Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Utbildningar

Räddningstjänsten i Bromölla kommun kan erbjuda utbildningar inom följande områden.

Heta arbeten

Utbildningen vänder sig till er som utför "heta arbeten". Med heta arbeten avses enligt försäkringsbolagens krav svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning, arbeten med rondell samt övriga arbeten som kan förorsaka uppvärmning eller gnistbildning. Certifikatet gäller i 5 år.

Kostnad enligt Brandskyddsföreningens  taxa. 
Tidsåtgång 6 timmar.
Max 20 deltagare/utbildning.
Utbildningen kan även utföras på andra språk efter överenskommelse.

 

Anläggningsskötare automatiskt brandlarm.

Utbildningen vänder sig till anläggningsskötare och ägare av automatiskt brandlarm. Varje brandlarmsanläggning ska ha minst två anläggningsskötare.
Kostnad enligt Brandskyddsföreningens taxa.
Tidsåtgång 7 timmar.

 

Allmän brandkunskap

Kursen ger kunskap och utbildning i att förebygga brand samt att agera på rätt sätt för att minska konsekvenserna vid brandtillbud. Praktiska släckövningar ingår. Vi kan skräddasy utbildningar där vi tar stor hänsyn till risker och problem inom respektive verksamhet. Du bör gå vart fjärde år för att hålla dig uppdaterad.

Tidsåtgång 2 timmar
Max 25 deltagare/utbildning.

 

Hjärt-/lungräddning

Utbildningen ger deltagarna kunskaper i livräddande första hjälpen vid andnings- och hjärtstopp. Du får lära dig hur man utför hjärt-kompressioner och inblåsning.
Du bör gå vartannat år för att hålla dig uppdaterad.

Tidsåtgång 2 timmar.
Max 12 deltagare/utbildning.

Kontaktuppgifter för mer information, priser och intresseanmälan

Räddningstjänsten
Fågel Fenix väg 1
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 vx
raddningstjansten@bromolla.se

Anders Haglund
Räddningschef
0456-82 20 67
(SMS 0709-17 14 67)
anders.haglund@bromolla.se

Thomas Nordin
Insatsledare
0456-82 23 02
(SMS 0709-17 13 02)
thomas.nordin@bromolla.se

Tony Johansson
Insatsledare
0456-82 21 63
(SMS 0709-17 11 63)
tony.johansson@bromolla.se

Heta arbeten
Brandskyddsföreningen Kristianstad
044-10 15 74
rosie.alvarsson@kristianstad.se

Sidan senast uppdaterad: den 8 april 2024