Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Törnsångarens förskola

Törnsångarens förskola

Välkommen till Törnsångarens förskola!

Törnsångarens förskola ligger i östra delen av Bromölla. Vi har en stor härlig gård som vi använder dagligen men vi har också nära till naturområdet Branthalla, som vi gärna använder till aktiviteter bland våra förskolebarn. 

Vi har organiserat förskolans avdelningar så att vi har tre småbarnsavdelningar (Nasse, Lilla Ru, Kanin) samt tre storbarnsavdelningar (Ior, Nalle Puh, Tiger). Detta innebär att barnen bara behöver byta avdelning en gång under sin förskoletid.

Så här arbetar vi - vår verksamhet

Törnsångarens verksamhet grundar sig (förutom Läroplan för förskolan, LpFö , barnkonventionen samt utbildningsverksamhetens visionsdokument) även på våra ledord ” jag vill, jag kan, jag vågar”. 

På Törnsångarens ska barnen uppleva

 • Trygghet genom att få vara sig själva och där alla tillåts att vara olika
 • Glädje genom att vara tillsammans med andra

 På Törnsångaren är pedagogens roll att

 • Vara engagerad, lyhörd och närvarande med barnen
 • Vara en förebild
 • Se barnens möjligheter och förmågor
 • Vara flexibel och möta barnen utifrån varje barns egna förutsättningar
 • Skapa ett bra och förtroendefullt samarbete med barnens föräldrar

 Pedagogen ska stimulera barnens

 • Nyfikenhet, intresse och lust att lära
 • Tro på sin egen förmåga och kompetens

 Pedagogen gör detta genom att

 • Erbjuda lustfyllda aktiviteter
 • Skapa kreativa lärmiljöer
 • Grunda sunda vanor
 • Respektera varandra både barn och vuxna

Plan mot kränkande behandling

Vi har en plan mot kränkande behandling som uppdateras varje år.

Plan mot kränkande behandlingTörnsångarens förskola 2024

Samverkan med hemmet

Inom förskolan är vi måna om att ha en god samverkan med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande. Detta sker främst genom den dagliga kontakten mellan pedagog och vårdnadshavare men också via utvecklingssamtal, föräldramöten, gemensamma aktiviteter och sammankomster.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare via avdelningens e-post, telefonnummer eller muntligt till avdelningens personal.

Registrering av schema

Vårdnadshavare med barn i förskola eller fritidshem ska löpande registrera aktuella schematider via InfoMentor. OBS! Gäller inte Törnsångarens förskola ännu, där lämnas schematider in med blankett tills annat meddelas.

Förskola på obekväm arbetstid

På förskolan finns även kväll/natt och helgverksamhet. Det innebär att vi tar emot barn som är i behov av omsorg på kvällar, nätter, tidiga morgnar och helger. Denna verksamhet tar emot både förskolebarn och fritidshemsbarn.

 

InfoMentor

InfoMentor

Vi använder lärplattformen InfoMentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i InfoMentor

IST

IST

Under våren kommer vi att byta kommunikationsverktyg till IST för förskolan. Här ansöker du om plats till förskola och fritidshem i Bromölla kommun. Du kan också hantera dina placeringar och ändra inkomst. Länk till e-tjänsten kommer att publiceras under våren. Ansökan gällande barnomsorg på obekväm arbetstid, kontakta barnomsorgshandläggare.

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Törnsångarens förskola
Folkets Husgatan 63, Bromölla
Box 18, 295 21 Bromölla

Camilla Grahn
Samordnare
0709-23 30 90
camilla.grahn@skola.bromolla.se

Lisa Sandberg
Rektor
0456-82 22 24
(SMS 0709-17 12 24)
lisa.sandberg@bromolla.se

Linda Dolk
Specialpedagog
0456-82 23 64
(SMS 0709-17 10 91)
linda.dolck@skola.bromolla.se

Nasse
0456-82 22 62
(SMS 0709-17 11 81)
tornsangaren.nasse@skola.bromolla.se

Nalle Puh
0456-82 22 41
(SMS 0709-17 11 86)
tornsangaren.nallepuh@skola.bromolla.se

Tiger
0456-82 25 46
(SMS 0709-17 11 88)
tornsangaren.tiger@skola.bromolla.se

Ior
0456-82 26 50
(SMS 0709-17 11 74)
tornsangaren.ior@skola.bromolla.se

Kanin
0456-82 21 38
(SMS 0709-23 30 76)
tornsangaren.kanin@skola.bromolla.se

Lilla Ru
0456-82 25 95
(SMS 0709-23 30 78)
tornsangaren.lillaru@skola.bromolla.se

Nattugglan
0456-82 23 89
(SMS 0709-23 30 77)
tornsangaren.nattugglan@skola.bromolla.se

Köket
0456-82 26 95
(SMS 0721-58 18 62)

Sidan senast uppdaterad: den 12 mars 2024