Kommentera Skriv ut
Gualövs skola

Gualövs skola

Fem kilometer väster om Bromölla finns en liten och charmig byskola. Skollokalerna delas av verksamheterna förskola, skola och fritidshem. Tillsammans är vi cirka 100 barn och elever. I grundskolan finns elever från F-klass till åk 6.

Vi erbjuder barnen en skoldag där många aktiviteter sker i mixade åldersgrupper. Vi lär oss kvickt nya namn och alla känner varandra, liten som stor. Skolans upptagningsområde är Nymölla och Gualöv. Skolbussarna hämtar och lämnar barn i Nymölla. Vi delar skolgården med förskolan men vi har bara en kort promenad till blåbärsskogen.

Före och efter skoldagen är du välkommen till vårt fritidshem som heter Boklövet - ett mysigt hörn av skolan som erbjuder dig "fritid" med kompisar i alla åldrar.

Varmt välkomna så ofta ni vill, skoldörren är alltid öppen för er föräldrar!

Att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet
Elev som är ledig från skolan går miste om värdefull undervisning, ledigheten måste därför övervägas noga. Mycket av arbetet i skolan sker i form av diskussioner och samtal i gruppen. Den delen av undervisningen går eleven helt miste om vid ledighet. Eleven måste noga informera sig om vilka arbets- och hemuppgifter som ska tas igen efter ledigheten. Vårdnadshavare bör medverka till att dessa uppgifter utförs.

Vem beviljar ledigheten?
Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter, dock inte under nationella provperioden i årskurs 3 och 6. Mentor kan bevilja ledighet högst 2 dagar i följd och högst 5 dagar/termin. Rektor kan om synnerliga skäl föreligger bevilja längre ledighet.

Ledigheten ska sökas i god tid och en ledighetsansökan lämnas till klasslärare som vidarebefordrar till rektor. När beslut om ledigheten ska beviljas eller avslås tas det hänsyn dels till antalet tidigare ledighetsdagar, dels till hur elevens studieresultat är i förhållande till de mål som skall uppnås.

Frånvaroanmälan
Frånvarorapportering ska i första hand göras via InfoMentor av vårdnadshavare senast kl 8.00 den dag det gäller.

Elevinflytande
Skolan har elevråd som träffas flera gånger per termin.

Föräldrasamverkan
För att öka samverkan mellan våra elevers vårdnadshavare och skolan har vi en samrådsgrupp som består av föräldrarepresentanter från varje årskurs, skol- och fritidsrepresentanter samt rektor och biträdande rektor. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Alla intresserade vårdnadshavare är välkomna! Minnesanteckningar finns att läsa i InfoMentor.

Arbete mot kränkande behandling
Skolan arbetar aktivt mot mobbing, dels med likabehandlingsplanen som bas dels med enkäter och förebyggande arbete.

InfoMentor - vår lärplattform
Vi använder InfoMentor för att dokumentera elevernas skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. I systemet kan du registrera frånvaro, följa löpande bedömningar, ta del av planering och dokumentation som till exempel pedagogiska bedömningar för bedömning.

Så här arbetar vi
Trygghet, värme och gemenskap är våra ledord. Vi har en trevlig välkomnande atmosfär med en god arbetsmiljö som får personal, elever och föräldrar att trivas. Vi förmedlar en positiv människosyn så eleverna lär sig respekt för varandra för att motverka mobbing.

Likabehandlingsplan Gualövs skola

Vår undervisning är anpassad så att varje elev kan utvecklas efter sina förutsättningar. Vi samverkar med förskola och fritids för helheten och elevens bästa. Vi har ett nära samarbete med föräldraföreningen. Sammantaget en god grund för trygghet, värme och gemenskap.

Elevhälsoteam
Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. På Gualövs skola har vi ett elevhälsoteam som tillsammans med ansvarig pedagog arbetar både förebyggande samt med att ge förslag på anpassningar och stödinsatser för att möjliggöra en så bra skolgång för eleven som möjligt. I elevhälsoteamet, som träffas varannan vecka, deltar rektor, speciallärare, skolpsykolog, kurator, skolsköterska, logoped, aktuell klasslärare/mentor.

InfoMentor

InfoMentor

Vi använder lärplattformen InfoMentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i InfoMentor

Matsedel grundskolan

Matsedel för grundskolan

Nyfiken på vad det är för mat idag? Du kan även ladda ner appen Aivo menu med veckans matsedel. Här hittar du skolmatsedeln

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Nationella prov

Nationella prov

Provdatum för nationella prov. Mer information på Skolverkets webbplats

Kontakt

Gualövs skola
Byvägen 10
Box 18, 295 21 Bromölla

Expedition
0456-82 25 41

Personalrum
0456-82 25 49

Boklövets fritidshem
0456-82 25 39

Paula Lundin
Rektor
0456-82 22 14
(SMS 0709-17 12 14)
paula.lundin@bromolla.se

Lisa Rubin
Skolkurator
Näsum, Edenryd, Gualöv
0456-82 20 05
(SMS 0709-17 12 87)
lisa.rubin@bromolla.se

Anna Svensson Sehic
Skolsköterska
Humle, Näsum, Gualöv
0456-82 23 56
(SMS 0709-17 11 05)
anna.svenssonsehic@bromolla.se

Ronny Gunnarsson
Skolpsykolog
0456-82 22 19
(SMS 0709-17 12 19)
ronny.gunnarsson@bromolla.se

Gunilla Lindén
Leg logoped
0456-82 23 33
(SMS 0709-17 10 67)
gunilla.linden@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 oktober 2017