Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Kulturombud grundskolan

Som kulturombud i Bromölla kommun har du en mycket viktig roll när det gäller att verka för ett ökat och variationsrikt kulturliv för barn och unga.

Det är ett uppdrag som är utvecklande, intressant och förhoppningsvis även roligt! Ett kulturombud fungerar som en länk för att eleverna ska få tillgång till olika former av kulturella upplevelser. I Bromölla ingår man som kulturombud i arbetsgruppen KUB = Kultur Ungdom Barn. KUB träffas ca tre gånger per termin.

Vad gör ett kulturombud?

Att vara kulturombud innebär bland annat att man:

  • Ges möjlighet att åka på utbudsdagar, seminarier och informationsträffar inom kulturområdet.
  • Deltar aktivt i urvalet inför kommande termins föreställningar/skapande samt i urvalet av projektbidrag och annan löpande verksamhet för KUB.
  • Aktivt sprider information om KUB-arbetet vidare till kollegiet, t ex via arbetslagsträffar, skolans konferenser, anslagstavla och/eller studiedagar. Kom ihåg att Du som kulturombud kanske är den enda som har fått den aktuella informationen. Det är därför viktigt att Du sprider informationen vidare till övriga lärare och elever.
  • Är aktiv och delaktig på KUB-ombudsträffarna som kommunen bjuder in till. Minst tre träffar per termin.
  • Samlar in feedback från kollegor som har varit på olika evenemang eller föreställningar som har arrangerats av KUB. Denna feedback ska sedan återföras till KUB.
  • Tar in och förmedlar förskolans/skolans synpunkter och önskemål om erbjudet kulturutbud till arbetsgruppen KUB.
  • Informerar sin förskola/skola/fritidshem om möjligheten att söka projektbidrag genom KUB – görs via kommunens interna webbplats.
  • Tar aktivt del av den information inom kulturområdet som skickas via e-post eller läggs ut på Bromölla kommuns webbplats.
  • Tar in och förmedlar förskolans/skolans synpunkter och önskemål om erbjudet kulturutbud till arbetsgruppen KUB.

KUB-ombud

Alvikenskolan               Emma Justad
Dalaskolan Norra          Victor Karlsson
Edenryds skola             Ann Herdmo
Gualövs skola               Kristina Seiron / Frida Persson
Näsums skola               Marie-Louise Hammarquist
Dalaskolan Södra         Ingrid Lundh
Humleskolan                 Kuno Gerstl
Kultur i förskolan           Carina Svensson
Biblioteket                     Vakant
Bromölla kultur              Ola Persson

Har du frågor om arbetsgruppen KUB eller om din roll som KUB-ombud kontakta då kultursamordnaren.

Kontakt

Kulturpunkten
Hermansens gata 22
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 22 22
kulturpunkten@bromolla.se

Linnea Liliekvist
Kulturstrateg
0456-82 22 58
(SMS 0709-17 12 58)
linnea.liliekvist@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 8 juni 2020