Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Skyddad natur

”naturen har ett skyddsvärde och … människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.” (Miljöbalkens portalparagraf - 1 kap. 1 §.)

Vissa områden är så viktiga för djur och växter, och därigenom för vår egen överlevnad, att de måste skyddas med hjälp av lagen. Det finns flera olika skyddsformer som kan användas exempelvis natura 2000, biotopskydd, naturreservat och nationalpark. I Bromölla kommun är det Länsstyrelsen i Skåne län som utövar tillsyn över skyddade områden enligt miljöbalken och Skogsstyrelsen som utövar tillsyn enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken.

I Skogsstyrelsens kartportal ”Skogens pärlor” och naturvårdsverkets portal ”Skyddad natur på karta” finns kartmaterial över skyddsvärda och redan skyddade markområden.

Kontakt

Maja Skog
Parkingenjör
0456-82 20 28
(SMS 0709-23 31 47)
maja.skog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 augusti 2018