhlin
Myndighetshandläggare
0456-82 24 74
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 oktober 2023