Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Backsippans förskola

Backsippans förskola

Välkommen till Backsippans förskola!

Backsippans förskola ligger i nära anslutning till Dala Norra, en låg och mellanstadieskola. Den närliggande naturen med skog och ängar erbjuder våra barn stora möjligheter till upplevelser och äventyr.

Förskolan har tre avdelningar, Björnbäret (1-2,5 år) Lingonet och Blåbäret (2,5-6 år).

Så här arbetar vi - vår verksamhet

Utbildningen på Backsippan grundar sig i Läroplan för förskolan (LpFö 18), De yngsta barnens egen läroplan (bok som utgår från Lpfö 18 utifrån 1-3 åringars behov och perspektiv), Barnkonventionen samt kommunens visionsdokument.

  • Erbjuder en trygg omsorg - stor vikt läggs vid anknytning och att barnen känner sig trygga på förskolan.
  • Alla är olika och lika mycket värda - undervisningen organiseras så att barn leker och lär tillsammans, prövar och utvecklar förmågor och intressen på lika villkor, oberoende av könstillhörighet, funktionsvariation och etniskt tillhörighet.
  • Barn är kompetenta - utbildningen ska utmana och inspirera barn till nya upptäckter och kunskaper samt anpassas så att varje barn utvecklas.
  • Undervisning i förskolan innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och ett livslångt lärande hos barnen.
  • Lek och lär - miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierande aktiviteter i olika sammanhang. En föränderlig lekmiljö ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter.

Pedagogerna är delaktiga och speglar barnens nyfikenhet och lust att lära.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som uppdateras varje år.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Backsippans förskola 2023

Samverkan med hemmet

Inom förskolan är vi måna om att ha en god samverkan med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande. Detta sker främst genom den dagliga kontakten mellan pedagog och vårdnadshavare men också via utvecklingssamtal, föräldramöten, gemensamma aktiviteter och sammankomster som till exempel familjekväll i försommartid.

 

IST Home Skola

IST Home Skola

Samtliga förskolor samt Nattugglan i Bromölla kommun använder appen IST Home Skola. Du använder appen IST Home Skola för att skicka in schema med vistelsetider till förskolan. Det är även där du anmäler frånvaro vid sjukdom eller ledighet. I appen har du dessutom tillgång till en blogg där förskolorna skriver om aktuella händelser. Du kan även uppdatera dina kontaktuppgifter i appen. IST Home skola

E-tjänst förskola och fritidshem

E-tjänst förskola och fritidshem

Här ansöker du om plats till förskola och fritidshem i Bromölla kommun. Du kan också hantera dina placeringar och inkomstuppgifter samt uppdatera ändrade familjeförhållanden. Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid, kontakta beatrice.ams@bromolla.se E-tjänst förskola och fritidshem

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Backsippans förskola
Folkets Husgatan 60, Bromölla
Box 18, 295 21 Bromölla

Pia Gustavsson
Rektor
0456-82 26 37
(SMS 0709-17 10 76)
pia.gustavsson@bromolla.se

Malin Johansson
Samordnare
0456 - 82 24 17
(SMS 0709 - 17 13 59)
malin.johansson@skola.bromolla.se

Linda Dolk
Specialpedagog
0456-82 23 64
(SMS 0709-17 10 91)
linda.dolck@skola.bromolla.se

Björnbäret
0456-82 23 83
(SMS 0709-17 12 04)
backsippan.bjornbaret@skola.bromolla.se

Blåbäret
0456-82 21 81
(SMS 0709-17 12 06)
backsippan.blabaret@skola.bromolla.se

Lingonet
0456-82 21 69
(SMS 0709-17 11 99)
backsippan.lingonet@skola.bromolla.se

Köket
0709-84 94 37

Sidan senast uppdaterad: den 8 maj 2024